7. B

Školní rok 2022/2023

 

 

Ve školním roce 2022 – 2023 navštěvuje třídu 7. B celkem 23 žáků.

Máme třídu, která se nachází hned v přízemí na konci chodby a je současně odbornou třídou na zeměpis.

Třídní učitelkou je Mgr. Silvie Strmisková, která nás učí TV a Z.

V tomto školním roce nás čeká lyžařský výcvik, na který se moc těšíme.

Bylo by fajn, kdybychom nebyli jen spolužáky, ale stali se i dobrými kamarády.

LISTOVÁNÍ – 31. ledna 2023

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA – 22. prosince 2022

 

EXKURZE – MIKULČICE – 14. října 2022