Bezpečné bankovnictví

V pátek 26.5 navštívili zaměstnanci ČSOB naší školu a přinesli s sebou důležitá ponaučení týkající se bezpečného bankovnictví na internetu. Významnou návštěvu zrealizovali pro žáky devátých tříd. Během této zajímavé a poučné přednášky se žáci dozvěděli, jak chránit své finanční prostředky a jak rozpoznat různé podvodné praktiky na internetu.

Kromě teoretického výkladu měli žáci také příležitost zapojit se do praktických cvičení, která jim pomohla rozpoznat různé podvodné scénáře. Společně se zaměstnanci ČSOB se věnovali analýze falešných e-mailů a podvodných webových stránek, aby se naučili identifikovat varovné signály a chránit se před neoprávněným zneužitím svých finančních prostředků.

Tato interaktivní a edukativní lekce o bezpečném bankovnictví na internetu poskytla žákům důležité nástroje a dovednosti, které jim pomohou chránit jejich finanční účty před riziky online prostředí.

Bezpečnost online bankovnictví je v dnešní době stále důležitější, a proto je klíčové, aby žáci měli dostatečné povědomí o možných hrozbách a jak se proti nim bránit. Tato přednáška a praktická cvičení přispěla k posílení jejich digitální gramotnosti a pomohla jim se stát zodpovědnými a informovanými uživateli online bankovnictví.