Přednáška o holocaustu

Jedenáctého ledna přijela do naší školy paní Eva Kopřivová, aby přiblížila žákům devátých tříd téma holocaustu. V první části přednášky si žáci připomněli, co obnášely diktatury 20. století. Ve druhé části zhlédli dokumenty, ve kterých vystupovali lidé, kteří holocaust přežili. Všichni tak měli možnost uvědomit si nebezpečí totalit, které se mohou zrodit kdykoliv.