9. B

ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018

 

Nový školní rok jsme zahájili opět na  hřišti. Zůstáváme stále v naší malé třídě ve staré budově v přízemí.

Složení naší třídy se trochu změnilo, je nás 17, to znamená o 3 žáky méně. Naší třídní učitelkou je Michaela Snášelová, která nás učí český jazyk a letos i němčinu.

 

DÍVKY:             Míša Baková, Nikča Gabčová, Lucka Gasparová, Katka Holešínská, Deniska Nemčeková, Markétka Smejkalová,

                          Eliška   Šigutová,Eliška  Tomanová, Natka Trojanová

CHLAPCI:          Michal Buchlovský, Marek Cibulka, Erik Ilčík, Daniel Krajc, Daniel Lukeš, Martin NIkl, Michal Novoměstský, Filip Vrážel

 

 

Společná fotka s p.uč. Šedovou i p.uč.Snášelovou 🙂

 

KALENDÁŘ AKCÍ:


18.9.2017  

Ve čtvrtek 14. září přijela na besedu mezi žáky 8. a 9. tříd paní Sosnarová, která prožila po 2. světové válce 19 let v gulagu na Sibiři.
Žáci tak měli možnost slyšet výpověď ženy, která prožila spoustu útrap a přesto našla sílu sdělit své zážitky a současně upozornit na nebezpečí  totalitního režimu.

 

 

 

25.9 – 29.9.2017

V rámci projektu EDISON navštívili naši školu zahraniční studenti. Přijeli z Mexika, Německa, Ruska, Chorvatska, Gruzie, Iránu, Rumunska a Indonésie. Každý z nich navštívil všechny třídy druhého stupně  a povídal o své zemi. Tak jsme se dozvěděli něco nového o tradicích, jazyku, kultuře a  turistických zajímavostech těchto států.

 

 

 

 12. 10. 2017 

 Vyrazili jsme na exkurzi do Zlína navštívit FILMOVÝ UZEL. Zhlédli jsme přednášku pana režiséra Zdeňka Kupky, ale především nás nadchla workshop animace. Zjistili jsme, že vyrobit animovaný film není vůbec jednoduché. Animování nás velmi bavilo. Potom jsme navštívili Baťovo muzeum, kde jsme se povozili výtahem „Páter Noster“. Byli jsme tak nadšeni, že se nám nechtělo ani odjíždět domů. 😀

19.10.2017

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

 

 23.11.2017

Tento den  jsme jeli do Bzence na Gastroden, který každoročně pořádá Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví. Zde jsme si mohli prohlédnout práci učňů a studentů, ochutnat studenou kuchyni, výrobky z marcipánu, flambovanou palačinku či jiné sladké dobroty.Také se nám moc líbily míchané nápoje a dobrá káva. :-))

 

 5.12.2017

KONEČNĚ MIKULÁŠ !!!!!

Tak konečně jsme se dočkali a mohli se i MY převléknout za čerty, anděly a Mikuláše! Moc jsme se těšili, pečlivě se na tuto akci oblékli a připravili. Vyrazili jsme mezi děti na 1. stupni a trochu je postrašili a pozlobili. Hodné děti nám řekly básničky, nebo dokonce zazpívaly vánoční písničky. Ty zlobivé jsme trochu potrápili,takže nám musely slíbit, že se do příštího roku polepší. Vyrazili jsme i na radnici, kde jsme zkontrolovali našeho pana starostu a zaměstnance městského úřadu. Bylo to moc fajn a opravdu jsme si to užili!!

21.12.2017

 

Čtvrtek byl náš poslední školní den kalendářního roku 2017. Samozřejmě jako každý rok jsme měli vánoční besídku. Nachystali jsme si hry, vánoční film a přinesli nějaké dobroty. Na co jsme se ale těšili nejvíc, byly dárky. Všichni vypadali s vánoční nadílkou spokojeni. Teď si jen užít VÁNOČNÍ PRÁZDNINY A SILVESTR!!!

 

11. 1. 2018 

 11.1. se v naší škole konala přednáška paní Evy Kopřivové, která byla určena žákům devátých tříd a byla zaměřena na  téma holocaustu. V první části přednášky jsme si připomněli, co obnášely různé diktatury         20. století. Ve druhé části jsme zhlédli dokumenty o lidech, kteří holocaust přežili. Přednáška byla velmi působivá a poučná.

 

29.1.2018

Tento den jela Markétka Smejkalová reprezentovat naši školu v OKRESNÍM KOLE v Olympiádě z ČESKÉHO JAZYKA. Markétka velmi zabojovala a umístila se na krásném 8. místě. GRATULUJEME!!!!!

 

31. 1. 2018              POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

5. 2. – 11. 2. 2018     Jarní prázdniny 😀

2. 2. 2018                  Pololetní prázdniny 😀

 

16. 2. 2018    PLES ŠKOLY

Všichni jsme se opravdu těšili a taky připravovali na letošní ples školy.Pečlivě jsme trénovali polonézu, která se nám vydařila! Také jsme si zatancovali  Mazurku  Káčátko😀  K tanci hrály skupiny Apollon a  disco Tarock.

 

 

20. 2. 2018

 Školní parlament pořádal soutěž tříd II. stupně v přípravě bramborového salátu. Pilně jsme se zapojili a taky jsme si pochutnali!!!

 

 

22. 2. 2018 

Tento den jsme vyrazili do Brna do divadla. V divadle Polárka jsme zhlédli představení PREZIDENTI: Cesta tam a zpět.

Čtyři prezidentští kandidáti. Čtyři pohnuté osudy v osudových chvílích našich moderních dějin. Revoluce. Demokracie. Totalita. Okupace. A zase… Revoluce. Demokracie… Kolo dějin se nepřestává otáčet. Ještě, že máme právo volby. Volme! Dramatická mozaika o tom, jak si Češi otevřeli hubu, aby ji mohli zase sklapnout.

Představení bylo velmi zdařilé a nám se líbilo.

 

27. 4. 2018     ŠKOLNÍ AKADEMIE

7. 5. 2018  DEN ZEMĚ – CYKLOVÝLET

 

 

15. 5. 2018   POHÁDKOVÁ JÍDELNA

Šikovné holky pomohly při výzdobě školní jídelny  – ŠIKULKY!!!

 Při zdobení perníku

 

____________

26.5.2018 – SOBOTNÍ MALOVÁNÍ 

Velká chvála holkám, které i v sobotu byly ochotné přijít do školy a pomoct vyzdobit školní plechovou „nářaďovnu“.

1.6.2018   DEN ZDRAVÍ A BRANNÝ ZÁVOD

___________________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 – 8.B

Naše třída zůstala na svém původním místě ve staré budově školy, i když se zde již cítíme trochu stísněně.

První den školního roku 2016/17 jsme se s úsměvem sešli v počtu 20 žáků. Složení třídy se opět trochu obměnilo – 1 žačka se po roce vrátila zpět do naší třídy, 1 žák se přistěhoval a 1 žačka se s naší třídou musela rozloučit.

Dívky (10) Chlapci (10)
Baková Michaela Buchlovský Michal
Farkašová Klaudia Cibulka Marek
Gabčová Nikola Ilčík Erik
Gasparová Lucie Kolaja Patrik
Holešínská Kateřina Krajc Daniel
Nemčeková Denisa Lukeš Daniel
Smejkalová Markéta Nikl Martin
Šigutová Eliška Novoměstský Michal
Tomanová Eliška Veselý Daniel
Trojanová Natálie Vrážel Filip

Tak jako každý rok jsme si volili své zástupce do třídní samosprávy. Bohužel jsme se na funkci předsedy třídy nemohli domluvit, nikdo ze třídy nejevil iniciativu.

Třídní samospráva 8. B  
Zástupce třídy ????????????????
Pokladník Natálie Trojanová
Sportovní referent Filip Vrážel

V porovnáním s loňským školním rokem se žákům navýšila hodinová dotace na 32 hodin/týden. Přibyly jim 2 hodiny chemie a 3 hodiny německého jazyka, ubyla jim 1 hodina výtvarné výchovy. Nabídka volitelných předmětů se rozšířila o 1 hodinu programování. Výchova ke zdraví a ICT se v osmém ročníku nevyučují.

Sestava učitelů se současným osmákům z části obměnila. Z českého jazyka je bude pro tento školní rok učit pí. uč. Snášelová, z německého jazyka budou mít pí. uč. Kristýnu Maradovou, z výchovy k občanství se spoustu nového dozví od p. řed. Zdeňka Hlavsy a ve výtvarné výchově budou tvořit s třídní učitelkou Petrou Šedovou. Pracovní činnosti si budou tentokrát dělit p. uč. Glacová s p. řed. Hlavsou.

Předmět Vyučující
Český jazyk Michaela Snášelová
Anglický jazyk Petra Šedová
Německý jazyk Kristýna Maradová
Dějepis Miroslava Glacová
Výchova k občanství p. řed. Zdeněk Hlavsa
Konverzace v anglickém jazyce Petra Šedová
Seminář z českého jazyka Miroslava Glacová
Seminář z matematiky Eva Skralová
Programování Eva Srkalová
Zeměpis Silvie Strmisková
Matematika Eva Srkalová
Přírodopis Jaroslava Popelková
Chemie Jaroslava Popelková
Fyzika Vojtěch Valihrach
Hudební výchova Zdena Sýkorová
Výtvarná výchova Petra Šedová
Tělesná výchova

Pavla Jelínková

Silvie Strmisková

Pracovní činnosti

p.řed. Zdeněk Hlavsa

Miroslava Glacová

V letošním školním roce:

Datum Akce
1. 9. 2016 Žáci vstoupili do nového školního roku 2016/2017.
15. 9. 2016 Žáci byli proškoleni zaměstnanci Červeného kříže v oblasti první pomoci. Mohli si zopakovat své znalosti a vědomosti na 4 stanovištích – tepenné a žilní krvácení, resuscitace, povinná výbava v autě a postup pomoci při dopravní nehodě.
29. 9. 2016 Žáci si vyslechli seminář „Používám mozek“, kde se i interaktivně mohli zapojit do úkolů připravených k tématu. Lektor se zaměřil na oblasti smyslového vnímání a svou přednášku měl rozdělenou do následujících oblastí:
– Jak nepodléhat reklamě
– Jak vzniká strach a jak se mu bránit
– Způsoby, jak se učit a jak ne
– Křivka zapomínání
18. 10. 2016 Žáci se setkali s významným vracovským rodákem Janem Dungelem (malíř, spisovatel, cestovatel), který jim v rámci besedy „Po krk v pralese“ přiblížil krásy i nebezpečí divoké Amazonie.
19. 10. 2016 Žáci se v rámci preventivního programu zapojili do besedy na téma „Moje místo ve třídě“.
19. 10. 2016 Žáci navštívili městskou knihovnu Vracov za účelem seznámení se s nově zakoupenými knihami.
28. 11. 2016 Žáci zhlédli tzv. listování (dramatizace knihy s cílem přiblížit literaturu dětem a povzbudit je k aktivní četbě). Jednalo se o knížku odpovídající věku žáků 2. stupně ZŠ s názvem „Straka v říši entropie“.
29. 11. 2016 Žáci se zapojili do besedy na téma „Rozumět internetovým dětem“, která poukazovala na kladné a záporné stránky sociálních sítí.
5. 12.  2016 Školu navštívil Mikuláš se svými pomocníky – anděly a čerty.
14. 12. 2016 Žákům byl připraven slavnostní oběd s obsluhou studentů ze Střední školy Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Dbalo se na vhodné společenské chování a kulturu stolování.
20. 12. 2016 Žáci se v rámci výchovného koncertu hudební skupiny Marbo dověděli o počátcích a vývoji muzikálu v Čechách i zahraničí.
22. 12. 2016 Žáci zakončili školní vyučování v roce 2016 třídní besídkou, v rámci které si zkusili aktivitu „Okenice“ zaměřující se na zlepšování vztahů ve třídě.
23. 12. –2. 1. 2017 Hurááááááááá, vánoční prázdniny.
31. 1. 2017 Pololetní vysvědčení
1. 2. 2017 Preventivní program s Mgr. Hilčerem na téma „Nebezpečí internetu“. Tento program si pro nás připravil Mgr. Hilčer z Pedagogicko psychologické poradny Kyjov. Společně s ním jsme vytvářeli mapu nebezpečí a rizik, se kterými se můžeme setkat při používání internetu. Zamysleli jsme se nad tím, jak se jim vyhnout.
3.2.2017 Pololetní prázdniny
6. 2. 2017 – 10. 2. 2017 Projekt Edison – výuka angličtiny. Tento týden pobývaly na naší škole dvě zahraniční vysokoškolské studentky Nailya z Ruska a Cheryel z Tchaj-wanu. V rámci studií k nám přijely seznámit se s naším způsobem života, s našimi zvyky i kulturou. Na druhé straně nám  zajímavou formou prezentace přiblížily tradiční hodnoty a kulturu svého státu. Děvčata s námi mluvila v anglickém jazyce, tak jsme si mohli procvičit své jazykové dovednosti.
14.2.2017 Karneval ve škole
3.2.2017 Školní kolo recitační soutěže – ve středu 15. února proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže. Všichni žáci se naučili báseň, kterou si sami našli v knihách poezie, nebo si ji s pomocí paní učitelky vybrali z čítanky. Ti nejlepší z každé třídy v počtu 59 žáků se pak zúčastnili školního kola, ve kterém se zápolilo ve 4 kategoriích. Všichni vítězové byli oceněni pěknou knihou a malou sladkostí.
17.2.2017 Ples školy – i letos byl zahájen polonézou, kterou zatančilo 18 párů vytvořených se žáků převážně devátého ročníku.
7.3.2017 Zdravá výživa ve školní jídelně – v měsíci březnu se jídelna MZŠ Vracov zapojila do soutěže o Nejlepší školní oběd 2017 –„ ZDRAVÍ NA TALÍŘI, KTERÉ VŠEM CHUTNÁ“. Pracovnice školní jídelny připravily pro své strávníky speciální jídelníček, který propaguje zdravou výživu. Děkujeme!
13. – 17. 3. 2017 JARNÍ PRÁZDNINY
23.3.2017  19. ROČNÍK VELICKÉ LAŤKY – naše škola se zúčastnila závodu ve skoku vysokém – Velická laťka. Soutěžila dvě družstva. V každém družstvu byli čtyři zástupci (mladší a starší žáci/žákyně). Už 19. ročníku se zúčastnilo 12 družstev. Naše škola se umístila na pěkném šestém místě.
6. 4. 2017 DEN ZEMĚ
13. – 14. 4. 2017 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
27. 4. 2017 Vracovský slavíček – v pátek 21. dubna se v kinosále kulturního domu ve Vracově uskutečnila již tradiční pěvecká soutěž Vracovský slavíček.Letos se soutěž spojila s přehlídkou vystoupení žáků školy.
5.5. 2017  Žáci se zúčastnili exkurze do Technického muzea v Brně  a navštívili památník Mohyla míru.
 12. 5. 2017  Pohár rozhlasu – tato soutěž proběhla tento rok na atletickém stadionu v Hodoníně, 2. (6. a 7. ročník) a 4. (8. a 9. ročník) května. Starší žákyně získaly 6. místo (z 13) ve složení
N. Vybíralová, J. Sluková, L. Šterclová, T. Formánková, L. Gasparová,
T. Holková, K. Jagošová, E. Vráželová, A. Bílková, B. Dohnalovástarší žáci – 8. místo (z 16) ve složení
J. Šebesta, M. Loprais, D. Hlaváč, F. Vrážel, J. Hroudný, J. Fornůsek, M. Exel, D. Goliáš, O. Krúpčik, P. Vrážel
25. 5. 2017 Divadelní představení „BEATLES ANEB ŽLUTÁ PONORKA“ , které je pozvánkou do šedesátých let 20. století, kdy se bořily mnohé zavedené zvyklosti a tradice. K symbolům doby patřily dlouhé vlasy, krátké sukně, květiny, kytary a – The Beatles. Georg, Ringo, Paul a John tehdy skutečně „hýbali světem“. Představení připomíná mnohé klíčové události i osobnosti tohoto období a zajímavou, mnohdy velmi humornou formou přináší spoustu informací. Dominantní složkou je pochopitelně hudba slavné skupiny.
 30. 5. 2017  Okresní kolo Pythagoriády se konalo 15. a 16. května v Hodoníně. Naše škola obsadila tři kategorie  a získávala i tři výborná umístění.
1. 6. 2017 V rámci dne dětí proběhla v naší škole akce DEN ZDRAVÍ A BRANNÝ ZÁVOD. Tento den jsme si všichni odpočinuli od učení a společně jsme si zopakovali zásady první pomoci a zasportovali jsme si v Březíčku. Celou akci jsme ukončili táborákem a opékáním špekáčků.

12.6. – 13.6. 2017

30. 6 . 2017

Školní výlet PÁLAVA

VYSVĚDČENÍÍÍÍÍÍ   PRÁZDNINY !!!!!!

Naše třída:

Vánoční besídka:

Exkurze Brno:

Školní výlet PÁLAVA:

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 – 7.B

Naše třída zůstala na svém původním místě ve staré budově školy.

1. září jsme se přivítali v počtu 19 žáků. Složení třídy pro školní rok 2015/16 se trochu obměnilo – 1 žačka se odstěhovala a 1 žák ročník opakuje.

Od 29. 3. 2016 do naší třídy přibyl jeden nový žák, který se do Vracova přestěhoval.

Dívky (10) Chlapci (10)
Baková Michaela Buchlovský Michal
Farkašová Klaudia Cibulka Marek
Gasparová Lucie Cicko Daniel
Holešínská Kateřina Ilčík Erik
Nemčeková Denisa Kolaja Patrik
Repíková Simona Lukeš Daniel
Smejkalová Markéta Nikl Martin
Šigutová Eliška Novoměstský Michal
Tomanová Eliška Veselý Daniel
Trojanová Natálie Vrážel Filip

Druhý školní den jsme si opět odhlasovali obsazení třídní samosprávy. A zase jdeme „ve starých šlépějích.“

Třídní samospráva 7. B
Zástupce třídy

Lucie Gasparová

(Novoměstský Michal)

Pokladník Denisa Nemčeková
Sportovní referent Filip Vrážel

Z vyučovacích předmětů žákům ubyla 1 hodina pracovních činností, zato přibyla 1 hodina fyziky a nově i 1 hodina výchovy ke zdraví. Sestava učitelů se čerstvým sedmákům také moc nezměnila. Z dějepisu je bude pro tento školní rok učit pí. uč. Glacová a z pracovních činností budou mít novou pí. uč. Helenu Hudcovou.

Předmět Vyučující
Český jazyk Miroslava Glacová
Anglický jazyk Petra Šedová
Dějepis Miroslava Glacová
Výchova k občanství Petra Šedová
Konverzace v anglickém jazyce Petra Šedová
Seminář z českého jazyka Miroslava Glacová
Seminář z matematiky Eva Skralová
Zeměpis Silvie Strmisková
Matematika Eva Srkalová
Přírodopis Jaroslava Popelková
Fyzika Vojtěch Valihrach
Hudební výchova Zdena Sýkorová
Výtvarná výchova Pavla Jelínková
Výchova ke zdraví Petra Šedová
Tělesná výchova

Pavla Jelínková

Silvie Strmisková

ICT Eva Srkalová
Pracovní činnosti

p.řed. Zdeněk Hlavsa

Helena Hudcová

V letošním školním roce:

Datum Akce
1. 9. 2015

Žáci vstoupili do nového školního roku 2015/2016.

 

16. 9. 2015 Žáci se zúčastnili exkurze do Mikulčic, kde si nejprve prohlédli expozici Slovanského hradiště, poté se zapojili do sportovně-vědomostní dějepisné soutěže O Mojmírův poklad. Na závěr si žáci mohli vyzkoušet psát hlaholicí na speciální destičky pokryté plastelínou, zastřílet z luku na terč a zahrát si starou slovanskou hru s dřevěnými polínky.
21. 10. 2015 Žáci byli navštívit výstavu „Naše děti“ připomínající historii hodů a tradiční zvyklosti.
18. 11. 2015 Žáci zhlédli tzv. listování (dramatizace knihy s cílem přiblížit literaturu dětem a povzbudit je k aktivní četbě). Jednalo se o knížku odpovídající věku žáků 2. stupně ZŠ s názvem „Dračí polévka“.
27. 11. 2015 Žáci navštívili městskou knihovnu Vracov za účelem seznámení se s nově zakoupenými knihami.
30. 11.– 4. 12. 2015 Vybraní žáci se vydali na studijně-poznávací jazykový pobyt do Londýna s cílem zdokonalit se v anglickém jazyce a navštívit nejkrásnější památky Velké Británie.
3. 12. 2015 Žáci zhlédli představení Sherlock Holmes v brněnském divadle Polárka.
4. 12. 2015 Školu navštívil Mikuláš se svými pomocníky – anděly a čerty.
21. 12. 2015 Žáci zakončili školní vyučování v roce 2015 třídní besídkou, v rámci které se podívali na krátkou videoukázku z pobytu žáků v Anglii. Žáci si také rozdali dárky a poté se vydali na výchovný koncert zpěváka Ziggiho Horvátha (vánočně zaměřený).
22. 12. 2015 Ředitelské volno
25. – 29. 1. 2016 Žáci se zúčastnili lyžařského kurzu v Malé Morávce, kde si odpočinuli od školy a naučili se lyžovat.
23. 2. 2016 Žáci se v rámci preventivního programu zapojili do besedy na téma „Závislosti“.
18. 4. 2016 Žáci v rámci Dne Země zhlédli výukový program o vzniku a původu planety Země v tzv. pojízdném planetáriu. Poté tvořili mapu ČR z vršků z PET lahví, dívali se na výukový film Home a závěrem nakreslili symboly týkající se Dne Země.
29. 4. 2016 Žáci přišli podpořit zpěváky ve školní soutěži Vracovský slavíček.
20. 5. 2016 Proběhlo focení třídy.
2. 6. 2016 Žáci si první dvě hodiny zasportovali na školním hřišti, poté se pěšky vydali na stadion, kde se se ctí zapojili do kařdoročního branného závodu. Cestu na stadion si žáci zpříjemnili ledovou tříští a lízátky, čímž se vyčerpal přispěvek školy na Den dětí.
16. 6. 2016 Žáci strávili příjemý den na výletě v Oslavanech u Brna, kde se zapojili do zábavně-vědomostní soutěže v parku Permonium. Žáci si zopakovali znalosti z dějepisu, zeměpisu, přírodopisu a dalších školních předmětů. Součástí soutěže byly i sportovní disciplíny, které se odehrávaly v menším lanovém centru, což žáky bavilo nejvíce a většina z nich si okusila své limity.
24. 6. 2016 Žáci zhlédli generálku školní akademie, která proběhla o dva dny později v neděli 26. 6. 2016.
27. 6. 2016 Žáci v rámci Dne Zdraví na jednotlivých stanovištích prakticky procvičovali své znalosti z oboru první pomoci.
28. 6. 2016 Výdej učebnic, úklid třídy a skříněk v šatně.
29. 6. 2016

Žáci si naposledy ve školním roce 2015/16 zasportovali na školní olympiádě, kde plnili jimi zvolené disciplíny jako jsou skok vysoký, skok daleký, běh na 60m, vrh koulí.

Rozdej učebnic.

30. 6. 2016 Poslední školní den. VYSVĚDČENÍ A ZAČÁTEK PRÁZDNIN!!!!!!!!!!!

Naše třída:

20150901_084419

Exkurze Mikulčice:

Londýn:

Vánoční besídka:

Lyžařský kurz:

Den Země 18. 4. 2016:

Branný závod:

Školní výlet 16. 6. 2016

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 – 6.B

6.B (2014-15)

Naše třída se nachází ve staré budově v přízemí vpravo, skoro až na konci chodby. Prostory třídy jsou malé a docela stísněné, ale vše vyvažuje útulné vybavení, barevná výzdoba a krásný výhled na nově postavené sportovní hřiště. Ve třídě najdeme kromě lavic a židlí několik magnetických tabulí, nástěnky, skříňku, barevné šuplíky s portfoliem každého žáka, počítač, televizi.

Ve školním roce 2014/15 třídu navštěvuje celkem 19 žáků, z toho 1 žákyně se do Vracova přistěhovala a 1 dojíždí ze Bzence.

Dívky Chlapci
Baková Michaela Cibulka Marek
Farkašová Klaudia Cicko Daniel
Gabčová Nikola Ilčík Erik
Gasparová Lucie Lukeš Daniel
Holešínská Kateřina Nikl Martin
Nemčeková Denisa Novoměstský Michal
Repíková Simona Veselý Daniel
Smejkalová Markéta Vrážel Filip
Šigutová Eliška
Tomanová Eliška
Trojanová Natálie

V naší škole funguje i školní parlament, kde mohou žáci z jednotlivých tříd podávat návrhy na vylepšení podmínek školy nebo sdělovat své přání týkající se případných akcí školy.

Třídní samospráva 6. B
Zástupce třídy

Lucie Gasparová

Kateřina Holešínská

Pokladník Markéta Smejkalová
Sportovní referent Filip Vrážel
Nástěnkáři

Natálie Trojanová

Lucie Gasparová

Velkou změnou při přestupu na 2. stupeň ZŠ pro žáky určitě byla četnost učitelů, kteří žáky vyučují. Třídní učitelkou je Petra Šedová (Aj, KvAJ, VkO).

Předmět Vyučující
Český jazyk Miroslava Glacová
Anglický jazyk Petra Šedová
Dějepis Michal Horňák
Výchova k občanství Petra Šedová
Konverzace v anglickém jazyce Petra Šedová
Seminář z českého jazyka Miroslava Glacová
Seminář z matematiky Zdena Sýkorová
Zeměpis Silvie Strmisková
Matematika Eva Srkalová
Přírodopis Jaroslava Popelková
Fyzika Vojtěch Valihrach
Hudební výchova Zdena Sýkorová
Výtvarná výchova Pavla Jelínková
Tělesná výchova

Pavla Jelínková

Silvie Strmisková

ICT Eva Srkalová
Pracovní činnosti

p.řed. Zdeněk Hlavsa

Vojtěch Valihrach

V letošním školním roce:

Datum Akce
12. 9. 2014 Žáci se zúčastnili přednášky Čas proměn, která byla zaměřena na fyzické a psychické změny v období dospívání.
3. 10. 2014 Žáci prožili sportovní dopoledne spojené se dnem otevřených dveří a kolaudací nového sportovního areálu.
16. 10. 2014 Žáci navštívili městskou knihovnu Vracov za účelem seznámení se s nově zakoupenými knihami.
5. 11. 2014 Žáci se vypravili do Brna na poznávací exkurzi, kde si nejprve v pavilonu Anthropos zopakovali vědomosti z období pravěku, poté se přesunuli do Planetária, kde si názorně procvičili jednotlivé sluneční soustavy a hvězdy a kde se žáci mohli na půl hodiny stát astronomy díky pořadu Astronom v každém z nás.
12. 11. 2014 Žáci zhlédli tzv. listování (dramatizace knihy s cílem přiblížit literaturu dětem a povzbudit je k aktivní četbě). Jednalo se o knížku odpovídající věku žáků 2. stupně ZŠ s názvem „Život k sežrání“.
21. 11. 2014 Žáci se zúčastnili besedy na téma zdravá výživa, která byla spojena s ochutnávkou zdravých jídel
5. 12. 2014 Žáky potěšil ve vyučování Mikuláš, andělé a čerti, kteří trochu postrašili zlobivé žáky.
19. 12. 2014 Žáci zakončili školní vyučování v roce 2014 třídní besídkou, kterou zároveň přivítali vánoční prázdniny
17. 2. 2015 Žáci se zapojili do projektu prevence s psychologem p. Hilčerem z pedagogicko-psychologické poradny Kyjov. Projekt byl zaměřen na problematiku šikany ve škole i mimo ni.
18. 2. 2015 Žáci navštívili výchovný koncert v KD Vracov (Osvob. divadlo a Semafor)
23. 3. 2015 Žáci si byli prohlédnout výstavu motýlů v nadaci Chamartin, kde si zároveň poslechli přednášku o kráse motýlích křídel.
30. 4. 2015 Žáci netradičně strávili Den Země a to prohlídkou areálu Kovosteel v Uherském Hradišti.
7. 5. 2015 Žáci si zopakovali v rámci Dne Zdraví své vědomosti a znalosti v oblasti první pomoci. Poté se přesunuli na domácí stadion, kde začínal branný závod (3 km dlouhá trať vyplněná nejen sportovními disciplínami) zakončený opékáním špekáčků.
19. 5. 2015 Žáci navštívili divadelní představení „Nájemníci“ ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.
29. 5. 2015 Žáci si poslechli přednášku na téma „Zdravé zuby“, kde si zopakovali jak si správně čistit zuby a pečovat o ně.
1. 6. 2015 Žáci se vypravili na vědomostní stezku, která začínala na cyklostezce směr Vlkoš, pokračovala lesem a končila u koupaliště. Celá trasa byla protkána 5 stanovišti, kde žáci plnili úkoly z hlavních školních předmětů, za které byli bodováni. Po vyhlášení vítězů se žáci přesunuli do školní jídelny, kde si poslechli vystoupení písničkáře Pavla Helána.
4. 6. 2015 Žáci byli podpořit zpěváky naší školy v generálce finálního kola „Vracovského slavíčka“.
2.– 5. 6. 2015 Ve škole probíhal „Barevný týden“, kdy se žáci měli obléci dle zadání barev nebo vzorů pro daný den. Úterý patřilo retro stylu, středa byla červená, čtvrtek modrý a pátku vévodily proužky a puntíky.
8. 6. 2015 Fotografování tříd
17. 6. 2015

Žáci šestých ročníků se vydali na školní výlet do Brna. Nejprve žáci navštívili VIDA science centrum – zábavní vědecký park. Zde byl pro ně přichystán výukový program „Mysli na smysly“. Žáci pracovali ve skupinkách, postupně navštěvovali stanoviště reprezentující jednotlivé lidské smysly. Zde si vyzkoušeli a změřili svá smyslová vnímání. Zjistili, jaké jsou v této oblasti mezi lidmi rozdíly. Splněním úkolů na „smyslových stanovištích“ získali dílčí indicie, které je v závěru programu dovedli k názorné představě o nervové soustavě jako celku. Žáci si v areálu vyzkoušeli různé pokusy, hry, hlavolamy a další zajímavé aktivity. Zašli jsme si také na představení plné zábavných pokusů tzv. Science show. Po občerstvení v Galerii Vaňkovka jsme se přesunuli na Špilberk, starý hrad tvořící dominantu města Brna na vrcholu stejnojmenného kopce. Žáci se kromě jiného dozvěděli, že součástí fortifikačního systému byly i kasematy, kde bylo zřízeno vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince.

23. 6. 2015 Žáci předvedli své výkony ve školní olympiádě
24. 6. 2015 Žáci se zúčastnili preventivního programu na téma sebepoškozování. Odevzdávání a rozdej učebnic
25. 6. 2015 Třídnické záležitosti
26. 6. 2015 Poslední školní den = VYSVĚDČENÍ
29. – 30. 6. 2015 Ředitelské volno


Naše třída:

20141127_075741 20141219_100301

Práce ve třídě:

Vánoční besídka ve třídě:

Den Země – Kovosteel UH

Barevný týden:

Výlet Brno 17. 6. 2015:

Školní olympiáda:

Poslední týden školy a vysvědčení:

Práce v AJ: