6. A

Naše školní akce:

Den dětí – 1. 6. 2021

Exkurze – 25. 6. 2021