Obhajoby absolventských prací

V úterý 22. 6. a ve středu 23. 6. žáci devátých tříd prezentovali své absolventské práce. Téma si vybrali podle svých představ a svých zájmů. Výhodu měli žáci, kteří prezentovali práci, která jim byla nějakým způsobem blízká.

Dokázali o ní hovořit se zaujetím a porota se zájmem naslouchala. Musíme konstatovat, že drtivá většina prací byla zpracována pěkně a i my vyučující jsme se dozvěděli nové poznatky. Každý žák obdržel certifikát s hodnocením. Osm žáků z celkového počtu 34 bylo ohodnoceno s prospěchem výborným a dodatkem vynikající práce. Tito žáci měli dobře zpracovanou nejenom prezentaci, ale dobře se vyrovnali i s ústním podáním před ostatními spolužáky a učiteli.