Provozní doba hřiště

Od 25. 5. se provozní doba hřiště řídí provozním řádem.