9. A

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

2.9.2019

Dne 2. září jsme se opět po prázdninách sešli v naší třídě 7.A. Naše třída se nachází na stejném místě, začíná nám být trochu malá, protože jsme přes prázdniny povyrostli. Je nás stále 18, naši třídu opustila Aneta Nováková, ale vrátila se k nám Anetka Daňhelová.

 

23. 9. 2019 – 27. 9. 2019

PROJEKT EDISON – návštěva zahraničních studentů 

17. 10. 2019

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

23. 10. 2019

EXKURZE MIKULČICE

15. 11. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ – Sametová revoluce

V pátek žáci 2. stupně zhlédli v místním kině film s názvem Něžná revoluce, který měl všem připomenout události listopadu roku 1989.

27. 11. 2019 SLAVNOSTNÍ OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

V úterý 26. listopadu přijeli do naší školy studenti ze Střední školy Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, aby pro nás připravili slavnostní oběd. Vyzdobili celou jídelnu, připravili oběd za pomoci školních kuchařek a během oběda nás obsluhovali jako v restauraci. Oběd se velmi vydařil, všichni jsme si pochutnali. Na závěr slavnostního oběda jsme ochutnali i malý dezert.

 

 

5. 12. 2019 MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Ve čtvrtek 5. 12. naši školu navštívili Mikuláš, čert a andělé. Hodným dětem přinesli andílci sladkosti a o ty zlobivé se postarali čerti.

11. 12. 2019

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA mANCHA

Ve středu 11. 12. žáci 2.stupně zhlédli divadelní představení Don Quijote de la mAncha – legendární inscenaci brněnského Divadla Klauniky (studiová scéna Divadla Bolka Polívky). Představení bylo humorné a líbilo se nám. 😀

20.12. 2019

Vánoční besídka

S posledním školním dnem roku 2019 jsme se tradičně rozloučili vánoční besídkou, kde jsme si rozdali dárečky, ochutnali vánoční cukroví, zahráli spoustu her a nakonec si  popřáli krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku.

7.1. 2020

Listování

V úterý 7. ledna zhlédli žáci v jídelně naší školy ukázku z projektu Listování. Jedná se o dramatizaci literárního textu. Seznámili se s knihou Život k sežrání od francouzského autora Mikaëla Olliviera. Představení se všem- jako každý rok -velmi líbilo.

26.2.2020

Divadelní představení v Brně – SIDDHÁRTHA

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

Začal další nový školní rok a my jsme postoupili na druhý stupeň. Je nás 18 žáků, 10 holek a 8 kluků. Naší třídní  učitelkou je Michaela Snášelová, která nás učí i češtinu a němčinu. Naše třída se nachází v přízemí staré budovy, je malá, ale útulná.

Naše třída:

DÍVKY:   Elen, Nela, Justýna, Nikol, Libuše, Aneta, Inka, Nikola, Natálie, Sabina

KLUCI:   Adam, Matouš, Standa, Michal Karol, Honza, Lukáš, Adam, Štěpán

 

Třídní samospráva:

ZÁSTUPCE TŘÍDY:      HONZA LOPRAIS

PARLAMENT:               NELA HLOŽKOVÁ a JUSTÝNA KUDLÍKOVÁ

POKLADNÍK:                ADAM PODHORSKÝ

 

Naši vyučující:

Český jazyk                            p. uč. Michaela Snášelová

Anglický jazyk                        p. uč. Adéla Zavrtálková

Německý jazyk                      p. uč. Michaela Snášelová

Matematika                            p. uč. Eva Srkalová

ICT                                          p. uč. Vojtěch Valihrach

Dějepis                                   p. uč. Jarmila Koutná

Výchova k občanství            p. uč. Miroslava Glacová

Fyzika                                     p. uč. Vojtěch Valihrach

Přírodopis                              p. uč. Jaroslava Trnková

Zeměpis                                 p. uč. Silvie Strmisková

Hudební výchova                 p. uč. Vladimíra Šebelová

Výtvarná výchova                 p. uč. Pavla Jelínková

Tělesná výchova                   p. uč. P. Jelínková, S. Strmisková

Pracovní činnosti                  p. uč. Jarmila Koutná, p. ředitel Zdeněk Hlavsa

Seminář z českého jazyka    p. uč. Kristýna Maradová

Seminář z matematiky           p. uč. Eva Srkalová 

 

 

17. 10. 2018

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 

Ve středu 17.10. jsme navštívili naši vracovskou knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila zajímavé povídání o knihách a spisovatelích a rovněž spoustu nových knih, které jsou zde pro nás nakoupeny a nachystány k zapůjčení.

 

26.10.2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  +  100 LET ČESKOSLOVENSKA  

Tento den měli rodiče možnost navštívit naši školu během vyučování a podívat se, jak pracujeme v hodinách, jak vypadají naše třídy a učebny. Tento den, ale i celý týden jsme se věnovali stému výročí vzniku naší republiky. Zhlédli jsme prezentace, pracovali na projektech, zkusili si písmo z období 1. republiky.  Nakonec si pro nás naši starší spolužáci a učitelé připravili krátký program – zpěv, tanec, prezentace, výstava prací žáků, vše tematicky zaměřeno na období 1. republiky.

15.11.2018

LISTOVÁNÍ  –  DRAMATIZACE KNIHY   Usain Bolt

LISTOPADOVÁ NÁZORNÁ HODINA DĚJEPISU   😊👍

6.12.2018 

VÁNOČNÍ KONCERT 

Dne 6.12. jsme zhlédli vánoční koncert cimbálové skupiny RÉVA. Poslechli jsme si vánoční koledy z Valašska i české tradiční koledy, společně jsme si zazpívali nové české či americké vánoční písničky.

 

13.12.2018

Exkurze BRNO – PLANETÁRIUM    A   ANTHROPOS

 

VÁNOČNÍ PEČENÍ

VÁNOČNÍ BESÍDKA

6.A

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ

V hodině pracovního vyučování jsme měli možnost vyrobit si něco dobrého pro sebe nebo pro své blízké. Jako materiál jsme použili SLADKÝ MARCIPÁN.

 

 

DĚJEPIS

V hodině dějepisu se momentálně učíme o starověkém ŘECKU. S paní učitelkou jsme si pro své spolužáky připravili a představili jednotlivé ŘECKÉ BOHY.

 

 

23.4. 2019

ÚKLID VRACOVA

Abychom měli naše město hezčí, zapojili jsme se do úklidu Vracova a vyčistili kus vracovského lesa.

 

10.5.2019

PŘEDSTAVENÍ CHYTRÉ TĚLO

V pátek jsme zhlédli představení  CHYTRÉ TĚLO, kde jsme si ukázali, jakým způsobem funguje a pracuje naše tělo. Program pana Zezuly, bývalého učitele fyziky, bylo velmi poučné a zábavné.

13. 5. 2019

MLUV SE MNOU, MLUVME SPOLU – PREVENTIVNÍ PROGRAM

16. 5. 2019

VRACOVSKÝ SLAVÍČEK

22. 5. 2019

DIVADLO RADOST – KYTICE

 

30. 5. 2019

ŠKOLNÍ VÝLET – ZLÍN – ZOO LEŠNÁ

Byla nám trochu zima a chvílemi i mrholilo, ale všichni si to užili!!!

31. 5. 2019

DEN DĚTÍ – VÝCHOVNÝ KONCERT ZIGGY HORVÁTH

6. 6. 2019 BRANNÝ ZÁVOD

Všichni jsme se moc snažili a nakonec naše družstvo ve složení ANETKA, ADAM, HONZA, ADAM A JUSTÝNKA opravdu zabojovalo a porazili jsme dokonce i sedmáky a získali krásné TŘETÍ MÍSTO. GRATULUJME!!!!!

24.6.2019

V pondělí jsme si udělali pěknou procházku k Išům na ŽELEZNICI 600. Moc se nám tu líbilo a projeli jsme se vláčkem.Pak jsme šli na stadion, kde si pro nás připravily paní učitelky hry. I přes velké horko jsme se všichni zapojili a soutěžili jako o život:-))

 

25.6.2019

ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA

28.6.2019        VYSVĚDČENÍ!!!

Školní rok 2017 – 2018

Prázdniny utekly jako voda a my už jsme „páťáci“.Do naší třídy přišla ze Bzence Aneta Nováková, na sportovní školy odešli Martin Mezihorák, Matyáš Mívalt a Aneta Daňhelová. Odstěhovala se Nina Buricová.

Třídní učitelkou zůstala Zdenka Janovská. Vyučuje nás ještě paní učitelka Jarmila Koutná ve vlastivědě, Soňa Procházková v ICT, Anna Soukalová v tělesné výchově, Vladimíra Šebelová v hudební výchově.

 

Opakujeme učivo – český jazyk

 

Projekt Edison

 

Anglický jazyk – Halloween

 

Český jazyk – předpony s-, z-, vz-.

 

Český jazyk a literatura – knihy pro děti a jejich autoři

Preventivní program – S batohem do světa – listopad 2017

Přírodověda – projekt Vesmír

Sportovní nábor do házené a stolního tenisu

Vánoční zpívání

Vánoce v naší třídě

Matematická rozcvička

Exkurze Sklárna Kyjov

Den Země – Cesta s Robinsonem

Pracovní činnosti – práce na našem políčku

Pyžamový den

Branný závod

Školní výlet – Vida Brno, plavba po Kníničské přehradě

 

 

 

Školní rok 2016 – 2017

1. září 2016 byl zahájen nový školní rok. Počet žáků zůstal stejný – 12 děvčat a 10 chlapců.

Začátek školního roku jsme zahájili opakováním učiva ve všech předmětech.

1476252516575 predlozky-predpony-1 predlozky-predpony2 predlozkypredpony4 vv1 vv2 vv3 vv4 vv5 1474006916276 1474006925807 1474006946506 1474006955515 1474006963662 1474006972924 1476165867469 1476165880998 1476165907330 1476252457654 1476252475718 Č1476252503957

Český jazyk – opakujeme vyjmenovaná slova

2016-11-23-08-16-51 2016-11-23-08-19-11 2016-11-23-08-19-16

Přírodověda – ekosystém les – jehličnaté stromy

2016-11-23-10-56-52 2016-11-23-10-57-07 2016-11-23-10-57-18 2016-11-23-10-57-26 2016-11-23-10-57-42 2016-11-23-10-58-56

Listování

2016-11-28-09-16-51 2016-11-28-09-17-01 2016-11-28-09-17-21

Český jazyk – slova vyjmenovaná a příbuzná

2016-12-01-08-05-14 2016-12-01-08-05-34 2016-12-01-08-06-10

Slavnostní oběd ve škole

2016-12-14-12-35-54 2016-12-14-12-36-03 2016-12-14-12-36-11

Vánoční zpívání na schodech

2016-12-19-11-02-54 2016-12-19-11-03-32 2016-12-19-11-03-19

Vánoční centra aktivity – skupinová práce

2016-12-21-10-10-06 2016-12-21-10-10-26 2016-12-21-10-10-34 2016-12-21-10-10-40 2016-12-21-10-10-48 2016-12-21-10-11-02

Vánoční besídka

2016-12-22-08-15-20 2016-12-22-08-15-58 2016-12-22-08-16-16 2016-12-22-09-22-51 2016-12-22-09-34-16 2016-12-22-09-34-31

Karneval ve škole – 14. 2. 2017 .Karnevalu se zúčastnilo 14 žáků, masky byly velmi pěkné. Účast byla dobrovolná.

.

Český jazyk – koncovky podstatných jmen.

Tvoření z marcipánu (pod vedením paní Vyšinkové) – 8. 3. 2017.

Den Země, ukázky dravých ptáků.

Velikonoce – Skanzen Strážnice

Preventivní program – Jak chránit sám sebe – 5. 5. 2017

Vlastivěda – pověsti

Přírodověda – včela medonosná – návštěva u pana Škareckého

Bláznivé účesy

Dopravní výchova – 22. 5. 2017

Barevný týden (22.5.2017 – 26 5. 2017)

Beseda v knihovně – 31.5. 2017

Den dětí – branný závod – 1.6. 2017

Výuka anglického jazyka – dny v týdnu, měsíce, roční období – červen 2017

Školní výlet Moravský kras – Macocha

 

ZÁŘÍ

Zahájili jsme nový školní rok. Jsou z nás třeťáci a čeká nás spousta práce. Novinkou je, že je nás víc. Od 1. září máme novou žákyni, takže je ve 3.A nyní 12 děvčat a 10 chlapců.

No a tady nás máte.

Elen Bršlíková
Aneta Daňhelová
Amálie Eiflerová
Nela Hložková
Sabina Veselá
Nikol Kulmanová
Libuše Mezihoráková
Ina Polášková
Natálie Struhárová
Kateřina Škarecká
Justýna Kudlíková
Matouš Goliáš
Stanislav Hrubý
Michal Karol Londin
Adam Slavík
Štěpán Lukeš
Lukáš Měchura
Martin Mezihorák
Matyáš Mívalt
Adam Podhorský
Jan Loprais
.

 

ŘÍJEN

Plníme úkoly v projektu „Budu cyklista“. Jsme jako v kurzu budoucích řidičů. Důkladněji probíráme pravidla bezpečnosti silničního provozu pro chodce a cyklisty, řešíme modelové dopravní situace, zajímá nás správně vybavené kolo, na jaře si pak vyzkoušíme dopravní hřiště, vyrobili jsme si moduly dopravních značek.

Každou druhou středu dostáváme ovoce nebo zeleninu. I letos nás navštívili s programem o významu konzumace ovoce a zeleniny.

 

LISTOPAD

Opět nás navštívil Lukáš Hejlík se svým listováním

Byli jsme v Uh. Hradišti na divadelní „Nezbedné pohádce“. Moc se nám líbila.

PROSINEC

Těšíme se na Vánoce. Ty jsme si udělali ve škole o něco dříve.

JARO

Výsadou třeťáků je spaní v knihovně. I my jsme se připravovali na „Noc s Andersenem“. Paní knihovnice nám zadala úkoly a po jejich splnění jsme se těšili, co nás čeká v noci mezi knihami.

Bylo to moc fajn. Zvládli jsme i stezku odvahy kolem hřbitova.

DUBEN

V dubnu slaví Země svůj svátek. My jsme si ho připoměli výletem do Bzence na Starý hrad. Jeli jsme vlakem a zvládli jsme i cestu zpět pěšky (i když některé bolely nožičky, protože je rodiče prý všude vozí autem!)

Od dubna celá třída prochází základním plaveckým výcvikem. Jezdíme každou středu do bazénu v Ratiškovicích. Podle schopnosti jsme rozděleni do družstev a snažíme se o to, abychom na konci kurzu dokázali přeplavat celý bazén. Ti nejlepší a zdatní budou i závodit. Uvidíme, kdo vyhraje.