Výuka od 4. ledna 2021

Prezenční výuka – přípravná třída, 1. a 2.ročník

Distanční výuka – 3. – 9. ročník