Cyrilometodějská olympiáda

V pátek 23. února se naše škola zúčastnila finálového kola IV. ročníku dějepisné soutěže o Velké Moravě a soluňských bratřích sv. Cyrilovi a Metodějovi. Finále na Slovanském hradišti v Mikulčicích se zúčastnilo téměř 60 dětí z 15 škol. Naši školu reprezentovaly v I. kategorii (4. až 6. ročníky ZŠ) Petra Hroudná a Michaela Chmelíčková z 5. B a Nikol Vaculíková z 6. A. V druhé kategorii (7. až 9. ročníky) soutěžili žáci 7. A Filip Novotný, Jan Šmýd a Adam Zanca. V nižší kategorii získala Petra Hroudná 3. místo, Michaela Chmelíčková a Nikol Vaculíková se umístily na 10. a 14. místě. Ve vyšší kategorii, v níž se do finále probojovalo 39 žáků, se Jan Šmýd umístil rovněž na 3. místě, Adam Zanca na 4. místě a Filip Novotný na 17. místě. Díky těmto výborným výsledkům získal tým ze 7. A v soutěži škol 1. místo a porazil dokonce i týmy všech zúčastněných gymnázií. Všem soutěžícím gratuluji, děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji hodně dalších, nejen dějepisných, úspěchů!
Martina Hermanová