1. B

ČERVEN

…Železnice 600, malí včelaři, den dětí, výlet, pasování na čtenáře, den zdraví aj. 🙂

 

KVĚTEN

…den bláznivých ponožek, sportovní dopoledne s FC Vracov, pěvecká soutěž, branný závod, aktivity ve třídě…

 

DUBEN

…pečení beránka, dravci, čarodějnice…

 

BŘEZEN

ÚNOR

 

LEDEN

 

PROSINEC

 

LISTOPAD

 

ŘÍJEN

 

ZÁŘÍ