Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/20

Hodnocení žáků proběhne v souladu s vyhláškou č. 211/2010 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Hodnocení žáků vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných do 10.3.2020

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v rámci online výuky

c) podpůrně z hodnocení žáka za první pololetí

d) hodnocení bude tradiční – známkou

Mgr. Bronislav Chovanec, ředitel školy