Kamínkovník

Školní družina založila u vchodu ŠD „Kamínkovník“, kde si každé dítě může vzít kamínek a přinést nový na výměnu. Kamínky pomalovaly děti ze školní družiny.