Exkurze zaměstnanců školy

Poslední pracovní den před Vánocemi navštívili zaměstnanci školy Univerzitní kampus Bohunice v Brně.Zde si prohlédli posluchárny a odborné učebny, které patří lékařské fakultě, přírodovědecké fakultě a fakultě sportovních studií. Areálem nás provázel ředitel kampusu Ing. Pavel Brančík.