7. B

Školní rok 2018-2019

Ve školním roce 2018 – 2019 se z nás stali žáci 7. ročníku MZŠ Vracov.

Naši třídu navštěvuje celkem 16 žáků. Celkem je nás však 17, protože jedna žákyně studuje v zahraničí.

6 dívek: Lucie Bílková, Alice Išová, Blanka Jagošová, Eliška Juříková, Teraze Plášková a Eliza Mottaz (v zahraničí).

11 chlapců: Matěj Drechsel, Marek Fúska, Patrik Korček, Jakub Lukeš, Adam Pres, Radim Pres, Max Rajsigl, Tomáš Ryba, Matyáš Seidl, Tobiáš Sláma, Stanislav Vacenovský

Máme třídu, která se nachází hned v přízemí na konci chodby a je současně odbornou učebnou zeměpisu.

Třídní učitelkou je Mgr. Silvie Strmisková, která nás učí  tělesnou výchovu a zeměpis.

30. 1. 2019 – Pracovní činnosti

21. 12. 2018 – Vánoční besídka

Poslední den před vánočními prázdninami jsme se už neučili. Hráli jsme různé hry (elektriku, bombu, pantomimu…) a rozdali si dárečky.

26. 10. 2018 – 100 let republiky

26. října jsme se s dívkami ze 7. A zapojily k oslavám 100 let republiky. Nacvičily jsme si tanec na hudbu z tohoto období.

20. 9. 2018 – Exkurze – Mikulčice

Ve čtvrtek 20. září jsme navštívili slovanské hradiště Mikulčice. Nejprve jsme absolvovali prohlídku objektu s průvodcem a potom jsme se všichni zapojili do soutěže O Mojmírův poklad.

 

 

 

Školní rok 2017-2018

15. 6. 2018 – Školní výlet – PERMONIUM OSLAVANY

1. 6. 2018 – Branný závod

 

30. 5. 2018 – Divadelní přestavení Brno – Klapzubova jedenáctka

– Klapzubova jedenáctka

 

27. 4. 2018 – Školní akademie

 

 

8. 1. 2018

Bruslení v hodině tělesné výchovy

 

 

Vánoce 2017

 

 

28. 11. 2017

Exkurze Brno – Anthropos a planetárium

 

25. 9. – 29. 9. 2017

V rámci projektu EDISON navštívili naši školu zahraniční studenti. Přijeli z Mexika, Německa, Ruska, Chorvatska, Gruzie, Iránu, Rumunska a Indonésie. Každý z nich navštívil všechny třídy druhého stupně  a povídal o své zemi. Tak jsme se dozvěděli něco nového o tradicích, jazyku, kultuře a  turistických zajímavostech těchto států.