Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 se na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali žáci 8. ročníku: Jan Šmýd z 8. A a Tobiáš Tománek z 8. B. Téma letošního ročníku, Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace, bylo velmi náročné. V konkurenci 44 žáků převážně 9. ročníku se Tobiáš Tománek umístil na výborném 15. místě, Jan Šmýd pak na 37. místě. Oběma žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.