Distanční vyučování

Od 22 října přechází škola na distanční formu vyučování