1.B

DUBEN

Naše učení a hraní, velikonoční tvoření, čarodějnice…

 

 

BŘEZEN

 

 

ÚNOR

…bruslení a taky další aktivity v naší třídě…

 

 

LEDEN

I na začátku nového roku pilně pracujeme. Uspořádali jsme recitační soutěž, navštívili jsme představení v MŠ a užili si trochu sněhu.

 

 

PROSINEC

V prosinci k nám přišel Mikuláš, navštívili jsme vánoční koncert cimbálové muziky, uspořádali jsme si vánoční besídku.

 

LISTOPAD

Co se u nás všechno děje…

 

ŘÍJEN

Jak jsme v říjnu pracovali a taky si tak trochu hráli.

 

 

ZÁŘÍ

Jak jsme malovali a sportovali.

Sportovní dopoledne s FC Vracov