Přípravná třída

Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo do přípravné třídy celkem 14 dětí.

Dívky : Natálka a Alexandra

Chlapci: Daniel, Jarek, Jakub, Kryštof R., Kryštof Š., Lukáš, Marek, Matyáš K. Matyáš Š. Šimon H., Šimon R.,

Šimon W.

Činnosti v přípravné třídě se zaměřují na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání na základní škole. Cílem je vybavit žáky odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny jsou zejména oblasti jemné a hrubé motoriky, předčtenářské a předmatematické  představy atd.

ŘÍJEN

Na návštěvě v knihovně

ZÁŘÍ

Sportovní dopoledne

Tak si hrajeme