9. B

Školní rok 2018 – 2019

V tomto školním roce 2018 – 2019 navštěvuje třídu 9. B opět 17 žáků, i když odešla na střední školu Simona Repíková, přibyla nám nová žákyně Natálie Friedmannová. Naše třída se nachází i nadále v přízemí ve staré budově hned vedle kanceláře. I letos je třída dostatečně vybavená, hezky vyzdobená, nechybí ani květiny na oknech. Ke konci minulého školního roku jsme dostali i interaktivní tabuli, takže se už nemusíme stále stěhovat. Jediným problémem je, že je pro nás naše třída už malá.

Naše třída:

děvčata: Bára Bogilajová, Naty Friedmannová, Anička Hanáková, Áďa Chvátalová, Katka Kulendová, Vali Ostřížková, Anet Pekárková, Nelča Procházková, Pavli Šebestová, Zuzka Šebestová, Terka Varmužová, Meli Vávrová

kluci: Michal Kaiser, Viktor Mezihorák, Ondra Procházka, Martin Vítek, Ondra Zmeškal

 

Třídní samospráva:

Zástupce třídy: Nela Procházková, Melanie Vávrová, Ondřej Zmeškal

Pokladník: Adéla Chvátalová, Zuzana Šebestová

Sportovní referent: Kateřina Kulendová, Ondřej Procházka

 

Naši vyučující:

Český jazyk                            p. uč. Miroslava Glacová

Anglický jazyk                        p. uč. Martina Hermanová

Německý jazyk                      p. uč. Kristýna Maradová

Matematika                            p. uč. Zdena Sýkorová

Dějepis                                   p. uč. Miroslava Glacová

Výchova k občanství            p. uč. Zdeněk Hlavsa

Fyzika                                     p. uč. Vojtěch Valihrach

Chemie                             p. uč. Jaroslava Trnková

Přírodopis                              p. uč. Jaroslava Trnková

Zeměpis                                 p. uč. Silvie Strmisková

Hudební výchova                 p. uč. Zdena Sýkorová

Výtvarná výchova                 p. uč. Pavla Jelínková

Výchova ke zdraví                p. uč. Jaroslava Popelková

Tělesná výchova                   p. uč. P. Jelínková, S. Strmisková

Seminář z českého jazyka    p. uč. Miroslava Glacová

Seminář z matematiky           p. uč. Eva Srkalová 

Akce

 Co nás čeká?

PRÁZDNINY!!!

5. 7. 2019 – Rozlučák

Tak jsme se rozloučili s naší základní školou i s naším třídním kolektivem, vesele a s úsměvem. Ale určitě se zase sejdeme a zavzpomínáme, co pěkného jsme na devítiletce prožili.

28. 6. 2019 – Ukončení školního roku, vysvědčení

27. 6. 2019 – Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd a předání Pamětních listů – obřadní síň Městského úřadu Vracov

Vážený pane starosto, pane řediteli, paní učitelky, spolužáci

Dnes jsme se zde sešli nejen, abychom ukončili tento školní rok, ale také abychom se s Vámi rozloučili.

Před devíti lety jsme přišli do školy jako parta vykulených ptáčátek a teď jsme téměř dospělí lidé, i když se tak občas nechováme. Do první třídy jsme se všichni moc těšili, byl to pro nás úplně nový svět. V novém školním kolektivu jsme začali objevovat nejen vztahy ve třídě, ale i písmenka, čísla, přírodu a další učivo, kterého sice přibývalo, ale my jsme to zvládali.

Čas plynul, zvykli jsme si, po pěti letech jsme byli nejstarší a dostali jsme se na 2. stupeň. A přišel nečekaný pád, byli jsme opět ti nejmladší. Dostali jsme nové třídní učitelky –  Kristýnu Maradovou a Miroslavu Glacovou. Naše cesta nebyla jednoduchá, nebyli jsme totiž úplně vzorné třídy. Zlobit jsme uměli a vzdorovat taky, nu aspoň jsme se nenudili.

Velice rádi budeme určitě vzpomínat na školní výlety, na společně strávený čas nejen o přestávkách, ale i v hodinách a také na různé zajímavé akce, které byly příjemným obohacením výuky. Naši školu jsme reprezentovali rádi a úspěšně v různých oblastech.

Dostat se na střední školy byl sice boj, ale byl úspěšný. Už jsme všichni zvědaví a těšíme se, až budeme objevovat všechno, co studium na střední škole přináší. Odnášíme si na ně nejen vědomosti, ale i hodně skvělých zážitků. 9 let na téhle škole skončilo, naše společná cesta končí, ale nové dobrodružství začíná.

Chtěli bychom všem učitelům poděkovat za čas, který nám věnovali, za všechno, co nás naučili a kolik nervů obětovali. I když občas byly špatné chvíle, bylo nám v naší škole fajn.

26. 6. 2019 – Školní olympiáda

Dnes jsme se zúčastnili poslední školní olympiády  u nás ve škole. Závodilo se ve 4 disciplínách: běh na 60m, vrh koulí, skok do dálky a skok vysoký. Každý z nás se zapojil alespoň do dvou disciplín. A jak to dopadlo? I když bylo tropické vedro, naše třída zabodovala ve třech disciplínách.

Vrh koulí – 1. místo Katka, 2. místo Melča a 2. místo Ondřej Z.

Skok do dálky – 2. místo – Ondřej Z., 1. místo – Katka

Skok vysoký – 1. místo Katka, 3. místo Pavlína, 1. místo – Ondřej Z.

Všem sportovcům blahopřejeme, zejména Ondrovi a Katce. Výborně!!!!

24. 6. 2019 – Muzeum internačního tábora Svatobořice – Mistřín

Tento výlet byl vlastně doplněním učiva o 2. světové válce. Ve Svatobořicích jsme navštívili Památník a muzeum internačního tábora a dozvěděli se o tak dalších osudech lidí, kteří byli v té době pronásledováni.

17. – 19. 6. 2019 – Školní výlet – Vranovská přehrada

Už je za námi – náš poslední výlet na základce! A bylo to super! V pondělí jsme dorazili vlakem do královského města Znojma, kde jsme navštívili znojemské podzemí s výborným průvodcem Adamem. Poté jsme vystoupali na radniční věž a přesunuli se do Infinity arény na laser game, kde pár žáků utrpělo v zápalu boje méně vážná zranění. V kepmu u Vranovské přehrady jsme byli ubytování v chatkách po čtyřech. První večer jsme ukončili opékáním špekáčků. Druhý den jsme vyjeli na koloběžkový výlet s Libčou a Verčou. Jeli jsem podél řeky Dyje moc pěknou přírodou. Odpoledne se většina z nás zúčastnila bumberballu, včetně p. uč. Maradové. Ti největší sportovci zdolali navíc lanové centrum. Třetí den jsme se plavili po Vranovské přehradě. Závěr celého výletu patřil návštěvě zámku Vranov. Pak nás čekala už jen cesta domů. Z výletu jsme se vrátili vyčerpaní, ale navýsost spokojení.

12. 6. 2019 – Mistrovství ČR v národní házené

Poslední dny ve školních lavicích

6. 6. 2019 – Branný závod

Branného závodu se nás letos zúčastnilo jen pět, vytvořili jsme tedy jen jednu hlídku. Ostatní byli zdravotně nezpůsobilí zapojit se. Běželi jsme na čas v okolí Březíčka a snažili se zabodovat na střelbě, znalostech z topografie, zdravovědě, hodu granátem a švihadle. Počasí nám přálo až moc, bylo hodně vedro. V kategorii 8. – 9. tříd v počtu 10 hlídek jsme skončili na šestém místě.

4. – 5. 6. 2019 – Absolventské práce

V naší škole už je tradicí, že žáci devátých tříd končí základní vzdělávání absolventskou prací. Téma jsme si zvolili každý podle svého zájmu, a tak jsme si poslechli práci na téma: Můj rodokmen, Adolf Hitler, Paříž v historii, Život v Africe, Rasismus, Marie Terezie, Ústava ČR, Differences in life betwenn the USA and the Czech Republic, Účinek světla na lidský organismus, Laser, Trpasličí planety, Čas, Oko, Lesy a turistické značení, Čína, Belgie.

31. 5. 2019 – Den dětí

Tak jako každým rokem jsme i my letos připravili aktivity pro 1. stupeň v rámci Mezinárodního dne dětí. Ten proběhl na naší základní škole s denním předstihem, a to v pátek 31. května. Pro děti jsme připravili zajímavé aktivity – probíhala ochutnávka potravin, poznávání různých předmětů se zavázanýma očima, skládání rozstříhaných obrázků, hledání pokladu v těstě. Skákalo se v pytli, hrál se florbal, lovily se nafukovací balónky, zajímavá byly aktivita mladých hasičů. Za splnění každého úkolu dostaly děti razítko a sladkou odměnu.

Po aktivním pohybu následoval výchovný koncert Zigiho Horváta, proběhl na kulturním domě, dokonce jsme si i zatančili a poučili se o pravidlech slušného chování.

 

29. 5. 2019 – Fotografování žáků 2. stupně

22. 5. 2019 Preventivní program Na cestě

Preventivní program agentury KROK byl zaměřen na spolupráci, vztahy mezi námi a také na volbu povolání.

10. 5. 2019 Pohár rozhlasu

Každým rokem na jaře se naše škola zúčastňuje okresní soutěže Pohár rozhlasu, kde se soutěží v atletických disciplínách – běh 60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, vrh koulí, běh 600m, 800m, 1000m a 1500m. Soutěže se účastní žáci s nejlepšími výkony. Patří mezi ně také naši spolužáci Katka Kulendova a Ondřej Zmeškal. Katka svými výkony – skok daleký – 7. místo (z 34) a skok vysoký – 5. místo (z 30) přispěla k celkovému 4. místu starších žákyň a Ondra – skok daleký – 8. místo (z 30) k celkovému 6. místu starších žáků.

10. 5. 2019 Chytré tělo

Program Chytré tělo nám přiblížil princip činností jednotlivých orgánů našeho těla. Zábavným způsobem nám na velkých modelech ukázal stavbu a fungování lidského těla a současně nás upozornil na nebezpečí, které lidskému tělu hrozí, pokud se neřídíme pravidly správné životosprávy.

2. 5. 2019 Ředitelské volno

12. a 15. 4. 2019 Přijímací zkoušky na střední školy

Tak to máme za sebou, zkoušky jsme všichni udělali a jsme přijati na zvolené střední školy!!! Jen Zuzka ještě čeká, jak dopadne odvolání.

jméno a příjmení  Škola kam jdu
Bongilajová Barbora SŠ gastronomická, hotelnictví a lesnictví Bzenec – Kuchař, číšník
Friedmannová Natálie SŠ průmyslová a umělecká Hodonín – Stavebnictví
Hanáková Anna SOU Kyjov – Pečovatelské služby
Chvátalová Adéla SŠ hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – Praktická sestra
Kaiser Michal Střední škola letecká s.r.o., Kunovice – Strojní mechanik
Kulendová Kateřina VPŠ a Stř. policejní škola MV Holešov – Bezpečnostně právní činnost
Mezihorák Viktor SŠ průmyslová, hotelová a zdrav. Uherské Hradiště – Strojírenství
Ostřížková Valentýna SŠ gastronomická, hotelnictví a lesnictví Bzenec – Cukrář
Pekárková Aneta SŠ hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – Praktická sestra
Procházka Ondřej SOU Kyjov – Elektrikář
Procházková Nela OA, VOŠ a Jazyková škola Uherské Hradiště – Obchodní akademie
Šebestová Pavlína SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno – Informační technologie
Šebestová Zuzana  
Varmužová Terezie Klvaňovo gymnázium a SZŠ Kyjov – Praktická sestra
Vávrová Melanie ISŠ Hodonín-kadeřník
Vítek Martin SOU Kyjov – Elektrikář
Zmeškal Ondřej Purkyňovo gymnázium Strážnice – Gymnázium

4. 3. 2019 Anglické divadlo

Tento den jsme zhlédli představení s názvem The Australian Show. Bylo to představení interaktivní, takže dobrovolníci měli možnost hrát na tradiční nástroj australských domorodců nebo mohli ochutnat tradiční australskou pomazánku Vegemite vyrobenou z kvasnic. Představení bylo vtipné a zábavné. Jeho autorem a zároveň jediným účinkujícím byl pan Schelie Nielsen alias Dr Klutz, který k nám přijel z Australie, a proto tématem byla Austrálie.Celé pPředstavení byl v anglickém jazyce.

26. 2. 2019 Recitační soutěž

Naši třídu reprezentovaly ve školním kole recitační soutěže dvě žákyně Zuzka Šebestová a Terka Varmužová. Velmi úspěšná byla Zuzka, která se umístila na prvním místě ve své kategorii a postupuje do okresního kola v Hodoníně. Blahopřejeme.

16. 2. 2019 Ples města a Obecní ples ve Vlkoši

8. 2. 2019 Ples školy

Ples školy proběhl již tradičně v přeplněné hale sokolovny. Přišli se na nás podívat rodiče, kamarádi, bývalí žáci školy. V bílých šatech nám to moc slušelo, i když první taneční kroky v té záplavě suknic byly celkem obtížné. Po polonéze následoval valčík, při kterém jsme vyzvali k tanci naše rodiče. Náš pobyt na plese jsme ukončili tanečním vystoupením na mix populárních melodií.

2. 2. 2019 Senior bál

Premiéru polonézy máme za sebou. První vystoupení na Senior bále jsme zvládli s velkou nervozitou, ale výborně, bez nějakých velkých problémů.

1. 2. 2019 Pololetní prázdiny

31. 1. 2019 Vysvědčení

30. 1. 2019 Protidrogová prevence

18. 1. 2019 Nácvik polonézy

V letošním školním roce tančíme polonézu na melodii Tomb of Kings od britského skladatele Trevora Jonese. Termíny vystoupení se už blíží, takže nacvičujeme dvakrát týdně. Kdy nás uvidíte?

Senior bál 2. 2. 2019
Ples školy 8. 2. 2019
Ples města 23. 2. 2019

11. 1. 2019 Závislost – preventivní program

Preventivní program pro nás připravilo sdružení Krok z Kyjova. Aktivní formou jsme se dozvěděli zase něco nového o různých formách závislosti a o nebezpečí, které je s tím spojeno.

3. 1. 2019 Kyberšikana – preventivní program

 

 

Pf 2019

21. 12. 2018 Vánoční besídka

Poslední školní den před vánočními prázdninami patří tradičně vánočním besídkám. Ráno jsme se však sešli v jídelně, kde došlo k vyhlášení Turnaje v kuželkách, pak jsme si společně celý druhý stupeň zazpívali koledy. Poté už následovala naše poslední vánoční besídka v této škole. Nejdříve jsme si rozdali dárečky a pak si zahráli různé zábavné hry. Protože letos nacvičujeme polonézu na místní plesy, odebrali jsme se na sokolovnu, abychom si polonézu ještě vyzkoušeli.

20. 12. 2018 Filmové představení

Čtvrteční vyučování jsme zahájili netradičně. Sešli jsme se všichni před kulturním domem, kde jsme zhlédli český film Páni kluci, který vznikl už v roce 1975. Zachycuje příběhy Toma Sawyera a Huckleberryho Finna z knihy Dobrodružství Toma Sawyera spisovatele Marka Twaina. Dobrodružství chlapců je úsměvné, doprovází ho moc pěkná hudba a navíc tento knižní titul patří do naší doporučené četby.

11. 12. 2018 Nohejbal

Náš spolužák Ondřej Zmeškal se výborně osvědčil jako moderátor a Mikuláš, ale hlavně nás reprezentuje na různých sportovních soutěžích. Zúčastnil se i turnaje v nohejbale. V listopadu to bylo okrskové kolo v Miloticích. Zde naši chlapci zvítězili, proto postoupili do okresního kola, které proběhlo 11. 12. ve Velké nad Veličkou. Po velmi vyrovnaném zápolení kluci nakonec obsadili 4. místo.

 

6. 12. 2018 Vánoční koncert

Vánoce už se nám kvapem blíží, a tak si pro nás cimbálová skupina Réva ze Zlína připravila Vánoční koncert, ve kterém nám muzikanti připomenuli adventní zvyky, zazněly koledy a vánoční písně, některé jsme si spolu s  muzikanty zazpívali, a dokonce přišel i Mukuláš s čertem a andělem.

5. 12. 2018 Mikuláš ve škole

Mikulášská obchůzka v naší škole je již tradicí. Vždy 5. prosince obchází Mikuláš spolu se svými pomocníky čertem a andělem celou školu. Letos tato příjemná povinnost připadla na nás jako deváťáky. Náš Mikuláš v podání Ondry byl opravdu skvělý, doprovázeli ho andělé Melča a Anička a taky čerti Nela, Áďa, Anet a Terka. My jsme obcházeli všechny B třídy a pak jsme navštívili i naše paní kuchařky a pana starostu. Náš Mikuláš hodné děti pochválil, zlobivé pokáral, andělé všem dětem rozdávali drobné sladkosti jako odměnu za básničku nebo písničku, kterou si pro nás děti připravily.

22. 11. 2018 Gastroden ve Bzenci

Gastroden, což je ukázka práce všech učebních oborů, připravuje každoročně SOU Bzenec pro širokou veřejnost. My, deváťáci, jsme se také zúčastnili. Prošli jsme si celou školu, prohlédli si ukázky stolování, cukrářské výrobky, aranžerství, lesnictví. Ochutnali jsme i výbornou čokoládu, kávu a sladkosti, které žáci školy nabízeli.

15. 11. 2018 Listování

Již po několikáté mezi nás přijeli se svým Listováním herci Alan Novotný a Lukáš Hejlík, aby nám přiblížili dva tituly z krásné literatury. Při svém scénickém čtení, kdy kombinují četbu s dramatickými pasážemi, nám tentokrát předvedli ukázky z knihy Usaina Bolta Můj příběh-9,58.

9. 11. 2018 Den řemesel v Kyjově

V pátek 9. listopadu se zájemci zúčastnili  Dnů řemesel, které proběhly v SOU Kyjov. Jsou to výukové programy vedené zkušenými učiteli odborného výcviku realizované v dílnách učiliště. Naši spolužáci si zvolili z nabídky učebních oborů elektrikář, strojní mechanik, montér suchých staveb.  Z naší třídy se akce zúčastnilo 5 žáků z toho i jedna dívka – Zuzka. Domů odjížděli spokojeni, s novými poznatky, které jim určitě pomohou při blížícím se výběru střední školy.

3. 11. 2018 Výlet do Prahy

V sobotu 3. listopadu se dvě děvčata z naší třídy – Terka a Anet vypravila spolu s ostatními žáky, paní učitelkou Koutnou a naší paní učitelkou třídní na jednodenní výlet do Prahy. Prošli jsme ta nejdůležitější místa našeho hlavního města – Petřín, Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, svezli jsme se metrem i lanovkou.

26. 10. 2018 Den otevřených dveří a program ke stému výročí vzniku ČSR

Naše škola si připomněla významné stoleté výročí vzniku Československé republiky projektovým vyučováním. Ve výtvarné výchově jsme vytvářeli postavy v dobovém oblečení, v dějepise plakáty a předváděli jsme prezentace vztahující se k první republice, psali jsme dopis panu prezidentu T. G. Masarykovi, v hudební výchově jsme zpívali dobové písně. Všechny výtvarné práce jsme soustředili do jídelny, kde vznikla zajímavá výstavka výtvarných prací všech tříd naší školy.

Ukončení celého týdne proběhlo v pátek 26. října, kdy jsme měli ve škole Den otevřených dveří. Oblékli jsme se do barev trikolory nebo do dobového oblečení a malou trikoloru si každý připnul na oblečení. Naše třída pomáhala s organizací, takže jsme vítali návštěvníky ve vestibulu, každý dostal trikoloru a k tomu na ochutnání Masarykovo cukroví, které připravila vedoucí jídelny paní Harnošová.

 V deset hodin proběhl program pro první a následně pro druhý stupeň a také pro rodiče a ostatní hosty. Ondra Zmeškal pořad moderoval, Zuzka Šebestová nás seznámila s osudy československých legionářů a děvčata se zapojila do vystoupení pěveckého sboru.

 

23. 10. 2018 Návštěva městské knihovny

V úterý jsme zahájili vyučování netradičně, a to v městské knihovně. Nová paní knihovnice Kateřina Vávrová nás seznámila se spisovatelem Eduardem Štorchem, který se narodil právě před 140 lety, a představila nám nové knihy.

11. 10. 2018 Exkurze – Filmové ateliéry Zlín a Muzeum Tomáše Bati

Ve čtvrtek ráno jsme vyjeli na exkurzi do Zlína. První zastávkou byly filmové ateliéry. Ty jsme si nejdříve prohlédli a seznámili se s jejich historií. Poté jsme se rozdělili do skupin a začali pracovat na animaci. Pod odborným dohledem jsme vytvořili několik filmů, které si můžete prohlédnout. Z ateliérů jsme pokračovali dále do města na prohlídku Baťova mrakodrapu. Vyvezli jsme se výtahem –  pracovnou T. Bati až na horní terasu. Dozvěděli jsme se hodně o histori Zlína i o osudech celé Baťovy rodiny. Exkurze se nám moc líbila, práce na animovaných snímcích byla přímo zábavná.

 

 

3. 10. 2018 Pohár Emila Zátopka – štafetový běh

22. ročník štafetového běhu Emila Zátopka se konal v Hroznové Lhotě. Naši školu reprezentovalo 23 žáků, každý běžel trať dlouhou 1 km. Mezi nimi byli také naši spolužáci: Ondřej Zmeškal a Kateřina Kulendová. I když bylo zataženo a několikrát pršelo, obsadilo celé družstvo krásné druhé místo v celkovém počtu třinácti škol. Gratulujeme!!!

26. 9. 2018 Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka a 4. 10. 2018 XII. Veletrh vzdělávání Hodonín

Kam po základce? To je otázka pro nás – žáky deváté třídy – velice aktuální. V blízké době nás čeká výběr povolání, výběr středních škol. Na veletrhu v Kyjově se představily střední školy Kyjovského Slovácka, zhlédli jsme také science show Divadla fyziky s názvem „Příběh žárovky“. V Hodoníně bylo několik desítek středních škol z celé Moravy. Přivezli jsme si nabízené letáčky a hlavně nové informace, které přispějí k odpovědi na otázku: Kam po základce?

 

26. 9. 2018 Přespolní běh – okresní kolo v Hodoníně

Tohoto závodu se zúčastnili i žáci naší školy. Jedná se o soutěž družstev, kdy se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných závodníků družstva. Za starší žáky běžel také náš spolužák Ondřej Zmeškal, délka tratě byla 3km. V silné konkurenci skončili na 4. místě.
Za starší žákyně běžela Katka Kulendová, délka tratě dívek byla 1,5km. Dívky byly nejrychlejší, zvítězily a postoupily do krajského kola, které se konalo opět v Hodoníně. Zde obsadily 6. místo. Všem blahopřejeme!!!

3. 9. 2018 Zahájení školního roku

Po prázdninách jsme se v pondělí sešli přímo v naší třídě, protože pršelo. Slavnostní zahájení proběhlo jen pro nové prvňáčky v jídelně. Je nás opět 17, neboť nám přibyla nová žákyně Natka Friedmannová. První den však chyběl Martin Vítek, ten si ještě užíval mořské vody v Chorvatsku.

 

 

 

  Školní rok 2017 – 2018

V tomto školním roce 2017 – 2018 navštěvuje třídu 8. B opět 17 žáků, i když se odstěhovala Mirka Buricová, přibyla nám nová žákyně Anna Hanáková. Naše třída se nachází i nadále v přízemí ve staré budově hned vedle kanceláře. I letos je třída dostatečně vybavená, hezky vyzdobená, nechybí ani květiny na oknech. Jediným problémem je, že je pro nás už celkem malá.

Naše třída:

děvčata: Bára Bogilajová, Anička Hanáková, Áďa Chvátalová, Katka Kulendová, Vali Ostřížková, Anet Pekárková, Nelča Procházková, Simča Repíková, Pavli Šebestová, Zuzka Šebestová, Terka Varmužová, Meli Vávrová

kluci: Michal Kaiser, Viktor Mezihorák, Ondra Procházka, Martin Vítek, Ondra Zmeškal

 

Třídní samospráva:

Zástupce třídy: Kateřina Kulendová, Melanie Vávrová

Pokladník: Pavlína a Zuzana Šebestovy

Sportovní referent: Kateřina Kulendová, Ondřej Zmeškal

Nástěnkáři: Adéla Chvátalová, Nela Procházková

 

Naši vyučující:

Český jazyk                            p. uč. Miroslava Glacová

Anglický jazyk                        p. uč. Martina Hermanová

Dějepis                                   p. uč. Miroslava Glacová

Výchova k občanství            p. uč. Miroslava Glacová

Zeměpis                                 p. uč. Silvie Strmisková

Matematika                            p. uč. Zdena Sýkorová

Přírodopis                              p. uč. Jaroslava Popelková

Fyzika                                     p. uč. Vojtěch Valihrach

Chemie                                  p. uč. Jitka Gálová

Hudební výchova                 p. uč. Zdena Sýkorová

Výtvarná výchova                 p. uč. Pavla Jelínková

Tělesná výchova                   p. uč. P. Jelínková, S. Strmisková

Pracovní činnosti                  p. uč. Zdeněk Hlavsa

Programování                        p. uč. Eva Srkalová

Konverzace AJ                      p. uč. Martina Hermanová

Seminář z českého jazyka    p. uč. Kristýna Maradová

Seminář z matematiky           p. uč. Eva Srkalová 

 

Akce:

29. 6. 2018 Ukončení školního roku 2017 – 2018

V pátek jsme se sešli ve škole naposled v tomto školním roce. Zhodnotili jsme celý školní rok, rozdali si vysvědčení, udělili pochalu třídního učitele. Tu dostala Kateřina Kulendová za účast v okresním kole biologické olympiády a za sportovní reprezentaci naší školy. Stejnou pochvalu za sportovní reprezentaci naší školy získal také náš nejlepší sportovec Ondřej Zmeškal. Popřáli jsme si pěkné prázdniny a na školním hřišti jsme se rozloučili s letošními deváťáky.

Hurá: Máme prázdniny!!!

27. 6. 2018 Školní olympiáda

Závěr školního roku patří na naší škole olympiádě. Každý žák si musí vybrat minimálně dvě atletické disciplíny – skok vysoký, vrh koulí, skok daleký a běh 60m. Z naší třídy byli v kategorii starší žáci úspěšní:

Skok vysoký: dívky:  1.místo – Kateřina Kulendová 135cm
2. místo – Pavlína Šebestová 125cm

chlapci: 1. místo – Ondřej Zmeškal 150cm

Skok daleký: chlapci: 2. místo –  Ondřej Zmeškal 500cm

Vrh koulí: dívky: 2. místo – Kateřina Kulendová 7,63m

22. 6. 2018 Triatlon

14. – 15. 6. 2018 Pálava – školní výlet

Letošní výlet jsme zvládli na výbornou. Počasí bylo super a nálada také. Jediný problém byl s ubytováním, ale i ten jsme zvládli pro spokojenost všech. Ale pěkně po pořádku. Vyjeli jsme ráno autobusem s panem řidičem Němcem směr Pálava. Jako první nás čekal výšlap po Pálavských kopcích. Vyšli jsme z Pavlova přes Dívčí hrady, Sirotčí hrádek a Stolovou horu až do Klentnice. Tam pro nás přijel autobus a odvezl nás do Mikulova, kde jsme si prohlédli Mikulovský zámek a vydali se na cestu do kempu. Tam nás čekaly pěkné chatky, výborná večeře, koupání v laguně a vyjížďka na dvojkole. Druhý den se z nás stali vodáci, v obci Bulhary jsme nasedli na rafty a plavili se po Dyji, pak zámecké Dyji až do Lednice. Cestu plnou legrace a moc pěkných pohledů na okolní přírodu zpříjemnilo ještě opékání špekáčků.

 

11. 6. 2018 Peace Runu 2018

Tohoto běhu, který šíří atmosféru přátelství, míru, porozumění a současně překonává hranice mezi lidmi nejrůznějších přesvědčení, kultur a sociálního postavení, se zúčastnil také náš spolužák Ondřej Zmeškal, který spolu s ostatními žáky naší školy doprovodil štafetový běh do 5 km vzdálených Vacenovic.

4. 6. 2018 Fotografování

1. 6. 2018 Branný závod a Den zdraví

Branný závod se v letošním školním roce konal opět na Den dětí v okolí Březíčka. Již tradičně mu předcházela zdravověda. Tu si pro nás připravili žáci devátých tříd a formou praktického nácviku jsme se seznámili se základy první pomoci. Poté jsme odešli na stadion a zapojili se do závodu. Čekala nás střelba ze vzduchovky, vědomosti z topografie, otázky ze zdravovědy, hod granátem na cíl a skákání přes švihadlo. Můžeme říci, že jsme byli úspěšní, protože naše družstvo ve složení Kateřina Kulendová, Pavlína Šebestová, Zuzana šebestová a Ondřej Zmeškal vybojovalo v kategoriri 8. – 9. tříd pěkné 2. místo. Blahopřejeme!

30. 5. 2018 Preventivní program

V tomto školním roce jsme absolvovali preventivní program na téma „sexualita“, který si pro nás připravila komunita KROK.

7. 5. 2018 Den Země – cyklovýlet

Den Země v naší škole jsme si připomněli přednáškou o přírodě kolem nás. Týkala se lesního komplexu Doubrava a řeky Moravy. Po přednášce jsme se vydali na cyklistický výlet do lesa. Cesta nás dovedla až k meandrům řeky Moravy. Výlet to byl hodně namáhavý, neboť jsme se doslova brodili suchým pískem. Počasí nám přálo, takže jsme viděli pěkná místa v blízkém okolí a také posílili své zdraví pobytem na čerstvém vzduchu.

 

 

 

27. 4. 2018 Školní akademie

V pátek jsme se neučili, čekal nás nácvik a pak vystoupení pro rodiče. Celé dopoledne jsme zkoušeli na kulturním domě, v 11 hodin proběhla generální zkouška a v 17 hodin pak vystoupení pro rodiče. My jsme se do programu zapojili hned dvakrát. V úvodu jsme ukázali, jak těžké je naučit se definice, poučky, slovíčka … Dalším číslem pak byla ukázka scénky přepínání televizních kanálů. Zde jsme zachytili téma školy v pořadech TV – Nebezpečné vztahy, AZ kvíz, Vaření, Policie v akci, Jóga, Šlágr. Celá akademie se moc vydařila, sál byl naplněný k prasknutí a diváci, což je nejdůležitější, byli moc spokojeni.

 

25. 4. 2018 Informační poradenské středisko – Úřad práce Hodonín a Masarykovo muzeum Hodonín

Žáci osmých ročníků pravidelně navštěvují Informační poradenské středisko Úřadu práce Hodonín. Je to vlastně první setkání s problematikou volby povolání, která nás čeká příští rok. V poradenském středisku jsme byli seznámeni se systémem středních škol, s výběrem střední školy, prošli jsme si dotazník, který nám nabídl řadu pro nás vhodných povolání. Hodonín jsme navštívili i s 8. A, takže byl pro nás připraven ještě jeden program. Byla to návštěva Masarykova muzea Hodonín. Zde jsme se podrobně seznámili s životem a dílem našeho prvního prezidenta T. G. M. Prohlídka byla velmi poučná a pro nás velmi důležitá, protože se o Masarykovi učíme v dějepise a v letošním roce si připomínáme 100. výročí založení naší Československé republiky.

 

11. 4. 2018 Nácvik na školní akademii

Školní akademie bychom se chtěli zúčastnit, takže už pilně nacvičujeme.

 

22. 3. 2018  20. ročník Velické laťky – závodu ve skoku vysokém

Velické laťky se zúčastnila také naše spolužačka Kateřina Kulendová. Ve velké konkurenci se umístilo družstvo starších žákyň, za které soutěžila také Katka, na pěkném 11. místě. Katka si přivezla i medaili, neboť obsadila třetí místo v kategorii starších žaček výkonem 135 cm. Blahopřejeme!!!

 

23. 3. 2018 Noc s Andersenem

V pátek proběhl další ročník tradiční celostátní akce Noc s Andersenem, kterou pořádají knihovny pro své malé čtenáře. Opět jsme se zapojili při organizaci stezky odvahy. Vedla kolem hřbitova a my jsme si připravili opravdu hrůzostrašné masky!!!

 

16. 3. 2018 Dny řemesel SOU Havlíčkova Kyjov

Dny řemesel pořádá každoročně SOU Kyjov s cílem seznámit vycházející žáky s možností studia na této střední škole. Jde zejména o nabídku učebních oborů, neboť v poslední době vycházející žáci ztrácí o toto studium zájem. Naši spolužáci Michal Kaiser, Ondřej Procházka, Martin Vítek a Ondřej Zmeškal se této akce zúčastnili. Škola pro ně připravila výukové programy: instalatér, elektrikář, strojní mechanik, malíř, tesař, zedník, pokrývač a montér suchých staveb. Všem chlapcům se tato pracovní návštěva líbila.

22. 2. 2018 Divadlo Polárka v Brně – divadelní představení PREZIDENTI: Cesta tam a zase

Tak jako každý školní rok i letos jsme se vydali do Brna za kulturou. Tentokrát jsme navštívili divadlo Polárka a moc pěknou divadelní hru PREZIDENTI: Cesta tam a zpět. Představení vypráví o čtyřech prezidentských kandidátech, o čtyřech pohnutých osudech v osudových chvílích našich moderních dějin. Střídá se revoluce, demokracie, totalita, okupace. Kolo dějin se nepřestává otáčet. Ještě, že máme právo volby. Volme! Volili jsme a z prezidentských kanditátů získal nejvíce hlasů prezident Gottwald. Ani jsme tomu nechtěli věřit! Představení se nám moc líbilo.

20. 2. 2018 Soutěž v přípravě bramborového salátu

Příprava bramborového salátu byla soutěž, kterou vyhlásil a připravil Školní parlament pro žáky II. stupně naší školy. Zapojily se všechny třídy. Od paní kuchařky jsme dostali kilogram uvařených brambor a ostatní už záleželo na nás.

2. 2. – 9. 2. 2018 Prázdniny! Hurá!!!

31. 1. 2018  Vysvědčení

31. 1. 2018  Školní kolo v recitační soutěži

Ve středu 31. ledna proběhlo v Masarykově základní škole školní kolo recitační soutěže. Všichni žáci se naučili báseň, kterousi  našli v knihách poezie, nebo si ji s pomocí paní učitelky vybrali z čítanky. Ti nejlepší z každé třídy se zúčastnili školního kola. V pondělí proběhlo v naší třídě třídní kolo a pak naši třídu reprezentovali Zuzana Šebestová, Nela Procházková a Ondřej Zmeškal. Nejlépe uspěla Zuzka, která se umístila ve své 4. kategorii (8 – 9. ročník) na 3. místě. Vítězové byli oceněni diplomem a pěknou knihou a všichni pak dostali malou sladkost.

21. 12. 2017  Vánoční besídka

 

19. prosince 2017 Turnaj v nohejbale

V hodinách tělesné výchovy proběhlo pro žáky 2. stupně školní kolo v nohejbale. Ti nejlepší školu reprezentovali na okrskovém kole v Kyjově. V kategorii starších žáků se družstvu ve složení M. Loprais, F. Vrážel, J. Šebesta a nášemu spolužáku Ondřeji Zmeškalovi podařilo zvítězit. V úterý 19. prosince se zúčastnili kluci okresního kola ve Velké nad Veličkou. Podařilo se jim postupně porazit ostatní týmy a stali se vítězi okresního kola. Blahopřejeme.

19. prosince Zpívání na schodech

V letošním školním roce jsme si zpříjemnili předvánoční čas společným zpíváním koled na schodech. V hudební výchově zpíváme koledy celý prosinec, a tak jsem se spojily 8. a 9. třídy a zazpívali si všichni společně.

 

10. prosince  Vánoční dílny

Tradiční vánoční dílny proběhly v tomto roce v sobotu. Naše třída se zapojila při zpívání koled na schodech.

 

16. 11. 2017 Florbalový turnaj 

Okrskové kolo ve velkém florbalu se konalo v Dambořicích. V kategorii starších žáků jsme obsadili první místo a tím získali i postup do okresního kola. To se konalo 22. 11. 2017 v Hodoníně. Turnaje se účastnila čtyři družstva: Hroznová Lhota, Hodonín ZŠ Očovská, Dolní Bojanovice a Vracov. Zde jsme obsadili čtvrté – bramborové místo. Z naší třídy reprezentoval naši školu Ondřej Zmeškal. Blahopřejeme.

 

 

7. listopadu 2017 Exkurze – Technické muzeum Brno a Mohyla míru u Slavkova

V úterý 7. listopadu jsme strávili opravdu pěkný podzimní den v Brně v Technickém muzeu a na Mohyle míru nedaleko Slavkova. V muzeu jsme viděli vystavené historické exponáty z doby průmyslové revoluce i jejich postupný vývoj k dnešní dokonalosti. Prošli jsme se historickou uličkou se zajímavými ukázkami řemeslné výroby z doby 19. století v Brně. Také jsme se zabavili v interaktivní herně. Poté jsme se přepravili na další zastávku, a to k Mohyle míru nad Slavkovem. Bylo moc pěkně podzimní počasí, bylo jasno, takže jsme se mohli rozhlédnout do okolí a pořídit řadu pěkných fotografií. Zde jsme prošli nejdříve muzejní část s ukázkami bitvy u Slavkova a poté samotnou Mohylu míru, která se zde vypíná jako pocta všem padlým u Slavkova.

 

 

17. října 2017 Bramborové speciality

Naše školní jídelna pro nás připravila bramborové dopoledne, dozvěděli jsme se zase něco nového o bramborách a ochutnali bramborovou pomazánku, chlebíčky byly výtečné.

13. října 2017 Návštěva městské knihovny

V rámci celostátní akce Týdne knihoven jsme navštívili městskou knihovnu u nás ve Vracově. Paní knihovnice nás tentokrát seznámila s dílem českého spisovatele Stanislava Rudolfa a také s novými knižními přírustky, které si můžeme vypůjčit.

25. – 29. září 2017 Projekt Edison

V rámci projektu Edison navštívilo naši školu osm zahraničních studentů z osmi zemí světa. Cílem této akce bylo seznámení se zeměmi, odkud pocházejí, a hlavně procvičení angličtiny, kterou se všichni učíme. Přijeli z Gruzie, Chorvatska, Indonésie, Íránu, Mexika, Německa, Rumunska a Ruska. Naši třídu navštívil každý z nich a povyprávěl nám o tradicích, jazyku, kultuře a turistických zajímavostech své země.

14. září 2017 Beseda „Život v nesvobodě“

Vyprávění paní Sosnarové o životě za totality bylo hrůzostrašné, její zážitky z 19 letého pobytu v gulagu na Sibiři jsou pro nás nepochopitelné. Tak se všichni zamýšlíme nad tím, jaké hrůzy musela přežít, a je dobře, že o nich začala vyprávět.

 

 

Školní rok 2016 – 2017

V tomto školním roce 2016 – 2017 navštěvuje třídu 7.B 17 žáků, přibyla nám jedna nová žákyně a nová paní učitelka třídní Miroslava Glacová, která nás proto učí i český jazyk. Naše třída se nachází i nadále v přízemí ve staré budově hned vedle kanceláře. Třída je dostatečně vybavená, hezky vyzdobená a nechybí ani květiny na oknech.

Naše třída:

děvčata: Bára Bogilajová, Mirka Buricová, Áďa Chvátalová, Katka Kulendová, Vali Ostřížková, Anet Pekárková, Nelča Procházková, Simča Repíková, Pavli Šebestová, Zuzka Šebestová, Terka Varmužová, Meli Vávrová

kluci: Michal Kaiser, Viktor Mezihorák, Ondra Procházka, Martin Vítek, Ondra Zmeškal

Třídní samospráva:

Zástupce třídy: Nela Procházková, Melanie Vávrová

Pokladník: Ondřej Zmeškal

Sportovní referent: Kateřina Kulendová, Terezie Varmužová

Nástěnkáři: Barbora Bongilajová, Melanie Vávrová

Školní parlament: Nela Procházková, Melanie Vávrová

Naši vyučující:

Český jazyk                            p. uč. Miroslava Glacová

Anglický jazyk                        p. uč. Martina Hermanová

Dějepis                                   p. uč. Miroslava Glacová

Výchova k občanství            p. uč. Petra Šedová

Zeměpis                                 p. uč. Silvie Strmisková

Matematika                            p. uč. Zdena Sýkorová

Přírodopis                              p. uč. Jaroslava Popelková

Fyzika                                     p. uč. Vojtěch Valihrach

Hudební výchova                 p. uč. Zdena Sýkorová

Výtvarná výchova                 p. uč. Pavla Jelínková

Tělesná výchova                   p. uč. Jelínková, Strmisková 

Pracovní činnosti                  p. uč. Z. Hlavsa, M. Glacová

Výchova ke zdraví                p. uč. Petra Šedová      

ICT                                           p. uč. Vojtěch Valihrach

Konverzace AJ                      p. uč. Petra Šedová

Seminář z českého jazyka    p. uč. M. Glacová

Seminář z matematiky           p. uč. Z. Sýkorová   

Akce:

29. 9. 2016 Přednáška „Používám mozek“ 

Vyslechli jsme se přednášku, ve které jsme se mohli interaktivně zapojit do úkolů k daným tématům, týkala se především oblasti smyslového vnímání – jak nepodléhat reklamě, jak vzniká strach, jakým způsobem se učit, křivka zapomínání.

5. 10. Běh Emila Zátopka v Hroznové Lhotě

Někteří naši spolužáci reprezentovali naši školu v Hroznové Lhotě, kde se zúčastnili sportovní akce – půlmaratonu. Z naší třídy to byli Ondřej Zmeškal, Ondřej Procházka, Kateřina Kulendová. Naše škola vybojovala celkově 5. místo (z 12 škol), z městských škol jsme skončili třetí.

p1120380p1120352p1120370p1120369p1120382

13. 10. 2016 Beseda s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou

Tento týden jsme již podruhé navštívili naši místní knihovnu, kde právě probíhala celostátní akce Týden knihoven. V pondělí se nám věnovala naše paní knihovnice, která nám řekla několik slov o Zdeňku Svěrákovi (oslavil letos 80 let), a pak nám představila nové knihy, o které je naše knihovna bohatší.

Ve čtvrtek jsme na vlastní oči viděli paní spisovatelku Ivonu Březinovou, autorku řady knih pro děti malé i starší. Její vyprávění o práci spisovatelky, o sběru materiálu ke knihám i o jejich zkušenostech se „závisláky“ bylo moc zajímavé.  

18. 10. 2016 Beseda s vracovským rodákem cestovatelem a spisovatelem Janem Dungelem

Setkali jsme se s významným vracovským rodákem Janem Dungelem – malířem, spisovatelem, cestovatelem, který nám v rámci besedy „Po krk v pralese“ přiblížil krásy i nebezpečí divoké Amazonie.

20. 10. 2016 Slovanské hradiště Mikulčice – exkurze

Součástí osnov výuky dějepisu v 7. ročníku je historie Velké Moravy, proto jsme ve čtvrtek 20. října navštívili Slovanské hradiště Mikulčice. Prohlédli jsme si výstavní expozice se sbírkami archeologických nálezů z doby velkomoravské, obdivovali jsme náušnice, gombíky, nákončí. Překvapilo nás, že ve velmi dobrém stavu jsou také kosterní nálezy více jak tisíc let staré. V další části dopoledne jsme se zapojili do celoroční soutěže O Mojmírův poklad. Rozdělili jsme se do skupinek, podle pokynů jsme proběhli téměř celý areál a plnili jsme úkoly, které se týkaly tohoto pro nás velmi důležitého historického období. Poslední část dopoledne patřila hlaholici. Snažili jsme se psát i číst v písmu, které přinesli na naše území Konstantin a Metoděj. I když počasí bylo deštivé, den se nám líbil a těšíme se na další exkurze za poznáním.

22. 11. 2016 Nohejbal

V hodinách tělesné výchovy proběhlo školní kolo v nohejbalu. Celkem se tohoto turnaje zúčastnilo 6 družstev. Vítězné družstvo naši školu reprezentovalo 16. listopadu 2016 na okrskovém kole v Kyjově. Mezi těmito sportovci byl i náš spolužák Ondřej Zmeškal.

28. 11. Listování – dramatizace literárního díla

Opět po roce v naší škole proběhlo listování, což je dramatizace literárního díla s cílem přiblížit literaturu dětem a povzbudit je k aktivní četbě. Tentokrát k nám zavítali herci s dramatizací knihy odpovídající věku žáků 2. stupně ZŠ s názvem „Straka v říši entropie“ od spisovatelky Markéty Baňkové. Opět se nám představení líbilo.

 29. 11. „Rozumět internetovým dětem“

Zúčastnili jsme se besedy s panem Liborem Všetulou na téma „Rozumět internetovým dětem“, která poukazovala na kladné a záporné stránky sociálních sítí

1. 12. Preventivní program „Moje místo ve třídě“

Prošli jsme si preventivní program na téma „Moje místo ve třídě“. V průběhu dvou hodin jsme se zapojili do rúzných aktivit a her, jejichž cílem bylo posílit a pochopit třídní kolektiv a najít si své místo mezi spolužáky.

6. 12. Mikuláš

Tak jako každý rok i letos navštívil naši školu Mikuláš se svými pomocníky – anděly a čerty v podání žáků 9. třídy. Letos byla obchůzka velice klidná, Miluláš měl s sebou jen čtyři čerty.

13. 12. Vánoční dílny

Vánoční dílny opět přilákaly spoustu zájemců, malých i velkých. Všichni si mohli vyrobit některou z vánočních dekorací.Vyráběly se například: vánoční hvězdy z papírových roliček, jmenovky na dárky, ozdoby ze šišek, stromečky z kolků, andílci z vlny a zdobily se perníčky, které jsme napekly právě my děvčata v rámci pracovních činností. Pro zpestření odpoledne se někteří z nás zapojili do kulturního vystoupení – zpívání koled na schodech.

14. 12. Lucky

13. 12.  má svátek Lucie a tu si vždy připomínáme prostřednictvím zvykosloví. Každoročně proběhnou lucky celou školu a vymetou peroutkami (husími křídly) ze všech koutů smetí, zlo a nepořádek.

 12. – 14. 12. Vánoční přebor v kuželkách

Ve dnech 12. 12. – 14. 12. 2016 proběhl v hodinách tělesné výchovy Vánoční přebor v kuželkách. Každý z nás měl pět zkušebních hodů a potom začala samotná soutěž na 25 hodů do plného. Byli jsme rozděleni podle ročníků do dvou kategorií. Dívky a chlapci byli vyhodnoceni zvlášť. Vítězové byli slavnostě vyhlášeni a odměněni ve školní jídelně před vánočními besídkami. A my jsme byli úspěšní.

Výsledky:

Mladší žákyně:
1. Melanie Vávrová (89 bodů)
2. Zuzka Šebestová (86 bodů)
Aneta Lopraisová (86bodů)

Mladší žáci:
1. Ondřej Zmeškal (135 bodů)
2. Michal Kaiser (113 bodů)
3. Patrik Milde (108 bodů)

14. 12. Slavnostní oběd

Tento den byl pro nás připraven slavnostní oběd s obsluhou studentů ze Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Dbalo se na vhodné společenské chování a kulturu stolování. Oběd byl pro všechny žáky naší školy, mohli jsme si vybrat ze dvou připravovaných jídel.

18. 12. Balet Louskáček

V neděli 18. prosince se několik dětí naší školy vypravilo do Národního divadla Brno na baletní pohádku Louskáček Petra Iljiče Čajkovského. Každoročně v době vánoční zde v divadle ožívá příběh Klárky, který se odehrává na Štědrý večer. Zavede nás nejdříve do reálného světa bohaté oslavy vánočních svátků a posléze do říše Klárčiných snů. Celé představení nás zaujalo zejména krásnou divadelní a kostýmní výpravou. Spolu s Louskáčkem jsme tak vstoupili do světa kouzel a nechali se unášet na saních zasněženou krajinou až do Království cukrovinek, kde nás přivítal sám pan král. Na pohádkové cestě se představila asi stovka různých postav a postaviček interpretovaných sólisty a členy Baletu NdB, posluchači Taneční konzervatoře Brno a Baletní školy I. V. Psoty. Pro nás bylo toto představení zvláště důležité, neboť jsme se vlastně přijeli podívat na naši bývalou spolužačku Valérii Fantovou, která již druhým rokem studuje taneční konzervatoř a v tomto představení se představila v jedné z dětských rolí. Moc se nám její taneční projev líbil.

Celkový dojem umocnila ještě návštěva vánočních trhů a pak sněhová nadílka, která nás čekala venku před divadlem. A to jsme si připadali opravdu jako v pohádce.

 20. 12. Výchovný koncert

V rámci výchovného koncertu hudební skupiny Marbo jsme se seznámili s muzikálem, s jeho počátky a vývojem v Čechách i v zahraničí. Zazněly známé i méně známe melodie v češtině i angličtině.

22. 12. Vánoční besídka

Letošní školní vyučování v roce 2016 jsme zakončili třídní besídkou plnou her a aktivit. Také jsme pouštěli lodičky a provedli jsme „Okenice“, což je aktivita zaměřující se na zlepšování vztahů ve třídě.

 

10. 1. Exkurze v pracovních činnostech

V rámci pracovních činností naši chlapci navštívili tři provozovny na zpracování dřeva. První prohlídka směřovala do rodinného stolařství Loprais, které se zabývá výrobou dveří a oken. Další návštěva byla v Truhlářství Alois Fridrich u nádraží, kde se vyrábí kuchyně, vestavěné skříně, schodiště, okna a kancelářský nábytek.Ve stolařské dílně u pana Vyšinky jsme výráběli skříňku.

17. 1. Vyrábíme z marcipánu

V pracovních činnostech k nám do školy příšla paní Anna Vyšinková, aby nám ukázala, jak se pracuje s marcipánem. Nejdříve nám vysvětlila, co to vlastně marcipán je a co jí k této práci přivedlo. Měla pro nás připravené jednotlivé komponenty, které jsme postupně zpracovaly a vytvářely malého sněhuláka. Dozvěděli jsme se, že nepřítelem marcipánu je teplo a voda, proto se musí pracovat v chladnu a suchýma rukama. Také jsme marcipán ochutnaly, je moc dobrý.

 

21. – 27.1. Lyžařský kurz

I letos jsme my, žáci sedmých tříd, vyrazili do hor. Tak jako každý rok i letos naše cesta vedla do Jeseníků do lyžařského střediska Karlov – Malá Morávka. Ubytováni jsme byli v chatě U Bohouše, která se nachází přímo u sjezdovek. na kterých byly letos mraky sněhu. Hned druhý den jsme vyjeli na lyžích. Ti zkušení vyjeli, začátečníci opatrně vyšli. Chvíli trvalo, než  pochopili, jak obout lyžáky, někdy to dalo obrovskou fušku. Také lyže zpočátku jezdily, kam chtěly ony samy. Naštěstí sníh byl měkký, takže pády nám neublížily. Den ode dne jsme se zlepšovali a nakonec lyžovali všichni, i vlek jsme zvládli bez problémů a lyžování nás bavilo čím dál víc. Součástí výcviku byl i výlet na běžkách, pěší výlet na Praděd a všechny super večerní programy na chatě. Pobyt zpestřila také kařdodenní písnička a vyhlašování hvězdičky, gentlemana a lavora.

31. 1. Preventivní program „Riziko internetu“

Tento program si pro nás připravil pan Hilčer z Pedagogicko psychologické poradny Kyjov. Společně s ním jsme vytvářeli mapu nebezpečí a rizik, se kterými se můžeme setkat při používání internetu a zamýšleli se nad tím, jak se jim vyhýbat.

6. – 10. 2. Projekt Edison

Celý tento týden pobývaly na naší škole dvě zahraniční vysokoškolské studentky Nailya z Ruska a Cheryel z Tchaj-wanu. V rámci studií k nám přijely seznámit se s naším způsobem života, s našimi zvyky i kulturou. Na druhé straně nám formou prezentace přiblížily tradiční hodnoty a kulturu svého státu. Děvčata s námi mluvila v anglickém jazyce, tak jsme si mohli procvičit své jazykové dovednosti.

 

Seznamujeme se

 

14. 2. Karneval ve škole

 

15. 2. Školní kolo recitační soutěže

Ve středu 15. února proběhlo v Masarykově základní škole školní kolo recitační soutěže. Taklé my jsme se jí zúčastnili, všichni ve třídě jsme se naučili báseň, kterou jsme sami s pomocí paní učitelky vybrali z čítanky nebo knihy poezie.Tři nejlepší z třídy se pak zúčastnili školního kola. V naší 3. kategorii 6. – 7. tříd se na druhém místě umístili Ondřej Zmeškal a Mirka Buricová a na třetím místě Zuzka Šebestová. Všichni vítězové byli oceněni pěknou knihou a malou sladkostí.

Blahopřejeme!

2. 3. Divadelní představení v Brně

Ve čtvrtek 2. března jsme navštívili opět po roce Brno, a to Divadlo Radost. Zhlédli jsme skvělou hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový joe aneb Koňská opera, což je jedna z vůbec nejslavnějších českých komedií, kde správní muži pijí pouze Kolalokovu limonádu a kde zákon má podobu pistolníka. Je to vlastně parodie na westerny, celé představení je veselé a zábavné. Všem se moc líbilo.

 

31. 3. Noc s Andersenem

V letošním školním roce se uskutečnila Noc s Andersenem, kterou pořádá místní knihovna ve spolupráci se školou, v noci z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. 2017. Je určena pro žáky 3. tříd, byla věnována Čtyřlístku. Starší žáci, mezi nimi i naše Melča a Valča, nacvičili krátké divadýlko o příhodách čtyř kamarádů ze Čtyřlístku. Třeťáčci pak plnili řadu literárních úkolů a s napětím očekávali stezku odvahy kolem hřbitova. I když mohli jít ve skupinách, někteří se opravdu báli. Aby také ne!!! Po cestě je čekaly různé příšery, které na ně vyskakovaly ze tmy. Byli jsme to my – namaskovali jsme se výtečně.

23. 3. –  19. ročník Velické laťky

Dne 23. 3. 2017 se naše škola zúčastnila závodu ve skoku vysokém – Velická laťka. Soutěžila dvě družstva. V každém družstvu byli čtyři zástupci (mladší a starší žáci/žákyně). Už 19. ročníku se zúčastnilo 12 družstev. Naše škola se umístila na pěkném šestém místě. Z naší třídy reprezentovali školu:
mladší žákyně: 6. místo – Kateřina Kalendová (135 cm), 11. -– 12. místo – Pavlína Šebestová (125 cm)
mladší žáci: 11. místo – Ondřej Zmeškal (140 cm)

6. 4.  Den Země

Letošní oslava svátku  Dne Země proběhla už 6. dubna za chladného a větrného počasí. Druhý stupeň trávil celé dopoledne v okolí stadionu. Tady pro ně žáci devátého ročníku připravili poznávací přírodovědný závod. Soutěžila devítičlenná  družstva tvořená vždy žáky všech ročníků, poznávala se zvířata, koření a jiné pochutiny, sbíraly a házely se šišky na cíl, luštily se tajenky, hledal poklad. V druhé části dopoledne si všechny děti mohly prohlédnou dravce žijící u nás, jejich výcvik a ukázky jejich dovedností. Tuto  část programu pro nás připravila záchranná stanice Seiferos z Kuřimi.

 

6. 4. Okrskové kolo v malém florbalu

Ve čtvrtek se konalo také Okrskové kolo v malém florbalu ve Strážnici. Turnaje se zúčastnila tři družstva – ZŠ Strážnice – Školní, ZŠ Bzenec a MZŠ Vracov. Naši chlapci (mezi nimi i náš Ondra Zmeškal) obsadili krásné 2 místo.

Blahopřejeme!!!

 

13. – 14. 4. 2017 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 😀

27. 4.  Vracovský slavíček 

V pátek 21. dubna se v kinosále Kulturního domu ve Vracově uskutečnila již tradiční pěvecká soutěž Vracovský slavíček. Letos se soutěž spojila s přehlídkou vystoupení žáků školy.

 2. 5.  Pohár rozhlasu

Letos proběhl již tradiční Pohár rozhlasu na atletickém stadionu v Hodoníně, 2. 5. (6. a 7. ročník) a 4. 5. (8. a 9. ročník) května.

Mladší žákyně získaly 4. místo (z 13)
J. Šterclová, M. Dočkálková, A, Kůrová, A. Macúchová, K. Semmlerová, A. Škarecká, M. Buricová, K. Kulendová, T. Varmužová

A. Macúchová – 60m – 1. místo (z 38)
A. Macúchová – 600m – 2. místo (z 38)
K. Kulendová – skok vysoký – 6. místo (z 36)
J. Šterclová – skok daleký – 5. místo (z 39)

Mladší žáci získali 5. místo (z 11)
D. Šimek, T. Vytrhlík, M. Amler, D. Vrážel, R. Macek, J. Vávra, O. Lukeš, O. Procházka, O. Zmeškal

O. Zmeškal – skok vysoký – 4. místo (z 33)
O. Zmeškal – skok daleký – 5. místo (z 32)

Blahopřejeme!!! 😀 😀 😀

1. 6.  Den zdraví a branný závod

V rámci Dne dětí proběhla v naší škole akce Den zdraví a branný závod. Tento den jsme si všichni odpočinuli od učení a společně jsme si zopakovali zásady první pomoci (jednotlivá stanoviště připravili žáci deváté třídy) a zasportovali jsme si v Březíčku. Celou akci jsme ukončili táborákem a opékáním špekáčků. Jedním úkolem byla také Potravinová pyramida. Z reklamních letáčků s potravinami jsme museli v časovém limitu vytvořit pěknou a co nejvyšší pyramidu. V soutěžíi tříd jsme získali 3. místo.

20. 6. Školní výlet – Permonium Oslavany

Letošní školní výlet byl hodně interaktivní. Strávili jsme celé dopoledne v Permoniu Oslavany, což je areál bývalého uhelného revíru. Dnes je to rozsáhlý zábavní park s příběhem. Rozdělili jsme se do čtyřčlenných hlídek a zajímavou formou jsme postupně plnili různé úkoly. Součástí parku je i Pavoučí past, tedy lanové centrum. Výlet se všem líbil, super bylo i počasí a poslední tečkou pak návštěva Olympie Brno.

21. 6. Návštěva městské knihovny Vracov

V rámci výuky literární výchovy jsme tak jako každý rok navštívili městskou knihovnu. Paní knihovnice nás upozornila na změnu výpujční doby v době prázdnin, povyprávěla nám o životě a díle známého spisovatele J. R. R. Tolkiena a představila nám nové knižní tituly, které si můžeme v knihovně vypůjčit.

21. 6. Triatlon

Ve středu 21. června se uskutečnil další ročník soutěže, kterého se zúčastnily děti ze školy z Dolních Bojanovic, Žarošic a Vracova. Soutěžilo se v plavání, běhu a jízdě na kole. Největšího úspěchu dosáhla naše škola v kategorii mladších dívek, kde se vítězkou stala vracovská žákyně Anna Kůrová. Za naši třídu soutěžili Ondřej Zmeškal, Kateřina Kulendová a Miroslava Buricová. Ondra získal pěkné 2. místo v kategorii mladších žáků.

Blahopřejeme!

27. 6. Sportovní dopoledne na koupališti

28. 6. Odevzdáváme učebnice 7. ročníku a dostáváme učebnice 8. ročníku

29. 6.  Školní olympiáda

Školní olympiáda pro žáky 6. a 7. ročníku probíhala ve čtvrtek 29. 6. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 60 m, skok daleký, skok vysoký a vrh koulí. Zapojila se celá naše třída, úspěšní byli:

mladší žákyně:
1. místo ve skoku dalekém – Varmužová Terezie – 376 cm
1. místo ve skoku vysokém – Kulendová Kateřina – 125 cm
1. místo ve vrhu koulí 3kg – Kulendová Kateřina – 7,50 m
2. místo ve vrhu koulí 3 kg – Bongilajová Barbora – 7,22 m
3. místo ve vrhu koulí 3 kg – Buricová Miroslava – 6,37 m

To máme silná děvčata!!!

mladší žáci:
2. místo v běhu na 60m – Zmeškal Ondřej – 8,60 s
1. místo ve skoku dalekém – Zmeškal Ondřej – 436 cm
1. místo ve skoku vysokém – Zmeškal Ondřej – 145 cm
1. místo ve vrhu koulí 3kg – Zmeškal Ondřej – 10,1 2m

Blahopřejeme!!!

30. 6. A máme vysvědčení! Hurá! Ať žijí prázdniny!!!

 

Školní rok 2015/2016

 

V tomto školním roce 2015 – 2016 navštěvuje třídu 6.B 16 žáků. Naše třída se nachází v přízemí ve staré budově hned vedle kanceláře. Kromě tabule máme k dispozici i magnetickou tabuli, nástěnky a skříňku, do které si ukládáme svá portfolia. Třída je hezky vyzdobená a nechybí ani květiny na oknech.

TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA:

Zástupce třídy: Zuzana Šebestová

Pokladník: Ondřej Zmeškal

Sportovní referent: Kateřina Kulendová

Nástěnkáři: Barbora Bongilajová, Adéla Chvátalová

Školní parlament: Melanie Vávrová, Ondřej Procházka

FOTKY:

Tak to jsme my na školní zahradě

IMG_2055

Někdy to s námi cloumá 🙂

IMG_2063

.. u rybníčka ..

IMG_2067

.. a ještě jednou spolu

IMG_2070

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

4.9.2015 jsme se zúčastnili besedy ČAS PROMĚN, která byla zaměřena na fyzické a psychické změny v období dospívání.

15.10. 2015 jsme se zúčastnili dvou naučných exkurzí v Brně. První jsme zamířili do Antroposu, kde mám paní průvodkyně u zajímavých exponátů povídala o vývoji člověka. Naše další cesta vedla do Planetária, kde jsme se dozvělěli o vzniku a vývoji souhvězdí, planet a hvězd. Ve zmodernizovaném sále jsme projekci díky dvěma projektorům vnímali ve 3D formátu.

Na výlet se těšíme!

IMG_2075

V Antroposu..

IMG_2077

IMG_2082

Pozorně posloucháme

IMG_2086

Exponáty byly zajímavé

IMG_2091

.. s mamutem

SAMSUNG

.. a s mládětem mamuta

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

V hodině dějepisu jsme s paní učitelkou Glacovou inscenovali scénku z období pravěku. A tak nám to slušelo:

IMG_1484

IMG_1468

IMG_1471

IMG_1473

IMG_1475

IMG_1479

IMG_1483

 

Dne 18.4.2016 se v naší škole konala akce Den Země. Nejprve jsme ve třídě vytvářeli a luštili křížovky s ekologickou tématikou.

IMG_2363

Potom jsme se pustili do vytváření plakátku.

IMG_2362

IMG_2360

Na Sokolovnu přijelo pojízdné Planetárium, takže jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o vesmíru.

IMG_2365

IMG_2373

Nakonec jsme společně vyrazili čistit les od odpaků.

IMG_2375

 

Protože se blíží čas, kdy se bude konat Školní akademie, pilně nacvičujeme.

IMG_2434

IMG_2430

IMG_2436

IMG_2427

 

Dne 2.6.2016 jsme se zúčastnili branného závodu. Po sportovním výkonu jsme si společně opekli špekáčky.

IMG_2438

IMG_2443

IMG_2439

IMG_2444

 

Dne 14.6. 2016 jsme jeli na školní výlet do westernového městečka do Boskovic.

IMG_2448

Čekáme na autobus 🙂

IMG_2451

.. a krátíme si čas..

IMG_2452

Konečně jsme dorazili na místo.

IMG_2454

IMG_2459

IMG_2461

IMG_2464

IMG_2469

Na výletě se nám líbilo 🙂

 

Dne 27.6.2016 se ve škole uskutečnil Den zdraví. Na celkem 7 stanovištích nás studentky 2. ročníku Střední zdravotnické školy proškolily, jak postkytnout první pomoc. Na modelech jsme si následně sami poskytování první pomoci zraněnému vyzkoušeli.

IMG_2496IMG_2495

IMG_2497 IMG_2498

IMG_2499 IMG_2500

IMG_2503 IMG_2504

IMG_2505 IMG_2506