2.B

 

ŘÍJEN

Jako každým rokem si nás paní knihovnice pozvala do knihovny. Připomněli jsme si spisovatele a těšili jsme se na nové knížky, které do knihovny přibyly. Navštívili jsme Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Pohádka O Květušce a babici Zimici se nám velmi líbila. Školní jídelna nám připravila bramborové speciality. Ochutnali jsme chlebíčky a prohlédli si výrobky z bramborů. Na 2 hodiny jsme se spojili s vedlejší třídou. Společně jsme opakovali učivo zábavnou formou a více se poznali.

ZÁŘÍ

Tak a už jsme druháčci! Ať se nám celý školní rok vydaří.
Ve třídě je nás 23 – 11 dívek a 12 chlapců. Odstěhovali se 2 chlapci – Ondra a Patrik, ale přibyla nám 2 děvčata – Nicole a Antonie.
V tomto měsíci jsme si velmi užili sportovní dopoledne s fotbalisty.

ČERVEN

Na stadioně nás čekal branný závod. Těšili jsme se na náš školní výlet. Jeli jsme se podívat do hodonínské ZOO a pak nás čekala pirátská plavba po Moravě. Paní knihovnice si nás pozvala do knihovny, kde nás pasovala na čtenáře. Také za námi přijeli žáci z kyjovské zdravotní školy. Ukázali nám, jak se zranění ošetřuje a co je k tomu potřeba. Už jsme velcí. Řekli jsme si poslední den ve škole, protože už toho tolik umíme a úspěšně jsme prošli 1. třídou. Dostali jsme vysvědčení a HURÁÁ prázdniny!!

KVĚTEN

V květnu jsme měli besedu o kamarádství. Je důležité, aby se děti naučily naslouchat a respektovat druhé. Náš školní parlament si pro nás připravil akci Bláznivé účesy. Každý toho využil, zapojil maminky a přišel s co nejkreativnějším a nejbláznivějším účesem. Také jsme se zúčastnili akce Barevný týden. Na každý den jsme si oblékli danou barvičku.

DUBEN

Začátkem měsíce jsme jeli do Brna na divadelní představení s názvem BROUČCI. Záchranná stanice Seiferos z Kuřimi nám připravila na stadioně zajímavé setkání s dravci. Do školy se nám přijel ukázat maskot Mrkvoun, což je veliká a hodná mrkev, kterou jsme si velmi oblíbili a doufáme, že se za námi přijede podívat znovu. Velmi pěkný velikonoční program si pro nás nachystali ve skanzenu ve Strážnici. Tancovali jsme s muzikou, sledovali jsme, jak se plete pomlázka, ochutnali jsme velikonoční pečivo a mnoho dalších aktivit. V kulturním domě jsme si jako velcí herci zkusili zahrát pohádky a to rovnou dvě: O veliké řepě a O budce.

 

BŘEZEN

Pod vedením paní Vyšinkové jsme tvořili z marcipánu. Dostali jsme destičky, kusy marcipánu a mohlo se začít!! Paní Vyšinková stála před třídou, modelovala a my po ní opakovali. Nakonec se nám z toho vyklubala velikonoční slepička s vajíčky.

 

ÚNOR

Školní parlament si pro nás připravil karneval. Všichni jsme se do toho s chutí pustili a oblékli se do krásných převleků. V rámci prvouky jsme se věnovali projektu zdravé zoubky. Připomněli jsme si, jak je důležité pečovat o svůj chrup. Na závěr jsme dostali taštičku s odměnou uvnitř. Škola si pro nás připravila také recitační soutěž. Jako první jsme měli třídní kolo, ze kterého jsme pak vybrali ty nejšikovnější recitátory, kteří postoupili do dalšího – tedy školního kola ( Elenka, Eliška S., Nikolka, Vanesska, Markétka ).

LEDEN

I v novém roce 2017 jsme se s chutí pustili do práce – čekalo nás pololetní vysvědčení. Jelikož nám napadlo trochu sněhu, tak jsme se vydali v hodinách tělesné výchovy bobovat. Teple jsme se oblékli a s radostí sjížděli kopec, byla to veliká zábava. Tento měsíc nás vcelku dost chybělo, protože jsme byli často nemocní. Navštívil nás také pan psycholog, se kterým jsme si popovídali o chování a kamarádství.

 

PROSINEC

V prosinci nás přišel navštívit Mikuláš se svojí družinou. Zazpívali jsme písničku a dostali jsme sladkou odměnu, zamávali jsme Mikuláši i zlobivým čertíkům a byli jsme rádi, že nikoho z nás neodnesli. Také Lucky přišly do naší třídy, zazpívaly, zatančily a pomoučily nás. Velice jsme se těšili na slavnostní oběd, obsluhovali nás žáci z Bzence, oběd byl  výborný a doufáme, že i příští rok nás zase přijedou navštívit. V předvánočním čase jsme zpívali na schodech, zdobili stromeček, společně zpívali s hudební skupinou Marbo a ve třídě jsme měli vánoční besídku.

 

 

 

 

LISTOPAD

Všechny děti zvládly čtení v Živé abecedě a těšily se na svůj SLABIKÁŘ. Přečetli jsme si pohádku O zakleté princezně.Děti plnily úkoly ve dvojicích, ve skupinkách, aby princeznu zachránily. Za každý splněný úkol získaly písmenko – děti plnily 7 úkolů a po splnění zachránily princeznu, která jim za odměnu poslala po paní učitelce Slabikáře.

Na konci měsíce přijeli do naší školy herci, kteří nám představili knihu Ivy Procházkové – Myši patří do nebe.

 

 

ŘÍJEN

Již máme za sebou další měsíc. Každý den píšeme, počítáme, zpíváme, recitujeme, povídáme si, malujeme, vyprávíme si pohádky a všechny nás to zatím baví. Ubyl nám jeden žák – Sebastian Novák, který se přestěhoval do Hodonína. Zúčastnili jsme se preventivního programu Cestou do školy bezpečně a zopakovali jsme si pravidla silničního provozu.Ve školní jídelně se konala beseda s panem Janem Dunglem, který nám velmi poutavě vyprávěl o svých cestách po Jižní Americe.Také jsme navštívili naši vracovskou knihovnu.

 

Školní rok 2016-2017

ZÁŘÍ

Hurá, už jsme prvňáčci!!!

Do naší třídy 1.B chodí 23 žáků – 9 děvčat a 14 chlapců.Paní učitelka Eva Šterclová nás učí všechny předměty : ČJ, M, Prvouku, HV, VV, TV a PČ.

A co nás čeká ? Spousta úkolů, čtení, psaní, počítání, malování, vyrábění, zpívání,ale také zábavné hry a aktivity.

27.9. si pro nás fotbalisté připravili zajímavé sportovní hry na stadionu.