9. B

Školní rok 2021/2022

Tak a je to tady!!! Prázdniny utekly jako voda a jsou z nás deváťáci. Naši třídu navštěvuje stále stejný počet žáků – 23 + 1 zahraniční. Třída je, jak jinak, stále na stejném místě :D.  V novém školním roce se těšíme na spoustu nových poznatků a veselých zážitků se spolužáky. Naše heslo stále je: „Bezva parta jsme“.

INFORMACE:

Třídnické hodiny: říjen: 20. 10., listopad: 3. a 24. 11., prosinec: 8. a 22. 12., leden: 12. a 26. 1.

Naše třída:

Děvčata: Maria Annabell – Ebí, Aneta – Anet, Petra – Peťka, Michaela – Míša, Soňa – Soňka, Nikola – Nikča, Sára,

Dariana – Dája, Natálie – Natka, Amálie – Amča

Kluci: Petr – Peťa, Jan Vojtěch – Vojta, Sebastian – Sebi, Nicholas – Nik, Matěj – Maty, Vít – Vítek, Filip, Marek L., Martin, Ondřej – Ondra, Libor, Jan – Jenda, Maxim – Max, Marek V.

 

TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA:

Zástupce třídy – školní parlament: Marek Loprais, Natálie Snášelová

Pokladník: Petra Hroudná

Sportovní referenti: Sára Macúchová, Petr Bábík

Nástěnkáři: Michaela Chmelíčková, Amálie Varmužov

 

Naši vyučující:

Český jazyk                            p. uč. Kamila Navrátilová

Anglický jazyk                        p. uč. Martina Hermanová, p. uč. Petra Šedová

Německý jazyk                      p. uč. Dana Hlavsová, p. uč. Kristýna Maradová

Matematika                            p. uč. Eva Srkalová

Dějepis                                   p. uč. Martina Hermanová

Výchova k občanství            p. uč. Kamila Navrátilová

Fyzika                                     p. uč. Vojtěch Valihrach

Přírodopis                              p. uč. Jaroslava Trnková

Chemie                                   p. uč. Jaroslava Trnková

Zeměpis                                 p. uč. Silvie Strmisková

Hudební výchova                 p. uč. Zdena Sýkorová

Výtvarná výchova                 p. uč. Pavla Jelínková

Tělesná výchova                   p. uč. P. Jelínková, S. Strmisková

Seminář z českého jazyka    p. uč. Miroslava Glacová

Seminář z matematiky           p. uč. Eva Srkalová 

 

Akce

1. 9. 2021     ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022

 Zahájení školního roku 2020 / 2021, vzhledem k epidemiologické situaci, proběhlo v naší kmenové třídě 9. B. Po prázdninách jsem se sešli všichni, kromě Nicholase. Ten je zatím v Americe, ale těšíme se, až se mezi námi zase ukáže 😀 😀 😀

21. 9. 2021 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V úterý 21. září proběhl ve škole Den otevřených dveří , kdy se mohli rodiče i ostatní veřejnost seznámit s novou nástavbou školy. Byli jsme rádi :D, že jsme mohli rodičům ukázat nové krásné učebny  a moderní techniku pro výuku. Máme radost 😀 😀 😀

21. 10. 2021 Veletrh vzdělávání Hodonín

Ve čtvrtek 21. října jsme šli po páté hodině na oběd a potom už nás čekal před školou autobus. Vyrazili jsme do Hodonína na kulturní dům, kde se konal Veletrh vzdělávání pro žáky 9. ročníků. Velmi jsme si to užili. Mnohým z nás veletrh pomohl v nelehkém rozhodování při volbě budoucího povolání 😀 😀 😀

26. 10. 2021 ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na základě doporučení KHS vyhlásil ředitel MZŠ Vracov na úterý 26. 10. 2021 ředitelské volno.

27. 10. – 29. 10. 2021 PODZIMNÍ PRÁZDNINY

3. 11. 2021 EXKURZE ZLÍN

Středu 3. 11. 2021 jsme si pořádně užili. V 7:30 hodin jsme vyrazili autobusem od školy, směr Zlín. Naše první zastávka vedla do „Filmového uzlu“, kde se z nás na chvíli stali animátoři. Posuďte sami ….. 😀 Poté jsme se podívali do 21. budovy a vyzkoušeli jsme si, jak funguje páternoster. Celou exkurzi jsme si parádně užili 😀 😀 😀

 

 

Školní rok 2020/2021

Prázdniny utekly jako voda a už jsou z nás osmáci. Naši třídu navštěvuje stále stejný počet žáků – 23 + 1 zahraniční. Třídu máme na stejném místě a je stále stejná, jen na fotkách třídního vlaku jsme zase o rok starší :D.  V novém školním roce se těšíme na spoustu nových poznatků a veselých zážitků se spolužáky. Naše heslo je: „Bezva parta jsme“.

Naše třída:

Děvčata: Maria Annabell – Ebí, Aneta – Anet, Petra – Peťka, Michaela – Míša, Soňa – Soňka, Nikola – Nikča, Sára,

Dariana – Dája, Natálie – Natka, Amálie – Amča

Kluci: Petr – Peťa, Jan Vojtěch – Vojta, Sebastian – Sebi, Nicholas – Nik, Matěj – Maty, Vít – Vítek, Filip, Marek L., Martin, Ondřej – Ondra, Libor, Jan – Jenda, Maxim – Max, Marek V.

 

TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA:

Zástupce třídy – školní parlament: Marek Loprais, Natálie Snášelová

Pokladník: Petra Hroudná

Sportovní referenti: Sára Macúchová, Petr Bábík

Nástěnkáři: Michaela Chmelíčková, Amálie Varmužová

 

Naši vyučující:

Český jazyk                            p. uč. Kamila Navrátilová

Anglický jazyk                        p. uč. Martina Hermanová, p. uč. Petra Šedová

Německý jazyk                      p. uč. Dana Hlavsová, p. uč. Kristýna Maradová

Matematika                            p. uč. Eva Srkalová

Programování                       p. uč. Eva Srkalová

Dějepis                                   p. uč. Martina Hermanová

Výchova k občanství            p. uč. Kamila Navrátilová

Fyzika                                     p. uč. Vojtěch Valihrach

Přírodopis                              p. uč. Jaroslava Trnková

Chemie                                   p. uč. Jaroslava Trnková

Zeměpis                                 p. uč. Silvie Strmisková

Hudební výchova                 p. uč. Zdena Sýkorová

Výtvarná výchova                 p. uč. Pavla Jelínková

Tělesná výchova                   p. uč. P. Jelínková, S. Strmisková

Pracovní činnosti                  p. uč. Hana Kristová, p. uč. Jiřina Gasnárková, p. uč. Aleš Gasnárek

Seminář z českého jazyka    p. uč. Kamila Návrátilová

Seminář z matematiky           p. uč. Eva Srkalová 

 

Akce

1. 9. 2020     ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 / 2021

 Zahájení školního roku 2020 / 2021, vzhledem k epidemiologické situaci, proběhlo v naší kmenové třídě 8. B. Po prázdninách jsem se sešli všichni, kromě Nicholase. Ten je zatím v Americe, ale těšíme se, až se mezi námi zase ukáže 😀 😀 😀

ŘÍJEN – KVĚTEN DISTANČNÍ VÝUKA

1. 6. 2020 DEN DĚTÍ VE ŠKOLE

V úterý 1. června připravili učitelé pro všechny žáky školy bohatý kulturně sportovní program při příležitosti MDD.

 

30. 6. 2020 VYSVĚDČENÍ A SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

Školní rok 2019/2020

Prázdniny utekly jako voda a my už jsme sedmáci. Naši třídu navštěvuje stále stejný počet žáků – 23 + 1 zahraniční. Třídu máme na stejném místě a je stále stejná, jen na fotkách třídního vlaku jsme o rok starší :D.  V novém školním roce se těšíme na spoustu nových poznatků a veselých zážitků se spolužáky. Naše heslo je: „Bezva parta jsme“.

Naše třída:

Děvčata: Maria Annabell – Ebí, Aneta – Anet, Petra – Peťka, Michaela – Míša, Soňa – Soňka, Nikola – Nikča, Sára,

Dariana – Dája, Natálie – Natka, Amálie – Amča

Kluci: Petr – Peťa, Jan Vojtěch – Vojta, Sebastian – Sebi, Nicholas – Nik, Matěj – Maty, Vít – Vítek, Filip, Marek L., Martin, Ondřej – Ondra, Libor, Jan – Jenda, Maxim – Max, Marek V.

 

TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA:

Zástupce třídy – školní parlament: Marek Loprais, Natálie Snášelová

Pokladník: Petra Hroudná

Sportovní referenti: Sára Macúchová, Petr Bábík

Nástěnkáři: Michaela Chmelíčková, Amálie Varmužová

 

Naši vyučující:

Český jazyk                            p. uč. Michaela Snášelová

Anglický jazyk                        p. uč. Martina Hermanová

Německý jazyk                      p. uč. Dana Hlavsová

Matematika                            p. uč. Eva Srkalová

ICT                                          p. uč. Vojtěch Valihrach, p. uč. Eva Srkalová

Dějepis                                   p. uč. Miroslava Glacová

Výchova k občanství            p. uč. Bronislav Chovanec

Fyzika                                     p. uč. Vojtěch Valihrach

Přírodopis                              p. uč. Jaroslava Trnková

Zeměpis                                 p. uč. Silvie Strmisková

Hudební výchova                 p. uč. Roman Kouřil

Výtvarná výchova                 p. uč. Pavla Jelínková

Tělesná výchova                   p. uč. P. Jelínková, S. Strmisková

Pracovní činnosti                  p. ředitel Zdeněk Hlavsa, p. uč. Jiřina Gasnárková, p. uč. Aleš Gasnárek

Seminář z českého jazyka    p. uč. Michaela Snášelová

Seminář z matematiky           p. uč. Eva Srkalová 

 

Akce

2. 9. 2019     ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019 / 2020

Počasí nám přálo, a proto slavnostní zahájení školního roku 2019 / 2020 proběhlo na školním hřišti. My jsme se po prázdninách sešli v naší třídě 7.B všichni, kromě Nicholase. Ten je zatím v Americe, ale těšíme se, až se mezi námi zase ukáže 😀 😀 😀 Přijede asi v listopadu.

23. 9. – 27. 9. 2019 PROJEKT EDISON

V týdnu od 23. do 27. září do naší školy zavítalo v rámci letošního ročníku projektu Edison šest vysokoškolských studentů převážně z mimoevropských zemí: Aman z Indie, Luis z Malajsie, Saba z Gruzie, Sofiaan z Jordánska, Oubaid z Tuniska a jako jediná dívka a Evropanka Iryna z Ukrajiny. Od pondělí do čtvrtku jsme měli upravený rozvrh hodin. Ve výuce jsme se seznámili s jednotlivými studenty a zhlédli jsme prezentace o jejich zemích a kulturách. V pátek se stážisté přesunuli do školní jídelny, kde jsme měli možnost ochutnat něco málo z jejich kuchyně. Projekt Edison se nám moc líbil. 😀

1. 10. 2019 POHÁR E. ZÁTOPKA v Hroznové Lhotě

Dne 1. 10. 2019 se uskutečnil už 23. ročník závodu o pohár E. Zátopka v Hroznové Lhotě. Naši školu reprezentovalo 21 žáků druhého stupně. Závod probíhal formou štafetového běhu, kde muselo být šest dívek. Z naší třídy se běhu zúčastnila Sára Macúchová, Annabell Exel, Natka Snášelová a Nikča Korčeková. Naše škola obsadila celkově třetí místo z dvanácti škol. V kategorii městských škol jsme dosáhli na krásné druhé místo. 😀 😀 😀

17. 10. 2019 NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

23. 10. 2019 EXKURZE MIKULČICE

Ve středu jsme navštívili v rámci exkurze Slovanské hradiště v Mikulčicích. Jedná se o národní kulturní památku. V 8. a 9. století to byl velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu, kůlových mostů. Vynikající stálá archeologická expozice. Čekala na nás sportovně – vědomostní dějepisná soutěž O Mojmírův poklad. Rozdělilli jsme se do skupin. Úkolem bylo co nejlépe a v nejkratším čase vypracovat pracovní list. Soutěž nás podněcovala k aktivnímu vyhledávání informací a učila nás orientovat se v areálu, konkrétně po prostoru celého hradiště. Při soutěži jsme navštívili stálou expozici a prohlédli jsme si repliky půdorysů velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí. Po vyhodnocení soutěže, kterou jsme skvěle zvládli, jsme si zastříleli lukem, navštívili jsme rozhlednu a zahráli jsme si zábavnou hru. Počasí nám vyšlo a všem se exkurze moc líbila. 😀 😀 😀

27. 11. 2019 SLAVNOSTNÍ OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

V úterý 26. listopadu přijeli do naší školy studenti ze Střední školy Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, aby pro nás připravili slavnostní oběd. Vyzdobili celou jídelnu, připravili oběd za pomoci školních kuchařek a během oběda nás obsluhovali jako v restauraci. Dále jsme se mohli podívat na práci  budoucích zahradníků, aranžérů a cukrářů. Jít spolu celá třída na oběd se hned tak nepoštěstí, a proto jsme si to řádně užili a vychutnali. Sladkou tečkou na závěr byl skvělý dezert. 😀 😀 😀

 

30. 11. 2019 VÁNOČNÍ DÍLNY

V sobotu 30. listopadu  panovala ve škole předvánoční nálada, protože si návštěvníci školy mohli vyrobit nejrůznější vánoční ozdoby a dekorace.Ve vestibulu je přivítali andělé a čerti, každý si pak mohl vybrat ze spousty dílniček, kde si vyrobil a odnesl nejrůznější ozdoby na stromeček, na stůl nebo na okno. Vyrábělo se hlavně z papíru, ale také z drátků, perliček nebo perníku. K dotvoření předvánoční atmosféry se zpívaly koledy, nabízel se čaj a koláčky.

 

5. 12. 2019 MIKULÁŠ VE ŠKOLY

Ve čtvrtek 5. 12. nám hodinu hudební výchovy zpestřili Mikuláš, čert a andělé. Bylo to super 😀

 

11. 12. 2019 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHA

Ve středu 11. 12. nám končilo vyučování již po čtvrté hodině a všichni jsme společně vyrazili  do kinosálu Kulturního domu ve Vracově.  V režii Bolka Polívky se v nejhranějším představení v Evropě v  divadelním představení Don Quijote de la Ancha představil známý francouzský chůdoherec Lennoire Montaine. Představení bylo humorné. 😀

 

 

 

Školní rok 2018/2019

Prázdniny skončily a z nás se stali žáci II. stupně. V tomto školním roce je nás 24 žáků, z toho 1 žák – Nicholas studuje v Americe. Třídní učitelkou je Jaroslava Trnková, která nás učí přírodopis. Naše třída 6. B se nachází v první patře staré budovy. Kromě tabule na křídy máme k dispozici i tabuli interaktivní, magnetické tabule, nástěnky a skříňku se šuplíky, na které si ukládáme svá portfolia. V další skříňce máme schovaná pravidla pravopisu a taky něco pro zábavu. 😀 Třída je hezky vyzdobená. Na zadní stěně máme nově namalovaný strom, který si časem ještě více vyzdobíme. 😀 😀 😀

 

Naše třída:

Děvčata: Maria Annabell – Ebí, Aneta – Anet, Petra – Peťka, Michaela – Míša, Soňa – Soňka, Nikola – Níkča, Sára,

Dariana – Dája, Natálie – Natka, Amálie – Amča

Kluci: Petr – Peťa, Jan Vojtěch – Vojta, Sebastian – Sebi, Nicholas – Nik, Matěj – Maty, Vít – Vítek, Filip, Marek L., Martin, Ondřej – Ondra, Libor, Jan – Jenda, Maxim – Max, Marek V.

 

TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA:

Zástupce třídy – školní parlament: Marek Loprais, Natálie Snášelová

Pokladník: Petra Hroudná

Sportovní referenti: Sára Macúchová, Petr Bábík

Nástěnkáři: Michaela Chmelíčková, Amálie Varmužová

 

Naši vyučující:

Český jazyk                            p. uč. Michaela Snášelová

Anglický jazyk                        p. uč. Jitka Gálová

Německý jazyk                      p. uč. Michaela Snášelová

Matematika                            p. uč. Eva Srkalová

ICT                                          p. uč. Vojtěch Valihrach

Dějepis                                   p. uč. Jarmila Koutná

Výchova k občanství            p. uč. Miroslava Glacová

Fyzika                                     p. uč. Vojtěch Valihrach

Přírodopis                              p. uč. Jaroslava Trnková

Zeměpis                                 p. uč. Silvie Strmisková

Hudební výchova                 p. uč. Vladimíra Šebelová

Výtvarná výchova                 p. uč. Pavla Jelínková

Tělesná výchova                   p. uč. P. Jelínková, S. Strmisková

Pracovní činnosti                  p. uč. Jarmila Koutná, p. ředitel Zdeněk Hlavsa

Seminář z českého jazyka    p. uč. Michaela Snášelová

Seminář z matematiky           p. uč. Eva Srkalová 

 

Akce

3. 9. 2018     ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019

Pršelo, a proto slavnostní zahájení školního roku 2018 / 2019 proběhlo jen pro nové prvňáčky a žáky přípravné třídy, v jídelně. My jsme se po prázdninách sešli v naší nové třídě 6.B. Je nás 24. Nicholas přijede z Ameriky asi v listopadu. První den nám chyběl Sebastian Borovec, ten si ještě užíval moře v Egyptě. 😀 😀 😀

17. 10 2018     NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Ve středu 17. 10. jsme zahájili vyučování netradičně, a to v naší městské knihovně. Nová paní knihovnice Kateřina Vávrová si pro nás připravila zajímavé povídání o knihách a spisovatelích. Představila nám nové knihy, které knihovna nakoupila pro nás a jsou nachystány k zapůjčení.

 

26. 10. 2018     DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A PROGRAM KE STÉMU VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Naše škola si připomněla významné stoleté výročí vzniku Československé republiky projektovým vyučováním. Ve výtvarné výchově, dějepisu a v hudební výchově jsme se na tento den pilně připravovali. Všechny výtvarné práce jsme soustředili do jídelny, kde vznikla zajímavá výstavka výtvarných prací všech tříd naší školy. Ukončení celého týdne proběhlo v pátek 26. října, kdy jsme měli ve škole Den otevřených dveří. Oblékli jsme se do barev trikolory nebo do dobového oblečení a malou trikoloru si každý připnul na oblečení. Tento den měli rodiče možnost navštívit naši školu během vyučování a podívat se, jak pracujeme v hodinách, jak vypadají naše třídy a učebny. V deset hodin pak proběhl program pro první a následně pro druhý stupeň a také pro rodiče a ostatní hosty. Naši starší spolužáci a učitelé připravili krátký program – zpěv, tanec, prezentace, výstava prací žáků, vše tematicky zaměřeno na období 1. republiky. Oslava tohoto významného dne se vydařila. 😀 😀 😀

 

15. 11. 2018     LISTOVÁNÍ  –  DRAMATIZACE KNIHY   Usain Bolt

Listování je mezi žáky naší školy oblíbené, a tak mezi nás přijeli již po několikáté herci Alan Novotný a Lukáš Hejlík, aby nám přiblížili tituly z krásné literatury. Listování znamená zvláštní druh scénického čtení, kdy herci kombinují četbu s dramatickými pasážemi. Tentokrát přivezli a předvedli ukázky z knihy Usaina Bolta Můj příběh-9,58.

 

5. 12. 2018     MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Tento den dopoledne obcházel naší školou  Mikuláš spolu se svými pomocníky. Navštívil také naši třídu. Všem rozdal drobné sladkosti odměnou za básničku nebo písničku. 😀 😀 😀

 

6. 12. 2018     VÁNOČNÍ VÝCHOVNÝ KONCERT

Dne 6.12. jsme se zůčastnili vánočního koncertu cimbálové skupiny RÉVA ze Zlína. Poslechli jsme si české koledy, připomněli jsme si vánoční zvyky a  společně jsme si zazpívali. Koncert nám umožnil si zpříjemnit jeden ze dnů adventu a nasát tak vánoční atmosféru. 😀

 

8. 12. 2018     VÁNOČNÍ DÍLNY 😀

11. 12. 2018     PŘIJEL NICK 😀 😀 😀 😀 😀

 

13. 12. 2018     EXKURZE DO ANTROPOSU A PLANETÁRIA

20. 12. 2018 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Ve čtvrtek jsme vyučování zahájili netradičně. Sešli jsme se všichni před kulturním domem, kde jsme zhlédli český film Páni kluci, který vznikl už v roce 1975. Zachycuje příběhy Toma Sawyera a Huckleberryho Finna z knihy Dobrodružství Toma Sawyera spisovatele Marka Twaina. Tento knižní titul patří do naší doporučené četby.

21. 12. 2018 VÁNOČNÍ BESÍDKA

Poslední školní den před vánočními prázdninami patří tradičně vánočním besídkám. Ráno jsme se však sešli v jídelně, kde došlo k vyhlášení Turnaje v kuželkách, pak jsme si společně celý druhý stupeň zazpívali koledy. Poté už následovala naše vánoční besídka. Nejdříve jsme si rozdali dárečky a pak si zahráli různé zábavné hry. Na závěr jsme si popřáli krásné vánoce a rozešli jsme se domů.

3. 1. 2019 KYBERŠIKANA – PREVENTIVNÍ PROGRAM

8. 1. 2019 MOJE MÍSTO VE TŘÍDĚ – PREVENTIVNÍ PROGRAM

31. 1. 2019 VYSVĚDČENÍ

1. 2. 2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

22. 2. 2019 CYRILOMETODĚJSKÁ OLYMPIÁDA

Na Slovanském hradišti v Mikulčicích se konalo finálové kolo V. ročníku Cyrilometodějské olympiády. Se svými znalostmi o dějinách Velké Moravy soutěžilo 59 žáků ze 14 základních škol a gymnázií. Naši školu reprezentovalo 5 žáků ve dvou kategoriích. z naší třídy to byla Petra Hroudná a Michaela Chmelíčková. Petra obsadila v I. kategorii 1. místo s plným počtem bodů a Míša se umístila na 11. místě s 36 body ze 40 možných. Obě děvčata pak díky vynikajícímu bodovému zisku vyhrála týmovou soutěž (v této kategorii se olympiády zúčastnilo 29 žáků z 10 škol).  Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

26. 2. 2019 RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Naši třídu reprezentovali ve školním kole recitační soutěže Marek Loprais, Annabell Maria Exel a Soňa Chvostalová. Všichni byli velmi úspěšní. Marek se umístil na 1. místě, Annabell na 2. místě a Soňa na 3. místě. Marek postupuje do okresního kola v Hodoníně. Blahopřejeme.

26. 2. 2019 ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 20. února 2019 probíhalo na ZŠ v Rohatci okresní kolo v zeměpisné olympiádě. Soutěž se skládala ze tří částí. Práce bez atlasu, práce s atlasem a praktická část. Petra Hroudná z naší třídy obsadila krásné třetí místo z celkového počtu 22 soutěžících. Blahopřejeme.

4. 3. 2019 ANGLICKÉ DIVADLO

Na KD jsme shlédli divadelní představení v angličtině, jejichž autorem a zároveň jediným účinkujícím je pan Schelie Nielsen alias Dr Klutz. Pan Nielsen je Australan, a proto tématem představení byla právě Austrálie. Představení bylo vtipné a zábavné.

21. 3. 2019 VELICKÁ LAŤKA

Ve Velké nad Veličkou konala soutěž ve skoku vysokém. Soutěžilo se ve družstvech i v jednotlivcích. Školu reprezentovalo 13 žáků.
Družstvo A: Salvová Kateřina, Seidl Matyáš za mladší kategorii a Kulendová Kateřina, Fridrich Filip za starší kategorii.
Družstvo B: Ryba Tomáš, z naší třídy Chmelíčková Michaela za mladší kategorii a Slavíková Barbora, Šimek Dominik starší kategorie. Za jednotlivce Klimeš Vít, Vrážel David, Kaňovská Kristýna, Šterclová Jana, Lopraisová Aneta.

9. 4. 2019 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo matematické olympiády proběhlo v úterý 9. dubna, naši školu zastupovalo celkem sedm  žáků. Z naší třídy to byla Petra Hroudná, která získala 6. pořadí. Celkově se okresního kola zúčastnilo 113 účastníků ve třech kategoriích. Z tohoto počtu bylo označeno díky svému bodovému zisku 49 žáků jako úspěšný řešitel, mezi nimi i Petra Hroudná. Blahopřejeme 😀 😀 😀

23. 4. 2019 ÚKLID VRACOVA

Zapojili jsme se do úklidu Vracova a vyčistili jsme část vracovského lesa. Tím jsme udělali něco pro životní prostředí a přispěli jsme k tomu, aby bylo okolí Vracova hezčí.

25. – 26. 4. 2019 HISTORIÁDA – LOMNICE NAD POPELKOU

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 se v Lomnici nad Popelkou konal již 20. ročník celostátní historické soutěže s názvem Historiáda.
Naše škola dosáhla velmi pěkného úspěchu, když se tým ve složení Michal Šmýd (9. A), Jan Šmýd (8. A), Jana Zbořilová (7. A) a Petra Hroudná (6. B) umístil na 4. místě ze 14 zúčastněných základních škol. Celkově čtrnáctým místem obstál i v náročné konkurenci gymnázií. Gratulujeme 😀 😀 😀

2. 5. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO

10. 5. 2019 CHYTRÉ TĚLO – PREVENTIVNÍ PROGRAM

13. 5. 2019 MLUV SE MNOU, MLUVME SPOLU – PREVENTIVNÍ PROGRAM

11. 12. 2018     PŘIJEL NICK 😀 😀 😀 😀 😀

16. 5. 2019 VRACOVSKÝ SLAVÍČEK

22. 5. 2019 DIVADLO RADOST – KYTICE

29. 5. 2019 FOTOGRAFOVÁNÍ

30. 5. 2019 ŠKOLNÍ VÝLET – ZLÍN

31. 5. 2019 DEN DĚTÍ – VÝCHOVNÝ KONCERT ZIGGI HORVÁT

 

CO NÁS ČEKÁ?

6. 6. 2019 BRANNÝ ZÁVOD

28. 6. 2019 VYSVĚDČENÍ A SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

 

Školní rok 2017/2018

Tak jsme se opět vrátili po prázdninách do školy. Někteří z nás se těšili na školu a na spolužáky.

Ve třídě je nás stále 25. Nicholas přijede z Ameriky až v listopadu. Třídní učitelkou je Soňa Procházková a učí nás z českého jazyka, matematiky,angličtiny,tělesné výchovy,pracovních činností,výtvarné výchovy a ICT. Z hudební výchovy máme paní učitelku Evu Šterclovou,z přírodovědy Zdenku Janovskou a z vlastivědy Jarmilu Koutnou.

 Projekt Edison

Knihovna

24. října jsme navštívili knihovnu, kde nám paní knihovnice povídala o Stanislavu Rudolfovi.

Chodové

Ve čtení jsme si přečetli pověst o Kozinovi a v pracovních činnostech jsme vytvořili listinu práv Chodů.

 

Podzim

Ve výtvarné výchově jsme vytvořili z papírových utěrek stromy a 3D jablka a hrušky.

Sportovní akce

 

 

Mikuláš

 

Týden oblečení

 

Vánoce a besídka

 

Třídní vystoupení žáků

dav

 

Besídka

 

dav

dav

 

Exkurze ve sklárnách Kyjov

 

 

Práce na našem políčku

 

Den Země

 

Okopávání políčka

 

Branný závod

Olympiáda

 

 

Školní rok 2016/2017

Naše třída má 25 žáků, z toho je 11 dívek a 14 chlapců. Nicholas Brady žije v Americe a v listopadu se za námi podívá.

Učí nás paní učitelka Soňa Procházková /ČJ, M,VL, Př, VV, AJ/, Zdena Sýkorová /HV/, Pavla Jelínková /TV/, Hana Kristová /PČ/.

V letošním roce mají čtvrté ročníky dva nové předměty Vlastivědu a Přírodovědu. V Přírodovědě po celý rok budeme poznávat taje a krásy přírody. Učivo je rozděleno na živou a neživou přírodu. Seznámíme se s ekosystémem les, pole, louka, park, okolí lidských obydlí, rybník, potok a řeka. V neživé přírodě se seznámíme s horninami a nerosty a vlastnostmi látek. Na podzim jsme si každý vytvořili svůj herbář. Ve třídě jsme si vytvořili výstavu větviček a šišek,které jsme si donesli z lesa.

Ve Vlastivědě se naučíme číst mapu ČR. Po pololetí nás čeká historie naší vlasti. Budeme zpracovávat projekt Naše vlast a Pověsti.

Ve čtvrtek 29.9.2016 proběhl na naší škole fyzikálně – přírodovědecký preventivní program  Používám mozek.

Začal podzim a ve výtvarné výchově jsme si vytvořili své vlastní draky. V českém jazyce jsme napsali a nakreslili pozvánku na drakiádu a sestavili popis výroby draka.

 

img_0689 img_0691

V úterý 11.10.2016 jsme navštívili knihovnu v rámci  Týdnu knihoven.

photo0424 photo0425

Ve čtvrtek 13.10.2016 jsme měli besedu s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou.

photo0422photo0426

Malíř, spisovatel, přírodovědec a vracovský rodák  Jan Dungel navštívil naši školu v úterý 18. října a my jsme vyslechli jeho přednášku a zhlédli film o Amazonii.

img_0610img_0604img_0614

Ve čtení jsme se seznámili,co je to pohádka a přečetli jsme si několik pohádek z čítanky,přinesli jsme si oblíbenou knihu pohádek, ve výtvarné výchově jsme nakreslili pohádku  jako komiks. Pak jsme ji před spolužáky zdramatizovali a oni měli uhádnout, co je to za pohádku.

img_0688img_0687img_0686img_0685img_0675img_0684img_0683img_0682img_0674img_0681img_0680img_0673img_0679img_0678img_0672img_0677img_0676img_0671img_0670img_0669img_0677img_0671img_0675img_0673

 

V pondělí 28.listopadu bylo pro nás připraveno literární pásmo Listování. Je to scénické čtení, ve kterém nám herci představili knihu Pachatelé dobrých skutků od Miloše Kratochvíla.

img_0726img_0727img_0723img_0728img_0730img_0722img_0724img_0717img_0711

 

Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili zlaté rybky s přáními na šupinkách.

img_0741 img_0742 img_0743 img_0744 img_0745 img_0746 img_0748 img_0748

Advent

5.12.2016 k nám zavítal Mikuláš s anděly a čerty.

 

13.12. má svátek Lucie. Narodila se ve 3.století,byla uctívána jako patronka švadlen a kočích.

Ve středu 14.12. pro nás žáci ze školy ze Bzence  a naše paní kuchařky připravili slavnostní oběd.

.img_0763

img_0772img_0771

Výchovný koncert skupiny Marbo jsme navštívili v úterý 20.12.2016.

 

V pondělí 19.12. a ve středu  21.12. jsme si zazpívali na schodech vánoční písně a koledy.

img_0781

img_0784

img_0810img_0808img_0807img_0806

A jsou tu Vánoce….

Ve středu 21.12. nám paní učitelka připravila Centra aktivit,ve kterých jsme vypracovávali úkoly z matematiky, češtiny, angličtiny a výtvarné výchovy zaměřené na Vánoce.

Ve čtvrtek 22.12. jsme si připravili vánoční besídky.

img_0846img_0846img_0847img_0848img_0849

 

 img_0801img_0798img_0800img_0799img_0797img_0796img_0794

Karneval

V úterý 14. února jsme si přinesli masky  na karneval.

Tvoření z marcipánu

V úterý 7. března jsme tvořili slepičku z marcipánu pod vedením paní Vyšinkové. Práce se nám moc líbila a každý si svůj výrobek odnesl domů.

Pravěk

Ve vlastivědě jsme se seznámili s obdobím pravěku. Jak se pravěk dělí, jak lidé žili apod. Ve čtení jsme si přečetli úryvek z knihy Život po staletích ,kde nás čekal úkol ve skupinkách,vytvořit referát o pravěku. Ten jsme vypracovali a pak předvedli prezentaci.

Den Země

Dravci

 

Ve čtvrtek 6.dubna 2017  se naše škola šla podívat na ukázku dravců na stadioně. Viděli jsme ukázky imitace lovu s dravci,český unikát orla královského,sokoly,rarohy,jestřáby,někteří létali nad našimi hlavami a lovili atrapy kořisti.

Velikonoce ve skanzenu

1.stupeň naší školy se 12. dubna jel podívat do skanzenu do Strážnice na pořad Velikonoce,kde jsme se mohli podívat na výrobu řehtaček a klepačů, na práci hrnčíře, na ukázku barvení vajec přírodními barvivy a zdobení kraslic, pletení pomlázek, bílení domu , přípravu tradičních pokrmů, a to velikonoční nádivka spojená s ochutnávkou, pečení jidášů, košt vína, výroba domácích nudlí, výborné koláče. Mohli jsme si vyrobit píšťalku, velikonoční dekorace. Program se nám moc líbil.

Návštěvníci se mohou těšit např. na výrobu řehtaček a klepačů, na práci hrnčíře, na ukázku barvení vajec přírodními barvivy a zdobení kraslic, pletení pomlázek, bílení domu a mnoho dalšího. Nebude chybět ani příprava tradičních pokrmů, a to velikonoční nádivka spojená s ochutnávkou, pečení jidášů, košt vína, výroba domácích nudlí, výborné koláče či pochoutky ze zabíjačky. Děti si mohou vyrobit píšťalku, létečka, velikonoční dekorace nebo si zahrát nejrůznější hry. Součástí programu bude tradiční jarmark s velikonoční tematikou a také již IV. ročník oblíbené Soutěže o nejlepší slovácký uzený bok. V pořadu vystoupí folklorní soubor Malé Zálesí z Luhačovic a děti ze souboru Danájek ze Strážnice.

Vracovský slavíček

V pátek 21. dubna se v kinosále kulturního domu ve Vracově uskutečnila již tradiční pěvecká soutěž Vracovský slavíček.
Proto se již 29. března v  učebně hudební výchovy uskutečnilo školní kolo Vracovského slavíčka, kde vystoupilo 35 zpěváčků naší školy. Z tak velkého počtu šikovných zpěváčků pak paní učitelky hudební výchovy vybraly do každé ze čtyř věkových kategorií pět až šest finalistů.V první soutěžní kategorii se představili naši nejmladší – prvňáčci, ve druhé kategorii druháčci a třeťáčci, ve třetí kategorii zazpívali žáci čtvrtých a pátých tříd a čtvrtá kategorie patřila žákům druhého stupně, to znamená žákům šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku.
Naši třídu repezentovala Dariana Raiskubová.

Pověsti ve vlastivědě

Naše políčko

 Üčesy
Dopravní výchova 4. ročníku
Barevný týden
Návštěva knihovny
Branný závod
Naše hlídka se umístila na druhém místě ze 4. a 5. ročníku.
Výlet na Macochu a  do Punkevních jeskyní
Den zdraví
Vyhlášení školní olympiády
Natalie Snášelová z naší třídy získala první místo ve školní olympiádě. Olympiáda měla tyto disciplíny:  hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh na 50 metrů. Blahopřejeme!

 Školní rok 2015/2016

začal ve stejném složení, v jakém jsme minulý rok ukončili. Jsme jen trochu opálenější. A zatím si nepřipouštíme žádné starosti.
jedna
Jedna změna nás přece jen čeká. Do naší třídy přibude nový žák, který žije v Americe a do Vracova přijede před Vánocemi. Jmenuje se Nicky Brady.
Každý den začínáme malým rozcvičením, aby se nám lépe pracovalo.

Naše výkony ve škole bude po celý rok sledovat Neználek. Celoroční hra má název OD NEZNÁLKA K VŠEZNÁLKOVI.
Budeme získávat kartičky s postavičkami v jednotlivých předmětech. Za sadu 8 různých postaviček dostaneme kartičku Všeználka. Na konci školního roku zjistíme, jak se nám dařilo.
Neználka jsme si namalovali a čteme si jeho příhody.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
n1
Zapojili jsme se do projektu ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI.

A někdy přijede návštěva a učíme se úplně jinak.


Tak jsme si připomínali OVOCE DO ŠKOL
12
A toto je LISTOVÁNÍ s hercem Lukášem Hejlíkem.

Návštěva divadla v Uherském Hradišti

V listopadu přijel Nicky. Učil se s námi, ale také si připomínal české zvyky.

Vánoční koncert
Terezka s Liborem se zúčastnili taneční soutěže………. a vyhráli!!!!!

NOVÝ ROK – vstoupili jsme do roku 2016

Nicky odletěl zpět do Ameriky, je nás opět 24.
Všichni jsme s netrpělivostí očekávali pololetní vysvědčení.
Docela se povedlo.
27

Jsme zase trochu starší a určitě chytřejší. Stále se usmíváme a druhého pololetí se vůbec nebojíme.

…………………………………………………………………………………………………….

2. pololetí začalo.

Všichni jsme se těšili na tradiční akci pro třeťáky – NOC S ANDERSENEM.

Letos proběhla 1. – 2. dubna 2016.
V knihovně byl pro nás připravený program o knihách, vyzkoušeli naše čtenářské dovednosti, ale také jsme prošli stezkou odvahy u hřbitova a přespali v prostorách knihovny. Po snídani a úklidu jsme pak spokojení odešli domů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Součástí programu byla ukázka z knihy Broučci, kterou předvedli straší spolužáci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den Země jsme si užili výšlapem na bzeneckou zříceninu. Po cestě jsme připravili pro ostatní třídy několik strašidel, u kterých byly úkoly.

Po svačině a prohlídce místa jsme si procvičili orientaci v terénu podle mapy a buzoly. Pak jsme se vydali ke 100 let staré lípě v parku u zámku. Vlakem jsme pak přijeli zpět do Vracova. Počasí nám přálo, nikomu se nic nestalo, takže dobrý.

Pro zpestření vyučování jsme se zúčastnili besedy MŮŽU DĚLAT TOHLE?

 

 

V tomto roce jezdíme na plavecký výcvik do Ratíškovic. Snažíme se, všem nám to jde. Nikdo se vody nebojí a už všichni plaveme. Máme spoustu pomůcek na plavání i na chvilku zábavy ve vodě.

V polovině května opět přijel Nicky. Je to dobrý kamarád. Učí se s námi a jde mu to, i když vlastně zvládá dvě školy – jednu v Americe a druhou v České republice.

Dostali jsme ve školní zahradě kousek pozemku, na kterém trénujeme pěstitelské dovednosti. Jsme rozděleni do 6 skupin a uvidíme, komu se podaří lepší úroda.

Nejdříve jsme museli náš záhon odplevelit, pak jsme naseli semínka – a kupodivu – ono to roste! Teď občas ničíme plevel a zaléváme. První úrodu už jsme ochutnali, máme krásné ředkvičky.

Dopravní hřiště

Zakončili jsme náš celoroční projekt Jsem cyklista praktickými jízdami na dopravním hřišti 31.5.

 

Branný závod

Branného závodu jsme se zúčastnili v pětičlenných hlídkách. Pokud někdo chyběl, ostatní museli plnit úkoly na stanovištích i za něho.

Před startem jsme byli trochu nervózní, ale hned po vyběhnutí z nás tréma spadla.

Dobíhali jsme vyčerpaní, ale dali jsme do toho v š e ch n o !

Vyhlášení výsledků bylo radostné. Hlídky z naší třídy se ve své kategorii umístily na 2. a 3. místě.

Gratulujeme.

Školní výlet

V úterý 7.6. jsme se vypravili do Lednice na výlet. Cesta autobusem proběhla v klidu, počasí bylo přímo ukázkové. V Lednici jsme si prohlédli zámek, prošli se nádhernou zahradou a parkem, vylezli na minaret a nejvíce radosti bylo při probíhání ve stromových tunelech. Projížďka na lodi nám sice nevyšla, ale i tak se nám tam líbilo. Nakoupili jsme si suvenýry a dárečky pro své blízké a za zpěvu Sláva, nazdar výletu jsme přijeli do Vracova.

Barevný týden

 

Třídní olympiáda

 

 

 

Kovosteel – Den Země – akce ve 2. třídě

Co bylo v 1. třídě

1. den ve škole

ŽÁCI 2.B, šk.rok 2013-2014

 

Zajímavé akce

Pyžamový den

Vánoční akademie

 

Vánoční besídka

 

Velikonoční dílny

 

Barevný týden

 

HURÁ, UŽ JSME DRUHÁCI !

 

Školní rok 2014/2015 jsme začali ve stejném složení a ve stejné třídě, jako jsme se rozloučili na konci první třídy.

Je nás 13 kluků a 12 děvčat a třídní učitelka Jiřina Gasnárková.

V tomto školním roce na naše výkony v učení bude dohlížet Ferda Mravenec. Budeme bojovat o barevné čtverečky a trojúhelníčky za úkoly v jednotlivých předmětech. Za pět různobarevných značek získáváme „Ferdu“. Na konci školního roku vyměníme „Ferdy“ za obrázky PEXESA.

Ferdu Mravence jsme malovali a společně jsme vybrali jednoho, který zdobí stěnu naší třídy. Jak se vám líbí?

ferda

Byli jsme v divadle

Den zdraví

 

Chystáme se na zimu

 

Vánoční besídka

Zpívání na schodech

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ROK 2015

V naší třídě došlo ke změně počtu žáků. Odstěhovala se Marika Novotná a je nás teď 24.

V pololetí Ferda zhodnotil naše školní úspěchy. Lístečky za dobrou práci vesele přibývají.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A co se jinak děje?

Recitační soutěže – školního kola se zúčastnili: Annabell Maria Exel (Ebi), Martin Miklenda, Amálka Varmužová.

Amálka obsadila 2. místo, Ebi byla 3.

P1110145[1] P1110147[1] P1110148[1] P1110140[1]

 

Tak jsme vypadali při PYŽAMOVÉM DNU 19.2.2015

P1110501

Šli jsme se podívat na zatmění Slunce 20.3.2015

P1000367[1]

 

V březnu jsme navštívili výstavu s názvem Krása motýlích křídel. Motýli byli úžasní. Proto jsme si vyrobili svoje vlastní a vyzdobili chodbu i třídu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1110570-150x150[1]

 

A takto jsme přivítali jaro

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den Země 24.4. jsme prožili v Kovosteelu, kde pro nás připravili dopolední program. Odpoledne jsme se podívali do Milotic na chráněnou oblast Horky, kde právě kvetl hlaváček jarní a prvosenky.

CIMG1171 CIMG1176 CIMG1177 CIMG1178 CIMG1179 CIMG1211

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CIMG1165

Základní kolo soutěže Vracovský slavíček 5.5.

Účastníci za naši třídu: Macúchová Sára, Snášelová Natálie, Varmužová Amálie, Raiskubová Dariana, Annabell Maria Exel.

Do finále postoupila A.M.Exel

 

P1100156[1] P1100164[1]

Branný závod 7.5. nám úplně nevyšel. zůstali jsme bez medaile. Avšak všechny čtyřčlenné hlídky se snažily a zaslouží pochvalu. Nejlépe ( na 4. místě) skončila hlídka ve složení Loprais, Bezůšek, Macúchová, Chvostalová.

V květnu jsme také ukončili projekt Svět pohádek.

Žáci si samostatně vybrali pohádky českých autorů, sestavili „divadelní“ skupiny a secvičili představení pro ostatní spolužáky i pozvané rodiče. Zvládli režii, výběr kostýmů i samostatný nácvik. Poděkování patří rodičům , prarodičům i tetám za pomoc, kterou obětavě dětem poskytli.Výkon dětí zaslouží pochvalu.

A co naše zdraví? Umíme si správně čistit zuby? Přesvědčili jsme se 29.5.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA