5. B

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ČERVEN

Konec školního roku jsme si zpříjemnili vycházkou na Rašelinu.

Na školní výlet jsme letos vyrazili do Brna. Navštívili jsme zábavný vědecký park VIDA! a projeli jsme se lodí po Brněnské přehradě.

Začátkem června, 1. 6. 2021, jsme společně oslavili Den dětí. Hráli jsme hry na školní zahradě a moc jsme si to užili.

       

     

KVĚTEN

Pracujeme na zahradě.

 

DUBEN

V dubnu jsme se opět setkali ve školních lavicích. Děti zvládly povinné testování na jedničku a mohli jsme začít s výukou.

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

V těchto měsících probíhala online výuka. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to dobře.

PROSINEC

Zatím jsme školu navštěvovali prezenčně jen do poloviny října a tři týdny v prosinci. Další výuka probíhala distančně a online.

ZÁŘÍ

A jsme žáci 5. B. Je nás stejně jako vloni – 24, 12 kluků a 12 děvčat.

Naší třídní učitelkou je Anna Soukalová. Učí nás v ČJ, M, Přv a TV. V AJ jsme na 3 skupiny a našimi vyučujícími jsou Barbora Vomáčková, Petra Šedová a Nikola Sobotová. V hodinách HV nás učí Roman Kovář, ve VV paní zástupkyně Hana Kristová a v PČ Aleš Gasnárek. Na ICT nás má pan ředitel Bronislav Chovanec.

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ÚNOR

Masky

LEDEN

Barevný týden

Bruslíme

PROSINEC

Vánoce ve škole

Preventivní program „Plavba po online moři“

LISTOPAD

V tělocvičně

Slavnostní oběd

ŘÍJEN

Práce ve skupinách v ČJ.

ZÁŘÍ

A jsme žáci 4. B. Je nás stejně jako vloni – 24, 12 kluků a 12 děvčat.

Naší třídní učitelkou je Anna Soukalová. Učí nás v ČJ, M, Přv, TV a PČ. V AJ a VV nás má paní zástupkyně Hana Kristová, ve Vl Barbora Vomáčková, v HV naše bývalá třídní učitelka Eva Šterclová.

ČERVEN

Rádi si se studenty ze SZŠ Kyjov připomínáme první pomoc, jak se zachovat při různých situacích. Červen byl obohacen o různé sportovní akce – branný závod, atletika. Ukončili jsme plavání. Velmi jsme si užili školní výlet do Hájenky v Břeclavi. Poslední školní den jsme se rozloučili s paní učitelkou a těšili se na velké prázdniny!

 

KVĚTEN

Chytré tělo – název programu, který nás velmi zaujal. Pán nám velmi poutavě vyprávěl o lidském těle a každý z nás se dozvěděl spoustu nových informací. Také jsme navštívili zážitkový stan o vesmíru. A ke Dni dětí si pro nás deváťáci připravili spoustu her a soutěží a v KD jsme si poslechli koncert Ziggyho Horvátha.

 

DUBEN

Od začátku dubna jezdíme na plavecký bazén do Ratíškovic a začali jsme vylepšovat naše plavecké styly. Potom jsme absolvovali dopravní výchovu ve spolupráci s městskou policií. Jezdili jsme na dopravním hřišti, poznávali značky,učili se pravidla silničního provozu. Také nás navštívili pracovnice z Kroku v Kyjově s preventivním programem.

 

BŘEZEN

V tomto měsíci jsme se připravovali na Noc s Andersenem. Sešli jsme se v knihovně, žáci 8. tříd si pro nás připravili program, plnili jsme spoustu úkolů, kvízů, rébusů a moc se nám to dařilo!

 

LEDEN, ÚNOR

Rádi chodíme do čítárny, kde se můžeme usadit, jak chceme.  Na konci ledna nás čekalo pololetní vysvědčení. Také jsme se pečlivě připravovali na školní kolo recitační soutěže. Na 3. místě se umístili Nikolka L. a Lukáš L. a do okresního kola v Hodoníně postoupila Nicole Hájková. GRATULUJEME. Žáci 6. tříd nám představili Řecké bohy ve školní jídelně.

 

PROSINEC

Jako každým rokem nás přišel navštívit Mikuláš se svou družinou. Hodným dětem rozdali andílci sladkosti a zlobivé děti si vzal s sebou do pytle čert. 13. prosince k nám také zavítaly Lucky. Zatančily nám, řekly příběh a pomůčily nás. Na konci měsíce jsme si udělali vánoční besídku, rozdali dárečky, zahráli hry, zazpívali koledy a už jsme se těšili na Vánoce.

 

LISTOPAD

V listopadu jsme se vydali do divadla v Uherském Hradišti na pohádkový muzikál Anička a bylinkové kouzlo. Také se za námi přijel Lukáš Hejlík s oblíbeným listováním. A na konci měsíce nás navštívily paní z Kroku v Kyjově s programem Pravidla a co já, program byl zajímavý, zopakovali jsme si pravidla a naučili se něčemu novému.

 

ŘÍJEN

V říjnu jsme hodně opakovali učivo druhého ročníku. Poslední říjnový týden jsme se zabývali projektem 100 let od vzniku republiky a také jsme navštívili naší knihovnu, kde pro nás byla připravena zajímavá beseda, kterou vedla paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová.

 

ZÁŘÍ

Prázdniny utekly jako voda, moc jsme si je užili. Už jsou z nás třeťáčci. Ve třídě je nás stále 24 – 12 kluků, 12 děvčat. Také nám přibyl nový předmět – angličtina, učí nás paní zástupkyně Hana Kristová a z tělocviku máme paní učitelku Annu Soukalovou. Tak, ať se nám daří!

 

ČERVEN

Ke Dni dětí jsme si zaběhli na stadionu branný závod.Také jsme si zasoutěžili ve zpěvu. Na naši školní zahradu doběhli běžci z celého světa a zajímavě nám povídali o tomto běhu. Ukončili jsme kurz plavání, moc se nám líbil. Ke konci roku nás čekal školní výlet, vyrazili jsme do Vyškova. Prošli jsme menší zoo, a pak jsme se vláčkem vydali mezi dinosaury. Deváťáci si pro nás připravili různé soutěže. Navštívila nás děvčata ze zdravotní školy v Kyjově, ukázala nám, jak se ošetřují rány, co bychom měli použít a popřípadě jaké číslo zavolat. A byl konec roku, dostali jsme vysvědčení, rozloučili se s deváťáky a HURÁÁ, prázdniny začínají.

 

KVĚTEN

V rámci dne Země jsme si udělali výlet do Bzence na Starý hrad.Také jsme našim maminkám vyrobili malinký dárek ke Dni matek. Zajímavý program nám připravily paní z nadace Krok na téma zdravá výživa. Stále se zdokonalujeme v plavání. Školní parlament pro nás nachystal Pyžamový den, a tak jsme vzali svá pyžámka a šli jsme se s radostí učit. Ke konci měsíce nás přišla navštívit paní Repíková z knihovny. Ukázala nám nové knížky a my už se těšíme, až si nějakou přečteme.

 

DUBEN

V dubnu Terezka slavila narozeniny, a tak každému donesla na ochutnávku narozeninový dortík. Také jsme se dále zlepšovali v plavání, zašli jsme si na naše políčko a okopali na další sázení. Pak přišel barevný týden. Každý den jsme vylovili z šatníku zajímavé oblečení a utíkali jsme do školy. Na konci měsíce nás čekala akademie, secvičili jsme krátký tanec, který jsme předvedli v kulturním domě.

 

BŘEZEN

V březnu jsme zahájili náš plavecký výcvik ve Bzenci. Ke konci měsíce jsme se těšili na svátky jara, a tak jsme si vytvářeli různé práce s jarní tématikou.

 

ÚNOR

V únoru jsme byli často nemocní. My zdraví jsme si chodili zabruslit na kluziště. Také k nám do třídy přibyla nová žákyně Carla.

 

LEDEN

I v novém roce jsme se dali s chutí do práce. Počasí nám přálo, a tak jsme obuli brusle a vydali se na naše nové kluziště. Koncem měsíce se konala recitační soutěž. Od nás byli vybráni: Eliška, Nikolka L., Nicole H., Markétka a Lukáš. 1. místo získala Nikolka, 2. místo Nicole. BLAHOPŘEJEME! Na konci měsíce jsme se těšili na pololetní vysvědčení.

 

PROSINEC

Ani letos na nás nezapomněl Mikuláš. Zazpívali jsme mu písničky, andílci nám rozdali něco sladkého a čerti si odnesli zlobivce. Také nás navštívily Lucky. Společně s ostatními třídami jsme si zazpívali koledy. Konec měsíce jsme oslavili třídní besídkou a už jsme se těšili, co nám ježíšek nadělí.

 

LISTOPAD

Tento měsíc jsme opakovali, procvičovali. Také jsme měli program s názvem Létající koberec. Procestovali  jsme zemi, naučili se, jak se máme chovat k ostatním. V knihovně na nás čekalo milé překvapení. Přijel za námi spisovatel Jan Opatřil se svými knížkami Kapřík Metlík.

 

ŘÍJEN

Jako každým rokem si nás paní knihovnice pozvala do knihovny. Připomněli jsme si spisovatele a těšili jsme se na nové knížky, které do knihovny přibyly. Navštívili jsme Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Pohádka O Květušce a babici Zimici se nám velmi líbila. Školní jídelna nám připravila bramborové speciality. Ochutnali jsme chlebíčky a prohlédli si výrobky z bramborů. Na 2 hodiny jsme se spojili s vedlejší třídou. Společně jsme opakovali učivo zábavnou formou a více se poznali.

ZÁŘÍ

Tak a už jsme druháčci! Ať se nám celý školní rok vydaří.
Ve třídě je nás 23 – 11 dívek a 12 chlapců. Odstěhovali se 2 chlapci – Ondra a Patrik, ale přibyla nám 2 děvčata – Nicole a Antonie.
V tomto měsíci jsme si velmi užili sportovní dopoledne s fotbalisty.

ČERVEN

Na stadioně nás čekal branný závod. Těšili jsme se na náš školní výlet. Jeli jsme se podívat do hodonínské ZOO a pak nás čekala pirátská plavba po Moravě. Paní knihovnice si nás pozvala do knihovny, kde nás pasovala na čtenáře. Také za námi přijeli žáci z kyjovské zdravotní školy. Ukázali nám, jak se zranění ošetřuje a co je k tomu potřeba. Už jsme velcí. Řekli jsme si poslední den ve škole, protože už toho tolik umíme a úspěšně jsme prošli 1. třídou. Dostali jsme vysvědčení a HURÁÁ prázdniny!!

KVĚTEN

V květnu jsme měli besedu o kamarádství. Je důležité, aby se děti naučily naslouchat a respektovat druhé. Náš školní parlament si pro nás připravil akci Bláznivé účesy. Každý toho využil, zapojil maminky a přišel s co nejkreativnějším a nejbláznivějším účesem. Také jsme se zúčastnili akce Barevný týden. Na každý den jsme si oblékli danou barvičku.

DUBEN

Začátkem měsíce jsme jeli do Brna na divadelní představení s názvem BROUČCI. Záchranná stanice Seiferos z Kuřimi nám připravila na stadioně zajímavé setkání s dravci. Do školy se nám přijel ukázat maskot Mrkvoun, což je veliká a hodná mrkev, kterou jsme si velmi oblíbili a doufáme, že se za námi přijede podívat znovu. Velmi pěkný velikonoční program si pro nás nachystali ve skanzenu ve Strážnici. Tancovali jsme s muzikou, sledovali jsme, jak se plete pomlázka, ochutnali jsme velikonoční pečivo a mnoho dalších aktivit. V kulturním domě jsme si jako velcí herci zkusili zahrát pohádky a to rovnou dvě: O veliké řepě a O budce.

 

BŘEZEN

Pod vedením paní Vyšinkové jsme tvořili z marcipánu. Dostali jsme destičky, kusy marcipánu a mohlo se začít!! Paní Vyšinková stála před třídou, modelovala a my po ní opakovali. Nakonec se nám z toho vyklubala velikonoční slepička s vajíčky.

 

ÚNOR

Školní parlament si pro nás připravil karneval. Všichni jsme se do toho s chutí pustili a oblékli se do krásných převleků. V rámci prvouky jsme se věnovali projektu zdravé zoubky. Připomněli jsme si, jak je důležité pečovat o svůj chrup. Na závěr jsme dostali taštičku s odměnou uvnitř. Škola si pro nás připravila také recitační soutěž. Jako první jsme měli třídní kolo, ze kterého jsme pak vybrali ty nejšikovnější recitátory, kteří postoupili do dalšího – tedy školního kola ( Elenka, Eliška S., Nikolka, Vanesska, Markétka ).

LEDEN

I v novém roce 2017 jsme se s chutí pustili do práce – čekalo nás pololetní vysvědčení. Jelikož nám napadlo trochu sněhu, tak jsme se vydali v hodinách tělesné výchovy bobovat. Teple jsme se oblékli a s radostí sjížděli kopec, byla to veliká zábava. Tento měsíc nás vcelku dost chybělo, protože jsme byli často nemocní. Navštívil nás také pan psycholog, se kterým jsme si popovídali o chování a kamarádství.

 

PROSINEC

V prosinci nás přišel navštívit Mikuláš se svojí družinou. Zazpívali jsme písničku a dostali jsme sladkou odměnu, zamávali jsme Mikuláši i zlobivým čertíkům a byli jsme rádi, že nikoho z nás neodnesli. Také Lucky přišly do naší třídy, zazpívaly, zatančily a pomoučily nás. Velice jsme se těšili na slavnostní oběd, obsluhovali nás žáci z Bzence, oběd byl  výborný a doufáme, že i příští rok nás zase přijedou navštívit. V předvánočním čase jsme zpívali na schodech, zdobili stromeček, společně zpívali s hudební skupinou Marbo a ve třídě jsme měli vánoční besídku.

 

 

 

 

LISTOPAD

Všechny děti zvládly čtení v Živé abecedě a těšily se na svůj SLABIKÁŘ. Přečetli jsme si pohádku O zakleté princezně.Děti plnily úkoly ve dvojicích, ve skupinkách, aby princeznu zachránily. Za každý splněný úkol získaly písmenko – děti plnily 7 úkolů a po splnění zachránily princeznu, která jim za odměnu poslala po paní učitelce Slabikáře.

Na konci měsíce přijeli do naší školy herci, kteří nám představili knihu Ivy Procházkové – Myši patří do nebe.

 

 

ŘÍJEN

Již máme za sebou další měsíc. Každý den píšeme, počítáme, zpíváme, recitujeme, povídáme si, malujeme, vyprávíme si pohádky a všechny nás to zatím baví. Ubyl nám jeden žák – Sebastian Novák, který se přestěhoval do Hodonína. Zúčastnili jsme se preventivního programu Cestou do školy bezpečně a zopakovali jsme si pravidla silničního provozu.Ve školní jídelně se konala beseda s panem Janem Dunglem, který nám velmi poutavě vyprávěl o svých cestách po Jižní Americe.Také jsme navštívili naši vracovskou knihovnu.

 

Školní rok 2016-2017

ZÁŘÍ

Hurá, už jsme prvňáčci!!!

Do naší třídy 1.B chodí 23 žáků – 9 děvčat a 14 chlapců.Paní učitelka Eva Šterclová nás učí všechny předměty : ČJ, M, Prvouku, HV, VV, TV a PČ.

A co nás čeká ? Spousta úkolů, čtení, psaní, počítání, malování, vyrábění, zpívání,ale také zábavné hry a aktivity.

27.9. si pro nás fotbalisté připravili zajímavé sportovní hry na stadionu.