Den dětí ve škole

V úterý 1. června připravili učitelé pro všechny žáky školy bohatý kulturně sportovní program při příležitosti MDD.Žáci druhého a třetího ročníku putovali do Bzence ke kapli sv. Floriána a Šebestiána, kdy cestou plnili různé úkoly a hledali poklad na hradě. Čtvrťáci a jedna pátá třída navštívili ve Vracově farmu u Čajků, kde  chovají domácí zvířata, nemocným a zraněným pomáhají. Druhá pátá třída trénovala na překážkové dráze, kterou si vybudovali na školním hřišti, sem pak pozvali i prvňáky.
Pro žáky druhého stupně  učitelé uspořádali sportovně vědomostní soutěž. Jednalo se o turistický pochod v délce cca 3 km. Na trase se nacházelo osm různých stanovišť s úkoly (např. střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, pojmenovat známou osobnost, zapamatovat si co nejvíce věcí atd.). Hlídku tvořili většinou čtyři žáci a na každém stanovišti mohla skupinka získat až 12 bodů. Body se sečetly a vítězové byli vyhlášeni a odměněni příští týden (7. – 11. června) v hodině tělesné výchovy.

Výsledky

6. ročník
1. místo (83 bodů)
A. Kaňkovská, Š. Gasnárek, A. Juřík, F. Fridrich
2. místo (81 bodů)
A. Drugová, B. Klímová, N. Zancová, A. Plášková
3. místo (79 bodů)
M. Hozáková, K. Macalíková, D. Řihák

7. ročník
1. místo (85 bodů)
K. Kladník, N. Novoměstská, E. Pres
2. místo (80 bodů)
M. Milde, F. Mezihorák, J. Valko
T. Kudlík, A. Jelínek, A. Hadamík, Š. Zavadil
3. místo (78 bodů)
E. Lukešová, A. Novotná, M. Koišová, H. Somrová

8. ročník.
1. místo (87 bodů)
N. Hložková, N. Popelka, M. K. Londin, I. Polášková
M. Loprais, P. Hroudná, M. Chmelíčková, O. Solař
2.místo (84 bodů)
N. Korčeková, S. Snášelová, J. Uherek, M. Miklenda
3.místo (82 bodů)
M. Goliáš, J. Loprais, A. Podhorský, A. Slavík
S. Chvostalová, A. M. Exel, S. Macúchová, A. Varmužová

9. ročník
1. místo (94 bodů)
R. Pres, T. Sláma, J. Lukeš
2. místo (88 bodů)
M. Mikeska, L. Kudělka, V. Mívalt, V. Šťastn
3. místo (84 bodů)
A. Vašková, N. Vaculíková, A. Třetinová, A. Koutná
E. Juříková, B. Jagošová, T. Plášková