2. B

 

BŘEZEN

V březnu jsme zahájili náš plavecký výcvik ve Bzenci. Ke konci měsíce jsme se těšili na svátky jara, a tak jsme si vytvářeli různé práce s jarní tématikou.

 

ÚNOR

V únoru jsme byli často nemocní. My zdraví jsme si chodili zabruslit na kluziště. Také k nám do třídy přibyla nová žákyně Carla.

 

LEDEN

I v novém roce jsme se dali s chutí do práce. Počasí nám přálo, a tak jsme obuli brusle a vydali se na naše nové kluziště. Koncem měsíce se konala recitační soutěž. Od nás byli vybráni: Eliška, Nikolka L., Nicole H., Markétka a Lukáš. 1. místo získala Nikolka, 2. místo Nicole. BLAHOPŘEJEME! Na konci měsíce jsme se těšili na pololetní vysvědčení.

 

PROSINEC

Ani letos na nás nezapomněl Mikuláš. Zazpívali jsme mu písničky, andílci nám rozdali něco sladkého a čerti si odnesli zlobivce. Také nás navštívily Lucky. Společně s ostatními třídami jsme si zazpívali koledy. Konec měsíce jsme oslavili třídní besídkou a už jsme se těšili, co nám ježíšek nadělí.

 

LISTOPAD

Tento měsíc jsme opakovali, procvičovali. Také jsme měli program s názvem Létající koberec. Procestovali  jsme zemi, naučili se, jak se máme chovat k ostatním. V knihovně na nás čekalo milé překvapení. Přijel za námi spisovatel Jan Opatřil se svými knížkami Kapřík Metlík.

 

ŘÍJEN

Jako každým rokem si nás paní knihovnice pozvala do knihovny. Připomněli jsme si spisovatele a těšili jsme se na nové knížky, které do knihovny přibyly. Navštívili jsme Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Pohádka O Květušce a babici Zimici se nám velmi líbila. Školní jídelna nám připravila bramborové speciality. Ochutnali jsme chlebíčky a prohlédli si výrobky z bramborů. Na 2 hodiny jsme se spojili s vedlejší třídou. Společně jsme opakovali učivo zábavnou formou a více se poznali.

ZÁŘÍ

Tak a už jsme druháčci! Ať se nám celý školní rok vydaří.
Ve třídě je nás 23 – 11 dívek a 12 chlapců. Odstěhovali se 2 chlapci – Ondra a Patrik, ale přibyla nám 2 děvčata – Nicole a Antonie.
V tomto měsíci jsme si velmi užili sportovní dopoledne s fotbalisty.

ČERVEN

Na stadioně nás čekal branný závod. Těšili jsme se na náš školní výlet. Jeli jsme se podívat do hodonínské ZOO a pak nás čekala pirátská plavba po Moravě. Paní knihovnice si nás pozvala do knihovny, kde nás pasovala na čtenáře. Také za námi přijeli žáci z kyjovské zdravotní školy. Ukázali nám, jak se zranění ošetřuje a co je k tomu potřeba. Už jsme velcí. Řekli jsme si poslední den ve škole, protože už toho tolik umíme a úspěšně jsme prošli 1. třídou. Dostali jsme vysvědčení a HURÁÁ prázdniny!!

KVĚTEN

V květnu jsme měli besedu o kamarádství. Je důležité, aby se děti naučily naslouchat a respektovat druhé. Náš školní parlament si pro nás připravil akci Bláznivé účesy. Každý toho využil, zapojil maminky a přišel s co nejkreativnějším a nejbláznivějším účesem. Také jsme se zúčastnili akce Barevný týden. Na každý den jsme si oblékli danou barvičku.

DUBEN

Začátkem měsíce jsme jeli do Brna na divadelní představení s názvem BROUČCI. Záchranná stanice Seiferos z Kuřimi nám připravila na stadioně zajímavé setkání s dravci. Do školy se nám přijel ukázat maskot Mrkvoun, což je veliká a hodná mrkev, kterou jsme si velmi oblíbili a doufáme, že se za námi přijede podívat znovu. Velmi pěkný velikonoční program si pro nás nachystali ve skanzenu ve Strážnici. Tancovali jsme s muzikou, sledovali jsme, jak se plete pomlázka, ochutnali jsme velikonoční pečivo a mnoho dalších aktivit. V kulturním domě jsme si jako velcí herci zkusili zahrát pohádky a to rovnou dvě: O veliké řepě a O budce.

 

BŘEZEN

Pod vedením paní Vyšinkové jsme tvořili z marcipánu. Dostali jsme destičky, kusy marcipánu a mohlo se začít!! Paní Vyšinková stála před třídou, modelovala a my po ní opakovali. Nakonec se nám z toho vyklubala velikonoční slepička s vajíčky.

 

ÚNOR

Školní parlament si pro nás připravil karneval. Všichni jsme se do toho s chutí pustili a oblékli se do krásných převleků. V rámci prvouky jsme se věnovali projektu zdravé zoubky. Připomněli jsme si, jak je důležité pečovat o svůj chrup. Na závěr jsme dostali taštičku s odměnou uvnitř. Škola si pro nás připravila také recitační soutěž. Jako první jsme měli třídní kolo, ze kterého jsme pak vybrali ty nejšikovnější recitátory, kteří postoupili do dalšího – tedy školního kola ( Elenka, Eliška S., Nikolka, Vanesska, Markétka ).

LEDEN

I v novém roce 2017 jsme se s chutí pustili do práce – čekalo nás pololetní vysvědčení. Jelikož nám napadlo trochu sněhu, tak jsme se vydali v hodinách tělesné výchovy bobovat. Teple jsme se oblékli a s radostí sjížděli kopec, byla to veliká zábava. Tento měsíc nás vcelku dost chybělo, protože jsme byli často nemocní. Navštívil nás také pan psycholog, se kterým jsme si popovídali o chování a kamarádství.

 

PROSINEC

V prosinci nás přišel navštívit Mikuláš se svojí družinou. Zazpívali jsme písničku a dostali jsme sladkou odměnu, zamávali jsme Mikuláši i zlobivým čertíkům a byli jsme rádi, že nikoho z nás neodnesli. Také Lucky přišly do naší třídy, zazpívaly, zatančily a pomoučily nás. Velice jsme se těšili na slavnostní oběd, obsluhovali nás žáci z Bzence, oběd byl  výborný a doufáme, že i příští rok nás zase přijedou navštívit. V předvánočním čase jsme zpívali na schodech, zdobili stromeček, společně zpívali s hudební skupinou Marbo a ve třídě jsme měli vánoční besídku.

 

 

 

 

LISTOPAD

Všechny děti zvládly čtení v Živé abecedě a těšily se na svůj SLABIKÁŘ. Přečetli jsme si pohádku O zakleté princezně.Děti plnily úkoly ve dvojicích, ve skupinkách, aby princeznu zachránily. Za každý splněný úkol získaly písmenko – děti plnily 7 úkolů a po splnění zachránily princeznu, která jim za odměnu poslala po paní učitelce Slabikáře.

Na konci měsíce přijeli do naší školy herci, kteří nám představili knihu Ivy Procházkové – Myši patří do nebe.

 

 

ŘÍJEN

Již máme za sebou další měsíc. Každý den píšeme, počítáme, zpíváme, recitujeme, povídáme si, malujeme, vyprávíme si pohádky a všechny nás to zatím baví. Ubyl nám jeden žák – Sebastian Novák, který se přestěhoval do Hodonína. Zúčastnili jsme se preventivního programu Cestou do školy bezpečně a zopakovali jsme si pravidla silničního provozu.Ve školní jídelně se konala beseda s panem Janem Dunglem, který nám velmi poutavě vyprávěl o svých cestách po Jižní Americe.Také jsme navštívili naši vracovskou knihovnu.

 

Školní rok 2016-2017

ZÁŘÍ

Hurá, už jsme prvňáčci!!!

Do naší třídy 1.B chodí 23 žáků – 9 děvčat a 14 chlapců.Paní učitelka Eva Šterclová nás učí všechny předměty : ČJ, M, Prvouku, HV, VV, TV a PČ.

A co nás čeká ? Spousta úkolů, čtení, psaní, počítání, malování, vyrábění, zpívání,ale také zábavné hry a aktivity.

27.9. si pro nás fotbalisté připravili zajímavé sportovní hry na stadionu.