3. A

 

3.A

PROSINEC 2021

V době adventu jsme netrpělivě čekali na Mikuláše i vánoční besídku. Aby nám čekání rychleji utíkalo, uvařili jsme si ve slohu čaj z ovoce a naučili se zapsat si recept, často jsme pracovali ve skupinkách a trénovali vyjmenovaná slova i počítání do stovky. Napadlo i trochu sněhu, tak jsme to hned využili v tělocviku a vyrazili bobovat.

 

LISTOPAD 2021

V listopadu jsme si hodně užívali čtenářské dílny, pracovali na čtenářských denících. Čekali jsme na sv.Martina a to čekání jsme si krátili malým projektem – zahráli jsme si divadlo o Martinovi, vyrobili koníky, přečetli komiks a v hudebce se projeli na koni ze židlí.

Spojili jsme geometrii s pracovními činnostmi a pomocí párátek a cizrny si vyrobili krychlové stavby.

 

ŘÍJEN 2021

Na začátku měsíce jsme absolvovali preventivní program „Pravidla a co já“, kde jsme si zopakovali vše o pravidlech chování ve třídě i ve společnosti.

 

ZÁŘÍ 2021

Od září jsme žáky 3.A. Pro letošní rok jsme se rozhodli, že budeme námořnická třída s třídním maskotem – pirátem Očkem. Také je nás o trošku víc. Do naší party přibyl Marco a Anička. Školní rozjezd byl rozvláčný a pozvolný. Opakovali jsme všechno z druhého ročníku, připomínali si pravidla chování a věnovali jsme se i dopravní výchově, kterou jsme zakončili na dopravním hřišti v Kyjově.

 

2.A

ČERVEN 2021

1.června jsme oslavili MDD výletem do Bzence, kdy jsme po cestě vysvobozovali zakletého rytíře. Odměnil se nám pokladem.

Navštívili jsme  hasiče.

Hodiny čtení jsme si užívali venku a v matematice jsme trénovali násobilku.

Na náš první školní výlet jsme jeli do Hodonína. Nejprve jsme prošli zoologickou zahradu, kde nás nejvíce zaujali lvíčata. Pak jsme se vyřádili v 3D bludišti a nakonec jsme vypluli na pirátskou plavbu za pokladem.

Protože jsme detektivové, čekala nás taky pořádná detektivní bojovka na školní zahradě.

A stihli jsme i akci Můj první gól.

 

KVĚTEN 2021

DUBEN 2021

Máme rotační výuku a tak když jsme ve škole, snažíme se dohnat učení, ale i užít si kamarády. Vyrazili jsme na hmyzí stezku po Vracově.

ÚNOR 2021

Po pololetních prázdninách nás ve třídě čekal nový krásný nábytek. Celý únor jsme věnovali tématu „Člověk a zdraví“, užívali jsme si zimní počasí, ale také hodně trénovali matematiku i češtinu. V hudební výchově nemůžeme zpívat, ale můžeme si poslechnout, jak hrají na hudební nástroje naši kamarádi. Tradiční téma masopustu jsme si připomněli alespoň ve výtvarce a karnevalovým učením před prázdninami.

 

LEDEN 2021

Tento měsíc si užíváme zimu a radovánky na sněhu. Učili jsme se o zvířátkách a tak jsme vyrazili pozorovat jejich stopy ven. Poprvé jsme si vyzkoušeli čtenářskou dílnu a moc se nám to líbilo.

 

PROSINEC 2020

4.prosince jsme si udělali ve třídě „školu pro čertíky“. Pracovali jsme na čertovských a mikulášských úkolech, četli si Mikulášské noviny a nakonec jsme dostali sladkou odměnu.

Předvánoční vyučování jsme si zpestřili tvořením výtvarnou technikou – pískování.

Poslední den před prázdninami jsme si vytvořili vánoční ozdobu v květináči, zahráli si hry a rozdali drobné dárečky.

 

LISTOPAD 2020

18. listopadu jsme se vrátili do školy. Huráá! Doma jsme se naučili ovládat počítač a po návratu do školy opakovali vše, co jsme se učili z domova.

 

ŘÍJEN 2020

V prvouce se učíme o lese, stromech a rostlinách a tak jsme začátkem října vyrazili na procházku do skutečného lesa. Od poloviny října jsme přešli na distanční výuku.

ZÁŘÍ 2020

V úterý 1.září jsme se všichni sešli po dlouhé době u nás ve třídě. Stali se z nás druháčci a zůstává s námi i náš třídní maskot – pejsek Bobík. Celé září jsme hodně věnovali opakování a procvičování učiva z 1. třídy.

 

 

 

1.A

V pondělí 2.září 2019 přišlo do třídy 1.A  21 nových školáčků – 9 dívek a 12 chlapců. Stali se z nich malí školní detektivové, kteří budou celý rok objevovat a řešit stále nové záhady, luštit písmenka a číslice, aby se naučili dobře číst, psát a počítat. Pomáhat jim v tom bude jejich třídní maskot – pejsek, který dostal jméno Bobík a samozřejmě paní učitelka Marcela Dubcová a paní asistentka Lenka Niklová.

 

BŘEZEN 2020

Na začátku měsíce března jsme stihli kromě učení ekologický program Tonda obal.

 

ÚNOR 2020

V českém jazyce přibývá písmen a tak pilně čteme a trénujeme. Protože se  v prvouce učíme o člověku, zkoušeli jsme si i ve výtvarné výchově nakrelit lidské tělo.

 

LEDEN 2020

Hned na začátku ledna nás čekalo „Listování“ s Lukášem Hejlíkem, který nám četl příběh Bertík a čmuchadlo. Vytvořili jsme si koruny jako tři králové. V druhém lednovém týdnu jsme si užívali „barevný týden“ a každý den jsme přišli do školy oblečeni do jiné barvy. Na konci měsíce náš čekalo naše první vysvědčení. Moc jsme se na ně těšili.

 

PROSINEC 2019

Měsíc prosinec byl ve znamení vánočních zvyků a tradic. Navštívil nás Mikuláš se svou družinou i sv.Lucie. Byli jsme na návštěvě v MŠ podívat se na generálku zpívání u vánočního stromečku. Zvládli jsme i preventivní program Kamaráda mít, kamarádem být. A tento předvánoční čas jsme zakončili vánoční besídkou ve třídě.

 

LISTOPAD 2019

V tomto podzimním měsíci jsme hodně tvořili. Zhruba v polovině listopadu jsme dokončili Živou abecedu. Do třídy nám přišel dopis od Agáty, která odešla do světa, protože už ji nepotřebujeme. Rozhodli jsme se po Agátě pátrat a celý den zasvětili projektu Velké detektivní pátrání, které bylo ukončeno nalezením velké krabice, kde jsme objevili Slabikáře. Navštívili jsme ZUŠ, kde jsme si vyzkoušeli a poslechli různé hudební nástroje.

 

ŘÍJEN 2019

Do školy chodíme už druhý měsíc. Protože nás čeká brzy psaní písmenek, pilně procvičujeme a uvolňujeme ruku v rámci grafomotoriky, tvoříme a vyrábíme. Zahráli jsme si pohádku O veliké řepě a byli jsme na návštěvě v knihovně. Trénujeme čtení prvních písmen a slabik, učíme se poznávat ovoce a zeleninu.

 

 

ZÁŘÍ 2019

V prvním měsíci ve škole jsme poznávali hlavně naše nové spolužáky a prostředí školy. Nastavili jsme si detektivní pravidla, která se budeme snažit dodržovat. Hodně trénujeme pravolevou orientace, orientaci na ploše, uvolňujeme ruku pro budoucí psaní, povídáme si, čteme si pohádky, naučili jsme se už i některá písmenka. Navštívili jsme naše kamarády v mateřské škole a v rámci pracovních činností a prvouky jsme si na vycházce v přírodě vytvořili krásnou podzimní paletku.