Měsíc od uzavření školy

Vážení rodiče.

Uběhl téměř měsíc od uzavření naší školy.  V dubnu měly proběhnout třídní schůzky, a proto si myslím, že je čas na pár slov.

Jsme v situaci, do které se nikdo z nás nechtěl dostat. Tímto bych chtěl Vám rodičům poděkovat, jak situaci zvládáte, a děkuji Vám za spolupráci, hodně si jí vážím. Věřte, že my učitelé se budeme co nejvíce snažit, aby to Vaše děti zvládly.

Nikdo z nás zatím neví, jak to bude vypadat dále a jak se bude situace vyvíjet, ale kdybych se měl dotknout hodnocení našich žáků, tak se budeme snažit je hodnotit objektivně a spravedlivě. Budeme přihlížet k jejich výkonnosti v minulosti a určitě do toho zahrneme i Vaše rozdílné možnosti, jak se přizpůsobit distanční výuce. Jen je potřeba, aby žáci s námi komunikovali.

Dále bych chtěl poděkovat svým kolegyním a kolegům. Myslím, že situaci mají složitější, než si většina z nás dovede představit, a zvládají ji dobře. Děkuji.

Nacházíme se v nelehké době. Proto bychom měli ukázat to nejlepší, co v nás je, a to lidskost, solidaritu, toleranci a ohleduplnost.

Přeji Vám všem a Vašim rodinám pevné zdraví a příjemné velikonoční svátky.

 

ředitel Vaší základní školy Mgr. Bronislav Chovanec