Přípravná třída

Ve školním roce 2020/2021 nastoupilo do přípravné třídy celkem 13 dětí.

Dívky : Adéla, Jesika, Nella

Chlapci: Adam G., Adam M., Dan, Lukáš, Matěj, Martin, Michal, Samuel, Tomáš, Viktor,

Činnosti v přípravné třídě se zaměřují na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání na základní škole. Cílem je vybavit žáky odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny jsou zejména oblasti jemné a hrubé motoriky, předčtenářské a

předmatematické  představy atd.

ČERVEN

U hasičů

Výlet Milotice

Vycházka do Bzence

PROSINEC

Vánoce

Korálkování

První sníh

LISTOPAD

Hrajene si v lese

ZÁŘÍ

Ovoce a zelenina  – ochutnávka ze zahr

ádky

Hrajeme si a učíme se

Návštěva ve 3.A