Den Země

V pátek 22. 4. 2022 proběhl na naší škole Den Země. 6. a 7. ročník odjel autobusem směr Bzenec-Přívoz. Odsud šli žáci s vyučujícími pěšky do Vracova. Po cestě žáci plnili různé úkoly, např. poznávali stopy lesní zvěře, naučili se různé typy ohňů, trefovali se do stromu šiškami atd. Také se seznámili s přírodními památkami v okolí (Váté písky, Osypané břehy, Žilkův dub…). Na závěr museli vyplnit tajenku. Celková délka trasy byla přibližně 13 km.
Starší žáci 8. a 9. ročníku navštívili tytéž lokality, ale výlet absolvovali na kole, celá trasa byla asi 23km dlouhá. Na konci na ně čekal kvíz, ve kterém shrnuli své nově nabyté vědomosti.