Obhajoba absolventských prací

Ve dnech 22. a 23. června  vystoupili žáci 9. ročníku s obhajobami svých absolventských prací. Každý si mohl zvolit libovolné téma, které zpracoval pod vedením vybraného vyučujícího. Délka vystoupení byla asi 10 minut, každé z nich hodnotila porota složená ze zástupkyně ředitele, třídních učitelek a vedoucího práce. Se svými prezentacemi vystoupili i tři žáci z Ukrajiny, kteří mluvili o svých městech a školách.  Výkony byly hodnoceny slovy:
– dobrý
– velmi dobrý
– výborný
– výborný + vynikající výkon.
Nejlepší práce byly na téma:
Pes, přítel člověka
Vinohrady
Nadpřirozeno
Japonsko – anglicky
Modelová železnice
Svět zaklínače (literární předloha).
Autoři těchto prací předvedli své výkony ještě jednou jako inspiraci pro žáky osmých tříd.