Připomínka Sametové revoluce

Třicátému výročí Sametové revoluce se učitelé i žáci věnovali především v týdnu od 15. do 19. listopadu, kdy se vzpomínalo ve vyučovacích hodinách. V pátek děti zhlédly v kině film Něžná revoluce. Poslední akcí k tomuto výročí bylo promítání filmu  Z dopisů psaných přes železnou oponu pro žáky osmého a devátého ročníku. Na to pak navázala beseda s paní Janou Škareckou, která 17. listopadu byla přímo v Praze.