Návrat žáků do školy

18. 11. se vrátí do školy žáci přípravné třídy, 1. a 2. tříd.