2. A

 

2.A

ŘÍJEN 2020

V prvouce se učíme o lese, stromech a rostlinách a tak jsme začátkem října vyrazili na procházku do skutečného lesa.

ZÁŘÍ 2020

V úterý 1.září jsme se všichni sešli po dlouhé době u nás ve třídě. Stali se z nás druháčci a zůstává s námi i náš třídní maskot – pejsek Bobík. Celé září jsme hodně věnovali opakování a procvičování učiva z 1. třídy.

 

 

 

1.A

V pondělí 2.září 2019 přišlo do třídy 1.A  21 nových školáčků – 9 dívek a 12 chlapců. Stali se z nich malí školní detektivové, kteří budou celý rok objevovat a řešit stále nové záhady, luštit písmenka a číslice, aby se naučili dobře číst, psát a počítat. Pomáhat jim v tom bude jejich třídní maskot – pejsek, který dostal jméno Bobík a samozřejmě paní učitelka Marcela Dubcová a paní asistentka Lenka Niklová.

 

BŘEZEN 2020

Na začátku měsíce března jsme stihli kromě učení ekologický program Tonda obal.

 

ÚNOR 2020

V českém jazyce přibývá písmen a tak pilně čteme a trénujeme. Protože se  v prvouce učíme o člověku, zkoušeli jsme si i ve výtvarné výchově nakrelit lidské tělo.

 

LEDEN 2020

Hned na začátku ledna nás čekalo „Listování“ s Lukášem Hejlíkem, který nám četl příběh Bertík a čmuchadlo. Vytvořili jsme si koruny jako tři králové. V druhém lednovém týdnu jsme si užívali „barevný týden“ a každý den jsme přišli do školy oblečeni do jiné barvy. Na konci měsíce náš čekalo naše první vysvědčení. Moc jsme se na ně těšili.

 

PROSINEC 2019

Měsíc prosinec byl ve znamení vánočních zvyků a tradic. Navštívil nás Mikuláš se svou družinou i sv.Lucie. Byli jsme na návštěvě v MŠ podívat se na generálku zpívání u vánočního stromečku. Zvládli jsme i preventivní program Kamaráda mít, kamarádem být. A tento předvánoční čas jsme zakončili vánoční besídkou ve třídě.

 

LISTOPAD 2019

V tomto podzimním měsíci jsme hodně tvořili. Zhruba v polovině listopadu jsme dokončili Živou abecedu. Do třídy nám přišel dopis od Agáty, která odešla do světa, protože už ji nepotřebujeme. Rozhodli jsme se po Agátě pátrat a celý den zasvětili projektu Velké detektivní pátrání, které bylo ukončeno nalezením velké krabice, kde jsme objevili Slabikáře. Navštívili jsme ZUŠ, kde jsme si vyzkoušeli a poslechli různé hudební nástroje.

 

ŘÍJEN 2019

Do školy chodíme už druhý měsíc. Protože nás čeká brzy psaní písmenek, pilně procvičujeme a uvolňujeme ruku v rámci grafomotoriky, tvoříme a vyrábíme. Zahráli jsme si pohádku O veliké řepě a byli jsme na návštěvě v knihovně. Trénujeme čtení prvních písmen a slabik, učíme se poznávat ovoce a zeleninu.

 

 

ZÁŘÍ 2019

V prvním měsíci ve škole jsme poznávali hlavně naše nové spolužáky a prostředí školy. Nastavili jsme si detektivní pravidla, která se budeme snažit dodržovat. Hodně trénujeme pravolevou orientace, orientaci na ploše, uvolňujeme ruku pro budoucí psaní, povídáme si, čteme si pohádky, naučili jsme se už i některá písmenka. Navštívili jsme naše kamarády v mateřské škole a v rámci pracovních činností a prvouky jsme si na vycházce v přírodě vytvořili krásnou podzimní paletku.