5. B loni

Školní rok 2019 – 2020

Po prázdninách jsme ve stejném počtu 19 žáků nastoupili do páté třídy. Třídní učitelkou zůstává i v tomto školním roce Mgr. Zdenka Janovská, která nás učí český jazyk a literaturu, matematiku, anglický jazyk, přírodovědu, vlastivědu, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Ve třídě vyučují Mgr. Soňa Procházková – ICT, Mgr. Roman Kouřil – hudební výchova, Pavla Jelínková – tělesná výchova.

Těšíme se na nové učivo, krásné zážitky a na kamarády ve třídě.

Září

Projekt Edison

 

Říjen

 

Návštěva knihovny

Listopad

Halloween

Český jazyk – procvičování – předpony s-, z-, vz-

Slavnostní oběd ve škole

Prosinec

Mikuláš

Při mikulášské návštěvě je každá třída povinna zazpívat písníčku nebo zarecitovat básničku. Letos byla naše třída opravdu originální. Básničku pro nebeskou a pekelnou návštěvu složily Klára Macalíková a Jana Bobčíková.

Jsme zlobivá třída,

je to velká bída.

Je nás sice málo,

řveme jako stádo.

Každý den je černá tečka

a úkolů plná vlečka.

Vždycky něco zapomenem,

jsme zlým učitelským snem.

Nezasloužíme si nic,

ani ten chleba krajíc.

Mikuláš, anděl a čert,

vždyť je to jen žert.

Mikuláši, smůlu máš,

s námi to asi brzy vzdáš.

 

Preventivní program – Říkat ano, říkat ne

Vánoční nadílka v naší třídě

Vánoční výuka – centra aktivity

Leden

Listování – Bertík a čmuchadlo – Lukáš Hejlík

 

Únor

Výroba dárků – soli

Březen – červen

Roušku, dej si roušku

Červen

Závěr školního roku a hurá na prázdniny.

Školní rok 2018 – 2019

Prázdniny utekly jako voda a my už jsme čtvrťáci. Naši třídu  navštěvuje 19 žáků. Třídní učitelkou je Mgr. Zdenka Janovská, dále zde vyučují: Mgr. Anna Soukalová – přírodověda, tělesná výchova a  Mgr. Eva Šterclová – hudební výchova. V novém školním roce se těšíme na spoustu nových poznatků a veselých zážitků s kamarády.

Seznam žáků: Baďura Jakub, Bobčíková Jana, Eifler Antonín, Exelová Eliška, Goliášová Klára, Hodonská Sabina, Hozáková Monika, Chvátalová Zuzana, Kolaříková Tereza, Kudláč Pavel, Loprais Jan, Macalíková Klára, Mikulík Adam, Pres David, Řihák  David, Semmler Kryštof, Šťastný Jakub, Vidurek Jiří, Vrážel Tomáš.

 

Září

Opakování učiva

 

Říjen

100 let republiky

Listopad

Listování

Český jazyk  – vyjmenovaná slova

 

Návštěva v knihovně – beseda o Eduardu ŚTORCHOVI

Preventivní program – Pravidla a co já?

 

 

 

Prosinec

Vánoce

Leden, únor

Výuka – český jazyk – vzory podstatných jmen

Březen

Anglický jazyk – průběhový čas

Duben

Létající koberec – preventivní program

Dopravní výchova

Květen

Divadlo Radost Brno – Bylo nás pět

Chytré tělo

Český jazyk, vlastivěda – pověsti

Den dětí – koncert Ziggyho Horvátha, hry  a soutěže

Červen

Branný závod

Školní výlet – Macocha

 

 

ČERVEN

1.6. Branný závod

13.6. Poslední plavání

15.6. Výlet – Dinopark + ZOO Vyškov

 

KVĚTEN

7.5. Den Země

DUBEN

plavání

BŘEZEN

23.3. Noc s Andersenem

 

ÚNOR

Biatlon

 

LEDEN

Bruslíme….

 

PROSINEC

Navštívili jsme kino Panorama v Kyjově.

Zpívali jsme vánoční koledy ve školní jídelně.

Měli jsme vánoční besídku ve třídě.

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

Beseda se spisovatelem J. Opatřilem o knížce Kapřík Metlík v MK.

Sportovní dopoledne na Sokolovni s trenéry házené a stolního tenisu

 

ŘÍJEN

Tandemová výuka s 3.A

Divadlo Radost – Mach a Šebestová

 

ZÁŘÍ 2017

My jsme žáci 3.B

ČERVEN

Branný závod 1.6.

Třídní výlet Zoo Hodonín a Pirátská plavba 6.6.

Vláček u Išů 7.6.

DUBEN

Skanzen Strážnice

 

Ovoce do škol

 

 

 

BŘEZEN

Plavecký výcvik (leden – březen) bazén ZŠ Bzenec

 

ÚNOR

Karneval – nejlepší maska Klára Macalíková

PROSINEC

VÁNOČNÍ BESÍDKA

ŘÍJEN

25.10. jsme byli v divadle ve Zlíně na pohádce „Plaváček“

ZÁŘÍ

Dobré ráno, dobrý den,

tak už v 2.třídě jsem.

Letos nám přibyl nový žák. Ve třídě je nás 20  – 10 chlapců a 10 dívek.

V úterý 27. září pro nás FC Vracov a DDM uspořádali sportovní dopoledne na stadioně.

 

Dobré ráno, dobrý den!
Tak už v 1. Třídě jsem.
Chci se učit pěkně psát,
rychle číst a počítat.
Práce se mi bude dařit,
protože se budu snažit.

Do naší třídy chodí 19 žáků – 10 děvčat a 9 chlapců.
Baďura Jakub, Bobčíková Jana, Eiffer Antonín, Exelová Eliška, Goliašová Klára, Hodonská Sabina,. Hozáková Monika, Chvátalová Zuzana, Kolaříková Tereza, Kozumplíková Helena, Kudláč Pavel, Macalíková Klára, Maradová Natálie, Pres David, Řihák David, Semmler Kryštof, Šťastný Jakub, Vidurek Jiří, Vražel Tomáš

Třídní učitelkou je Anna Soukalová, která nás učí v ČJ, M, Prv, VV, TV a PČ. V HV nás učí paní učitelka Jaroslava Cudařová. Do školní družiny chodí 14 žáků, kde se o nás stará paní vychovatelka Linda Repíková. Ve školní jídelně se stravuje 16 žáků.

 

 

Říjen

 

 

LISTOPAD

30. listopadu se v obou třídách konala SLAVNOST SLABIKÁŘE. Děti si poslechly pohádku O zakleté princezně, kterou zamknul zlý kál na svém hradě. Aby děti pomohly princezně, musely plni rozmanité úkoly.
Tím předvedly své dovednosti i znalosti a vysloužily si tím písmena. Zdoláním všech devíti úkolů a získáním devíti písmen vysvobodily princeznu. Za teno čin si všechny děti zasloužily slabikář.

 

 

 

LEDEN

Dočkali jsme se našeho prvního vysvědčení. Všichni z něj máme velikou radost.

 

Březen

Výstava panenek

 

V tělocvičně

První pomoc pro prvňáčky
16.3. k nám přijel zdravotník ze „záchranky“ a povídal nám o první pomoci. Měl s sebou plyšáka hrocha.

 

Duben

Slavnostní oběd s rodiči a třídní schůzka, 13.4.

Na Den Země jsme šli na turistickou vycházku do lesa. Ušli jsme asi 6 km.

 

 

Květen

Branný den naší školy

P1010389 P1010370 P1010371 P1010372 P1010373 P1010380 P1010385

 

 

Červen

Barevný týden

IMG_1215 IMG_1251 IMG_1254

 

Byli jsme v ZOO Lešná

P1010454