9. A loni

9. A šk. rok 2019 – 2020

Začátek nového školního roku – v dobré náladě

Akce ve škole

23. září – Exkurze do JE Dukovany

 26. listopadu – Slavnostní oběd ve škole

 5. prosince – Mikuláš ve škole

19. prosince – Nácvik polonézy

20. prosince – Vánoční besídka

13. ledna – Divadlo Polárka v Brně

14. února – Ples školy, polonéza

 

Předcházející školní roky