8. B

V osmém ročníku máme 8 děvčat a 12 chlapců, takže je nás 20. Třídní učitelkou je stále Zdena Sýkorová (M,HV).

Našimi dalšími vyučujícími jsou: Kristýna Maradová (ČJ, SzČJ), Martina Hermanová (AJ, D), Miroslava Glacová (VkO), Michaela Snášelová (NJ), Jaroslava Popelková (Př), Silvie Strmisková (Z, TV – dívky), Vojtěch Valihrach (F), Jitka Gálová (Ch), Pavla Jelínková (VV, TV – chlapci), Eva Srkalová (SzM), Jarmila Koutná a pan ředitel Zdeněk Hlavsa (PČ)

AKTUALITY: VYBÍRÁME 150,- Kč (příspěvek Spolku rodičů při MZŠ Vracov)

Vyúčtování exkurze: doprava 138,- + vstup do tech. muzea 50,- +  vstup na Mohylu míru 35,- = 223,-

to znamená, že každému žákovi zbylo 77,- (z 300,-) a na příští akci (Listování 15. 11. 2018 50,-) vybírat nebudeme.

OZNÁMENÍ: 

TŘÍDNICKÉ HODINY: 2 středy v měsíci od 7.20 hod.

říjen: 3. a 17., listopad: 7. a 21., prosinec: 5. a 21., leden: 9. a 30.

AKCE: 

21. 12. 2018: Vánoční besídka

       

15. 11. 2018: Listování

1. 11. 2018: Návštěva knihovny

26. 10. 2018: Projektový den 100let výročí republiky

11. 10. 2018: EXKURZE BRNO – TECHNICKÉ MUZEUM A PAMÁTNÍK SLAVKOVSKÉHO  BOJIŠTĚ  – MOHYLA MÍRU

Začátek školního roku – pracujeme na zahradě

 

Archiv: školní akce minulého školního roku:

Výlet Břeclav – Mikulov – Pasohlávky – 20. 6. 2018