Olympiáda z anglického jazyka – okresní kolo

Ve čtvrtek 21. února se dvě žačky naší školy, Zuzana Šebestová z 9. B a Alzběta Vašková z 7. A, zúčastnily v Hodoníně okresního kola soutěže z anglického jazyka. Soutěžilo se v poslechu a v ústním projevu. Zuzka se umístila na 21. místě (z 24 soutěžících) a Bětka na 13. místě (ze 17 soutěžících). Oběma žačkám děkujeme za reprezentaci školy.