7.A

7. A

Ve stejném složení jsme postoupili do vyššího ročníku. A takové byly naše první hodiny a dny ve škole.

Akce ve škole

Exkurze do Mikulčic – 18. října


Projekt Edison : 25. – 29. září

 

 

6. A

Postoupili jsme na druhý stupeň, ale ne všichni. Někteří spolužáci přestoupili do sportovní třídy v Hodoníně a na gymnázium, někteří opakují pátý ročník. Taky nám přibyl nový spolužák – Ondra Ryba. Teď je nás celkem 23 (6 děvčat a 17chlapců), třídní učitelkou je Eva Srkalová.