Přijímací zkoušky

Informace o státních přijímacích zkouškách

Kdo organizuje státní PZ? Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze jeho agenturu CERMAT. Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky.
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/

zakonc135-2020 (1)

žáci 9. tříd – pondělí 8. 6. 2020
žáci 5. tříd na víceletá gymnázia – úterý 9. 6. 2020