5. A

Školní rok 2017 – 2018

Prázdniny utekly jako voda a my už jsme „páťáci“.Do naší třídy přišla ze Bzence Aneta Nováková, na sportovní školy odešli Martin Mezihorák, Matyáš Mívalt a Aneta Daňhelová. Ostěhovala se Nina Buricová.

Třídní učitelkou zůstala Zdenka Janovská. Vyučuje nás jěště paní učitelka Jarmila Koutná ve vlastivědě, Soňa Procházková v ICT, Anna Soukalová v tělesné výchově, Vladimíra Šebelová v hudební výchově.

 

Opakujeme učivo – český jazyk

 

Projekt Edison

 

Anglický jazyk – Halloween

 

Český jazyk – předpony s-, z-, vz-.

 

Český jazyk a literatura – knihy pro děti a jejich autoři

Preventivní program – S batohem do světa – listopad 2017

Přírodověda – projekt Vesmír

Sportovní nábor do házené a stolního tenisu

Vánoční zpívání

Vánoce v naší třídě

Matematická rozcvička

Exkurze Sklárna Kyjov

Den Země – Cesta s Robinsonem

Pracovní činnosti – práce na našem políčku

Pyžamový den

Branný závod

Školní výlet – Vida Brno, plavba po Kníničské přehradě

 

 

 

Školní rok 2016 – 2017

1. září 2016 byl zahájen nový školní rok. Počet žáků zůstal stejný – 12 děvčat a 10 chlapců.

Začátek školního roku jsme zahájili opakováním učiva ve všech předmětech.

1476252516575 predlozky-predpony-1 predlozky-predpony2 predlozkypredpony4 vv1 vv2 vv3 vv4 vv5 1474006916276 1474006925807 1474006946506 1474006955515 1474006963662 1474006972924 1476165867469 1476165880998 1476165907330 1476252457654 1476252475718 Č1476252503957

Český jazyk – opakujeme vyjmenovaná slova

2016-11-23-08-16-51 2016-11-23-08-19-11 2016-11-23-08-19-16

Přírodověda – ekosystém les – jehličnaté stromy

2016-11-23-10-56-52 2016-11-23-10-57-07 2016-11-23-10-57-18 2016-11-23-10-57-26 2016-11-23-10-57-42 2016-11-23-10-58-56

Listování

2016-11-28-09-16-51 2016-11-28-09-17-01 2016-11-28-09-17-21

Český jazyk – slova vyjmenovaná a příbuzná

2016-12-01-08-05-14 2016-12-01-08-05-34 2016-12-01-08-06-10

Slavnostní oběd ve škole

2016-12-14-12-35-54 2016-12-14-12-36-03 2016-12-14-12-36-11

Vánoční zpívání na schodech

2016-12-19-11-02-54 2016-12-19-11-03-32 2016-12-19-11-03-19

Vánoční centra aktivity – skupinová práce

2016-12-21-10-10-06 2016-12-21-10-10-26 2016-12-21-10-10-34 2016-12-21-10-10-40 2016-12-21-10-10-48 2016-12-21-10-11-02

Vánoční besídka

2016-12-22-08-15-20 2016-12-22-08-15-58 2016-12-22-08-16-16 2016-12-22-09-22-51 2016-12-22-09-34-16 2016-12-22-09-34-31

Karneval ve škole – 14. 2. 2017 .Karnevalu se zúčastnilo 14 žáků, masky byly velmi pěkné. Účast byla dobrovolná.

.

Český jazyk – koncovky podstatných jmen.

Tvoření z marcipánu (pod vedením paní Vyšinkové) – 8. 3. 2017.

Den Země, ukázky dravých ptáků.

Velikonoce – Skanzen Strážnice

Preventivní program – Jak chránit sám sebe – 5. 5. 2017

Vlastivěda – pověsti

Přírodověda – včela medonosná – návštěva u pana Škareckého

Bláznivé účesy

Dopravní výchova – 22. 5. 2017

Barevný týden (22.5.2017 – 26 5. 2017)

Beseda v knihovně – 31.5. 2017

Den dětí – branný závod – 1.6. 2017

Výuka anglického jazyka – dny v týdnu, měsíce, roční období – červen 2017

Školní výlet Moravský kras – Macocha

 

ZÁŘÍ

Zahájili jsme nový školní rok. Jsou z nás třeťáci a čeká nás spousta práce. Novinkou je, že je nás víc. Od 1. září máme novou žákyni, takže je ve 3.A nyní 12 děvčat a 10 chlapců.

No a tady nás máte.

Elen Bršlíková
Aneta Daňhelová
Amálie Eiflerová
Nela Hložková
Sabina Veselá
Nikol Kulmanová
Libuše Mezihoráková
Ina Polášková
Natálie Struhárová
Kateřina Škarecká
Justýna Kudlíková
Matouš Goliáš
Stanislav Hrubý
Michal Karol Londin
Adam Slavík
Štěpán Lukeš
Lukáš Měchura
Martin Mezihorák
Matyáš Mívalt
Adam Podhorský
Jan Loprais
.

 

ŘÍJEN

Plníme úkoly v projektu „Budu cyklista“. Jsme jako v kurzu budoucích řidičů. Důkladněji probíráme pravidla bezpečnosti silničního provozu pro chodce a cyklisty, řešíme modelové dopravní situace, zajímá nás správně vybavené kolo, na jaře si pak vyzkoušíme dopravní hřiště, vyrobili jsme si moduly dopravních značek.

Každou druhou středu dostáváme ovoce nebo zeleninu. I letos nás navštívili s programem o významu konzumace ovoce a zeleniny.

 

LISTOPAD

Opět nás navštívil Lukáš Hejlík se svým listováním

Byli jsme v Uh. Hradišti na divadelní „Nezbedné pohádce“. Moc se nám líbila.

PROSINEC

Těšíme se na Vánoce. Ty jsme si udělali ve škole o něco dříve.

JARO

Výsadou třeťáků je spaní v knihovně. I my jsme se připravovali na „Noc s Andersenem“. Paní knihovnice nám zadala úkoly a po jejich splnění jsme se těšili, co nás čeká v noci mezi knihami.

Bylo to moc fajn. Zvládli jsme i stezku odvahy kolem hřbitova.

DUBEN

V dubnu slaví Země svůj svátek. My jsme si ho připoměli výletem do Bzence na Starý hrad. Jeli jsme vlakem a zvládli jsme i cestu zpět pěšky (i když některé bolely nožičky, protože je rodiče prý všude vozí autem!)

Od dubna celá třída prochází základním plaveckým výcvikem. Jezdíme každou středu do bazénu v Ratiškovicích. Podle schopnosti jsme rozděleni do družstev a snažíme se o to, abychom na konci kurzu dokázali přeplavat celý bazén. Ti nejlepší a zdatní budou i závodit. Uvidíme, kdo vyhraje.