8.A

Školní rok 2017/2018

Máme to štěstí, že i v letošním školním roce se naše třída nachází v přízemí staré budovy. Třídní učitelkou je Kristýna Maradová. V tomto školním roce nás do třídy nastoupilo o jednoho méně. Celkem je nás tedy 18, 12 dívek a 6 chlapců.

Kdo k nám patří:

Barbora Bulvová, Ester Hložková, Tereza Kučerová, Aneta Lopraisová, Aneta Macúchová, Margita Preisslerová, Karolína Semmlerová, Barbora Šišáková, Adéla Škarecká, Adéla Šťastná, Aneta Varmužová a Kristýna Víšková

z chlapců jsou to:

Jan Jandásek, Lukáš Ledvina, Ondřej Lukeš, Jan Mezihorák, Pavel Nejedlík a Michal Šmýd.

Třídní samospráva:

ŠKOLNÍ PARLAMENT:              Lukáš Ledvina

                                                   Jan Mezihorák

PŘEDSEDA TŘÍDY:                  Jan Mezihoráka

POKLADNÍK:                            Aneta Varmužová

NÁSTĚNKÁŘI:                         Ester Hložková, Barbora Bulvová, Barbora Šišáková, Aneta Lopraisová, Tereza Kučerová

SPORTOVNÍ REFERENT:       Aneta Macúchová

Kdo nás učí:

Český jazyk a literatura                                                        Kristýna Maradová

Anglický jazyk                                                                      Jitka Galová

Německý Jazyk                                                                    Kristýna Maradová

Dějepis                                                                                 Miroslava Glacová

Výchova k občanství                                                            Miroslava Glacová

Konverzace v anglickém jazyce                                           Martina Hermannová

Seminář z českého jazyka                                                    Kristýna Maradová

Seminář z matematiky                                                          Eva Srkalová

Zeměpis                                                                                Silvie Strmisková

Matematika                                                                           Zdena Sýkorová

Přírodopis                                                                             Jaroslava Popelková

Fyzika                                                                                   Vojtěch Valihrach

Chemie                                                                                 Jitka Galová

Hudební výchova                                                                  Zdena Sýkorová

Výtvarná výchova                                                                 Pavla Jelínková

Tělesná výchova                                                                  Pavla Jelínková, Silvie Strmisková

Programování                                                                       Eva Srkalová

Pracovní činnosti                                                                  Zdeněk Hlavsa, Jarmila Koutná

 

AKCE:

14. září 2017  „Následky totality“  beseda (Život v nesvobodě)

Mezi žáky 8. a 9. tříd zavítala paní Sosnarová, která prožila 19 let v gulagu na Sibiři.Výpověď očitého svědka všech těch hrůz, které byly na lidech páchány, žáky opravdu zaujala.

 

  

 

 

25. – 29. září 2017     Projekt Edison

V rámci tohoto projektu navštívili naši školu studenti z Mexika, Indonésie, Německa, Chorvatska, Gruzie, Íránu, Rumunska a Ruska.  Každý zavítal do všech tříd druhého stupně a povídal žákům o zemi, ve které žije. Ti se tak mohli dozvědět mnohé o kultuře, tradicích, jazyku, zvyklostech a zajímavostech těchto států.

 

4.10.2017    Zátopkova pětka

I žáci naší třídy se zúčastnili  půlmaratonu  Emila Zátopka. V této běžecké soutěži, která se jako každoročně konala v Hroznové Lhotě, jsme se jako školní družstvo umístili na 2. místě.

17. 10. 2017    Návštěva knihovny

V rámci akce „Týden knihoven“  jsme navštívili naši městskou knihovnu ve Vracově. Tak jako při každé návštěvě  i tentokrát nás seznámila paní knihovnice s životem a dílem některého z autorů literatury pro děti a mládež. Představila nám českého spisovatele Stanislava Rudolfa. Informovala nás také o knižních novinkách, které si budeme moci v místní knihovně vypůjčit.

 

7. 11. 2017  Technické muzeum Brno a Mohyla míru u Slavkova  – exkurze 

V úterý 7. listopadu jsme navštívili Technické muzeu v Brně a Mohylu míru nedaleko Slavkova. V muzeu jsme zhlédli vystavené historické exponáty z doby průmyslové revoluce i jejich postupný vývoj  až k dnešku. Prošli jsme se historickou uličkou  a poučili se o řemeslné výrobě z doby 19. století v Brně.  Zabavili jsme se a zároveň i poučili v interaktivní herně, která je součástí muzea. Poté jsme se autobusem přepravili na další zastávku naší exkurze, a to k Mohyle míru nad Slavkovem. Počasí nám přálo, bylo jasno a svítilo slunce, takže jsme si mohli prohlédnout i okolí. Na této zastávce jsme si prohlédli nejprve muzejní část s ukázkami bitvy u Slavkova a poté i samotnou Mohylu míru, poctu všem padlým u Slavkova.

      

 

    

 

16. 11. 2017 Florbalový turnaj 

Ve čtvrtek se konalo okrskové kolo ve velkém florbalu v Dambořicích. V kategorii starších žáků jsme obsadili krásné první místo a tím získali i postup do okresního kola. Okresní kolo se konalo 22. 11. 2017 v Hodoníně. Turnaje se účastnila čtyři družstva: Hroznová Lhota, Hodonín Očov, Dolní Bojanovice a Vracov. Zde jsme obsadili čtvrté – bramborové místo. Z naší třídy reprezentovali naši školu Ondřej Lukeš, Jan Jandásek a Jan Mezihorák. Děkujeme.

Školní rok 2016/2017

V letošním školním roce 2016-2017 najdete naši třídu 7.A stále na stejném místě ,a to v přízemí staré budovy. Třídní učitelkou je Kristýna Maradová.

Do naší třídy patří:

Barbora Bulvová, Ester Hložková, Tereza Kučerová, Aneta Lopraisová, Aneta Macúchová, Zdeňka Petriková, Margita Preisslerová, Karolína Semmlerová, Barbora Šišáková, Adéla Škarecká, Adéla Šťastná a Aneta Varmužová,

z chlapců jsou to:

Jan Jandásek, Lukáš Ledvina, Ondřej Lukeš, Jan Mezihorák, Pavel Nejedlík a Michal Šmýd.

Od prosince tohoto školního roku k nám přibyla nová žákyně. Jmenuje se Kristýna Víšková.

Je nás tedy celkem 19, 13 dívek a 6 chlapců.

 

Naši vyučující:

Český jazyk a literatura                                                        Kristýna Maradová

Anglický jazyk                                                                       Maritna Hermanová

Dějepis                                                                                 Martina Hermanová

Výchova ke zdraví a Výchova k občanství                           Petra Šedová

Konverzace v anglickém jazyce                                           Petra Šedová

Seminář z českého jazyka                                                    Miroslava Glacová

Seminář z matematiky                                                          Zdena Sýkorová

Zeměpis                                                                                Silvie Strmisková

Matematika                                                                           Zdena Sýkorová

Přírodopis                                                                             Jaroslava Popelková

Fyzika                                                                                   Vojtěch Valihrach

Hudební výchova                                                                  Zdena Sýkorová

Výtvarná výchova                                                                 Pavla Jelínková

Tělesná výchova                                                                  Pavla Jelínková, Silvie Strmisková

ICT                                                                                       Vojtěch Valihrach

Pracovní činnosti                                                                  Zdeněk Hlavsa, Miroslava Glacová

 

Třídní samospráva:


Zástupci třídy
: Lopraisová Aneta, Semmlerová Karolína

Předseda třídy: Semmlerová Karolína

Pokladník : Varmužová Aneta

Nástěnkáři: Semmlerová Karolína, Šťastná Adéla, Varmužová Aneta Macúchová Aneta

Sportovní referent: Macúchová Aneta

 

Akce:

15. 9. 2016  První pomoc

Abychom si připomněli, jak poskytnout první pomoc a také zásady ošetřování raněných, navštívili nás ve škole členové záchranářského týmu první pomoci. Mohli jsme si procvičit své dovednosti při nácviku záchrany raněných.

21.9.2016  Přespolní běh

Tohoto závodu, jehož okresní kolo se konalo v Hodoníně, se zúčastnily i žákyně naší třídy, Aneta Macúchová a Karolína Semmlerová. Spolu s Kateřinou Kulendovou a Annou Kůrovou obsadily, jako družstvo, 2. místo. Děkujeme.

7.10.2016  Používám mozek

V rámci preventivního programu jsme se zúčastnili této přednášky, kde jsme si mohli také vyzkoušet i různé pokusy. Tento pořad, který pro nás připravil pan lektor V. Zezula nám ukázal například: jak nepodléhat reklamě, jak vzniká strach a jak se mu bránit, způsoby, jak se učit a jak ne, jedním z témat byla také křivka zapomínání aj.

 

 

 

5.10.  Hroznová Lhota a Běh Emila Zátopka

I žáci naší třídy reprezentovali školu na 20. ročníku štafetového běhu v Hroznové Lhotě. Přesto že počasí akci nepřálo, nám se dařilo. Přispěli jsme k získání pátého místa a  zároveň třetího místa mezi městskými školami.

 

13.10. Návštěva knihovny – beseda s paní Ivonou Březinovou

V tomto týdnu probíhala celostátní akce Týdne knihoven. I my jsme navštívili naši knihovnu ,a to hned dvakrát. Při první návštěvě nám paní knihovnice blíže představila osobu pana Zdeňka Svěráka, který letos slaví své 80. výročí, a také nás seznámila s novými tituly, o které byla naše knihovna v poslední době obohacena. Druhé setkání bylo neméně zajímavé. Setkali jsme se  s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou. Paní Březinová, autorka knih pro malé i starší dětské čtenáře, nám představila své knihy a podělila se s námi o zážitky, které nasbírala při jejich psaní.  Její vyprávění bylo velmi zajímavé i poučné.

 

18.10. 2016   Beseda s Janem Dungelem

Určitě velkým zážitkem pro nás bude setkání s vracovským rodákem, cestovatel, malíř a spisovatel Janem Dungelem. S velkým zájmem jsme si vyslechli jeho vyprávění o způsobu života v amazonském pralese, zhlédli jsme i některé jeho kresby a fotografie, které pořídil na svých cestách.

 

 

 

 

20. 10. 2016 exkurze   –   Slovanské hradiště  v Mikulčicích 

V rámci výuky dějepisu jsme navštívili Slovanské hradiště v Mikulčicích.  Prohlédli jsme si stálou expozici a také se zapojili do celoroční soutěže O Mojmírův poklad. Rozdělili jsme se do skupinek, podle pokynů jsme proběhli téměř celý areál a plnili jsme úkoly. Poslední část dopoledne jsme se zabývali hlaholicí. Snažili jsme se psát i číst v písmu, které na naše území přinesli Konstantin a Metoděj. Přestože pršelo, exkurze do období Velké Moravy se nám líbila.

22.11.2016    Nohejbal  – okrskové kolo

Nejlepší družstvo, které učitelé tělesné výchovy vybrali a ve kterém byl i žák naší třídy, se zúčastnilo okrskového kola, které proběhlo dne 16. 11. 2016 v Kyjově.

28.11.2016   Listování (dramatizace literárního díla)

Jako v loňském roce, i letos jsme zhlédli dramatizaci literárního díla. Tentokrát to byla kniha od Markéty Baňkové Straka v říši entropie. Cílem listování je zaujmout děti a přimět je k aktivní četbě.

 29. 11. „Rozumět internetovým dětem“

Zúčastnili jsme se be9.11.2016  „Rozumět internetovým dětem“sedy, která měla za úkol přiblížit žákům internet ve všech jeho podobách.

1.12. 2016   „Moje místo ve třídě“

V rámci programu prevence se naše třída zapojila do připravených činností, jejichž cílem bylo posílení třídního kolektivu, nalezení a uvědomění si svého místa ve třídě.

6.12.2016  Mikuláš

I nás letos navštívil Mikuláš se svými pomocníky. Žáci 9. třídy si pro své mladší spolužáky připravili velmi hezkou mikulášskou obchůzku.

.

11.12.2016   Vánoční dílny

Také v tomto školním roce jsme se aktivně zapojili do přípravy vánočních dílen.

13. 12.2016    mají svátek Lucky

I do naší třídy zavítaly a všechno špatné vymetly.

12.-14. 12. 2016   Kuželky

V tomto předvánočním čase proběhl v hodinách tělesné výchovy Vánoční turnaj v kuželkách. Žákyně naší třídy, Aneta Lopraisová, získala  v tomto klání 3. místo.

14.12.2016   Slavnostní oběd

Slavnostní oběd s obsluhou pro nás připravili žáci SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví  ve Bzenci.

20.12.2016   Výchovný koncert – skupina Marbo

Koncert s tématem „Fenomén muzikál“

 

 

 

 

 

22.12.2016     Vánoční besídka

Poslední školní den v roce 2016. Všichni se už moc těšíme na Vánoce. Příjemně nás překvapili pod stromečkem, který jsme si ve třídě nazdobili, dárečky od kamarádů a spolužáků.

 

10.1. 2017 Exkurze v pracovních činnostech

Chlapci z naší třídy navštívili v rámci praktických činností tři provozovny na zpracování dřeva. První prohlídka směřovala do rodinného stolařství Loprais, další návštěva byla v Truhlářství Alois Fridrich u nádraží a jako třetí si žáci prohlédli dílnu pana Vyšinky.

17. 1. Vyrábíme z marcipánu

Paní Anna Vyšinková nám přišla ukázat, jak se s marcipánem pracuje a co všechno z něj můžeme vyrobit. Naše žákyně se v hodinách pracovních činností dozvěděly, co to marcipán je a jak s ním pracovat. Každá z dívek si pak vyrobila malou postavičku sněhuláka.

21. – 27. 1. Lyžařský kurz

Stejně jako každý rok i letos jeli žáci 7. tříd na lyžařský kurz do hor. Cílem naší cesty byly Jeseníky, lyžařské středisko Karlov – Malá Morávka.Ubytováni jsme byli v chatě U Bohouše, přímo u sjezdovky. Hned druhý den jsme vyjeli na lyže. Někteří ladně, jiní trochu neohrabaně.Den ode dne jsme se ale zlepšovali a ke konci našeho pobytu už lyžovali všichni. I vlek jsme nakonec všichni zvládli. Součástí výcviku byla i jízda na běžkách a pěší výlet na Praděd.

 31.1. Preventivní program – Riziko internetu

Programem nás provázel pan Hilčer z Pedagogicko psycholobické poradny Kyjov. Společně s ním jsme vymezili nebezpečí a rizika, která nás na internetové síti mohou potkat a zároveň jsme hledali odpovědi na otázku: Jak se těmto rizikům vyhýbat?

6. – 10. 2. Projekt Edison

V tomto týdnu přivítala naše škola dvě zahraniční vysokoškolské studentky, Nailya z Ruska a Cheryel z Tchaj-wanu, které se v rámci tohoto projektu přijely podívat do České republiky, seznámit se se zvyky a také kulturou naší země. Formou prezentací na oplátku přiblížili žákům své tradiční hodnoty a kulturu svého státu. |

 

14. 2. Karneval 

15.2. Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 15. 2. proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže. I žáci naší třídy se ho účastnili. Ti nejlepší, kteří byli vybráni, přednesli báseň nebo úryvek textu z knihy. V naší kategorii  6. – 7. třída se na prvním místě umístila Karolína Semmlerová, která se 2.3. zúčastní okresního kola recitační soutěže v Hodoníně. Držíme ti palce.

21.2. Zeměpisná olympiáda

V tento den jsme se účastnili okresního kola zeměpisné olympiády v Rohatci. I naše třída zde měla svého zástupce. Jenda Mezihorák, který spolu se dvěma žáky z 9. a 6. ročníku prezentovali naši školu, se umístil na 8. místě z celkového počtu 18 soutěžících v dané kategorii. Děkujeme.

2.3. Divadelní představení – Limonádový Joe

Ve čtvrtek 2. března jsme navštívili Brno, a to Divadlo Radost. Zhlédli jsme hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe aneb Koňská opera. Divadelní představení se nám velmi líbilo.

6.4. DEN ZEMĚ

Tento chladný den jsme trávili v lese kolem Březíčka, kde jsme plnili úkoly, které pro nás připravili žáci deváté třídy. Soutěžila vždy devítičlenná  družstva žáků všech ročníků.  Poznávala se zvířata, koření a jiné pochutiny, sbíraly a házely se šišky na cíl, luštily se tajenky a hledal poklad.
V druhé části dopoledne si již všechny děti mohly prohlédnou dravce žijící u nás, jejich výcvik a ukázky jejich dovedností. Tuto část programu pro nás připravila záchranná stanice Seiferos z Kuřimi.

Školní rok 2015/2016

Do třídy 6. A chodí 18 žáků, 12 dívek a 6 chlapců. Třídní učitelkou je Kristýna Maradová.

Dívky Chlapci
Bulvová Barbora Jandásek Jan
Hložková Ester Ledvina Lukáš
Kučerová Tereza Lukeš Ondřej
Lopraisová Anete Mezihorák Jan
Macúchová Aneta Nejedlík Pavel
Petriková Zdeňka Šmýd Michal
Preisslerová Margita
Semmlerová Karolína
Šišáková Barbora
Škarecká Adéla
Šťastná Adéla
Varmužová Aneta

Třídní samospráva

Zástupce třídy: Aneta Lopraisová, Karolína Semmlerová

Pokladník : Aneta Varmužová

 

Stali jsme se žáky druhého stupně a čeká nás mnoho nového a zajímavého. Máme novou třídu, o kterou se všichni budeme dobře starat. Budeme navštěvovat i odborné učebny a seznámíme se také s novými vyučujícími.

Předmět Vyučující
Český jazyk Kristýna Maradová
Anglický jazyk Helena Hudcová
Dějepis Miroslava Glacová
Výchova k občanství Petra Šedová
Konverzace v anglickém jazyce Helena Hudcová
Seminář z českého jazyka Miroslava Glacová, Kristýna Maradová
Seminář z matematiky Zdena Sýkorová
Zeměpis Silvie Strmisková
Matematika Zdena Sýkorová
Přírodopis Jaroslava Popelková
Fyzika Vojtěch Valihrach
Hudební výchova Zdena Sýkorová
Výtvarná výchova Pavla Jelínková
Tělesná výchova Pavla Jelínková, Silvie Strmisková
ICT Vojtěch Valihrach
Pracovní činnosti Zdeněk Hlavsa, Helena Hudcová

Události

15.10.2015 – Exkurze – Anthropos, Hvězdárna a planetárium Brno.

P1050010 P1050012 P1050018 P1050019

P1050023 P1050025 P1050015

Dramatizace období pravěku v hodině dějepisu.

IMG_1465 IMG_1464 IMG_1462 IMG_1460 IMG_1456 IMG_1454 IMG_1452 IMG_1446 IMG_1444

 

Školní olympiáda

IMG_2617 IMG_2613 IMG_2607

Školní výlet – Western Park Boskovice

IMG_0402 IMG_0371IMG_0372

IMG_0401IMG_0398

IMG_0389 IMG_0382

IMG_0381 IMG_0355

IMG_0373IMG_0354

IMG_0351 IMG_0350

IMG_0367IMG_0360

IMG_0359IMG_0356

IMG_0404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malá vzpomínka na loňský školní rok:

Velmi zajímavá byla práce na ročníkovém projektu Jan Amos Komenský – škola hrou. V loňském roce jsme se účastnili různých školních akcí – např. literárního pořadu Listování, Dne zdraví, výstavy Pohádkový svět apod.

Velikonoce v angličtině

P1050773 P1050772 P1050774

Den Země

P1050893 P1050899 P1050900 P1050901 P1050903 P1050904 P1050905 P1050918 P1050922 P1050954

Barevný týden

P1060122 P1060131 P1060153 P1060157

Den dětí

P1060068 P1060081 P1060086 P1060091

Školní výlet – VIDA Brno

P1060213P1060215P1060180P1060171P1060191