Přípravná třída

Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do přípravné třídy celkem 11 dětí.

Dívky : Nelinka, Natálka Laurinka, Lucinka, Julinka, Elenka

Chlapci: Tomášek, Rafael, Martínek L., Martínek H., Kubík

Činnosti v přípravné třídě se zaměřují na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání na základní škole. Cílem je vybavit žáky odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny jsou zejména oblasti jemné a hrubé motoriky, předčtenářské a předmatematické  představy atd.

LEDEN

 

PROSINEC

Návštěva mikuláše ve třídě

Čertovský tělicvik – všichni žáci  uspěli v čertovských dovednotí: podlézání pod řetězem, běh s pytlem, hod pytlem do dálky atd.

LISTOPAD

Vesmir je velmi zajímavý a mi jsme ani nedutali, když nám paní učitelka o něm vykládala. Proletěli jsme se vesmírem a přistáli jsme na některých planetách naší sluneční soustavy. Dozvěděli se o první cestě do vesmíru, o pejskovi jménem Laika a jak se žije v raketoplánu. Nakonec jsme si vytvořili noční nebe – podle předlohy si poskládali souhvězdí ( orion, malí a velký vůz, pegas, váhy kasiope atd.)

Při dopravní výchově jsme se naučili základní dopravní značky, ale i značky aut a pravidla silničního provozu. Poznávali jsme dopravní značky na ulici při cestě do tělocvičny, vysvětlili jsme si, jak bezpečně přejít silnici a jak se spravně chovat na ulici.

U lovení rybiček jsme se pobavili a zopakovali si slabiky. Všechny rybky jsme ulovili.

ŘÍJEN

Některé úkoly nám dávají zabrat, ale mi jsme velmi šikovní a zvládáme je na jedničku.

Při návštěvě divadelního představení „Mach a Šebestová“ v brněnském divadle Radost jsme zavítali i do muzea loutek.

ZÁŘÍ

V měsíci září jsme se seznámili s prostředím školy a denním režimem. Podívali jsme se do všech koutů naší školy a navštívili jsme i kamarády v jiných třídách. Na konci tohoto měsíce si pro nás fotbalisté připravili sportovní dopoledne na školním hřišti.