2. A

 Školní rok 2018-2019

Listopad

Beseda v knihovně se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

Říjen

Den otevřených dveří

Tvoříme

Divadlo v Kyjově – Povídejme si děti

Září

Sportovní dopoledne

Malujeme

 

 

Červen

Krásné prázdniny!

Vyhodnocení olympiády

Den zdraví

Pasování na čtenáře

 

Koupaliště

Školní výlet

Mírový běh

Návštěva předškoláků

Branný závod

Květen

Pyžamový den

Slavíček

Preventivní program

 

Den Země

Duben

Akademie

Týden oblečení

Na zahradě

Březen

Hodina ČJ

 

Návštěva v kuchyni

 

Zdravá výživa

Zdravé zoubky

Únor

Fotografie v novinách

Leden

Vysvědčení a recitační soutěž

Naše výtvarné práce

V pondělí 15. ledna jsme byli v Kyjově na pohádce Čertoviny.

Prosinec

Vánoční zpívání

Vánoční besídka

 

První sníh

Mikuláš ve škole

Listopad

Návštěva knihovny

Milá návštěva – paní kuchařky

Dostáváme Slabikář

 

Učíme se šplhat

Tandemová výuka

 

Máme nové stavebnice!

 

Říjen

Bramborové speciality v jidelně…….

 

Září

Jak jsme začínali….

     

V tělocvičně…….

Sportovní dopoledne……