8. B

V osmém ročníku máme 8 děvčat a 12 chlapců, takže je nás 20. Třídní učitelkou je stále Zdena Sýkorová (M,HV).

Našimi dalšími vyučujícími jsou: Kristýna Maradová (ČJ, SzČJ), Martina Hermanová (AJ, D), Miroslava Glacová (VkO), Michaela Snášelová (NJ), Jaroslava Popelková (Př), Silvie Strmisková (Z, TV – dívky), Vojtěch Valihrach (F), Jitka Gálová (Ch), Pavla Jelínková (VV, TV – chlapci), Eva Srkalová (SzM), Jarmila Koutná a pan ředitel Zdeněk Hlavsa (PČ)

AKTUALITY: VYBÍRÁME 1000,- Kč na výlet

TŘÍDNICKÉ HODINY: 17. 4., 15. a 29. 5., 12.6. 2019

PLÁNOVANÉ AKCE:

23. 4. 2019: úklid lesa (v rámci PČ)

24. 4. 2019: Exkurze na ÚP v Hodoníně + návštěva muzea v Hodoníně

25. 4. 2019: Pythagoriáda (3. a 4. h)

10. 5. 2019: Den Země + Den zdraví (program Lidské tělo)

16. 5. 2019: Vracovský slavíček

31. 5. 2019: Den dětí

6. 6. 2019: branný závod

TŘÍDNÍ VÝLET: 19. – 20. června 2019

Místo: Frenštát pod Radhoštěm – Rožnov pod Radhoštěm

Doprava: vlakem

Plánované aktivity: cesta lanovkou na Pustevny, stezka v korunách stromů, hřebenová túra do Rožnova (zde

ubytování + polopenze), Gibon park – lanové centrum nebo skanzen (dle vlastního výběru).

AKCE: 

24. 4. 2019: ÚP Hodonín

9. 4. 2019: okresní kolo matematické olympiády

4. 3. 2019: Anglické divadlo The Australien Show

  

26. 2. 2019: recitační soutěž

22. 2. 2019: finálové kolo V. ročníku Cyrilometodějské olympiády (Slovanské hradiště v Mikulčicích)

8. 2. 2019: Ples školy

17. 1. 2019: okresní kolo Dějepisné olympiády (Purkyňovo gymnázium Strážnice)

21. 12. 2018: Vánoční besídka

       

15. 11. 2018: Listování

1. 11. 2018: Návštěva knihovny

26. 10. 2018: Projektový den 100let výročí republiky

11. 10. 2018: EXKURZE BRNO – TECHNICKÉ MUZEUM A PAMÁTNÍK SLAVKOVSKÉHO  BOJIŠTĚ  – MOHYLA MÍRU

Začátek školního roku – pracujeme na zahradě

 

Archiv: školní akce minulého školního roku:

Výlet Břeclav – Mikulov – Pasohlávky – 20. 6. 2018