Přípravná třída

Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo do přípravné třídy celkem 14 dětí.

Dívky : Natálka a Alexandra

Chlapci: Daniel, Jarek, Jakub, Kryštof R., Kryštof Š., Lukáš, Marek, Matyáš K. Matyáš Š. Šimon H., Šimon R.,

Šimon W.

Činnosti v přípravné třídě se zaměřují na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání na základní škole. Cílem je vybavit žáky odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny jsou zejména oblasti jemné a hrubé motoriky, předčtenářské a předmatematické  představy atd.

PROSINEC

  • Mikuláš 
  • Lucie 
  • vánoční besídka

LISTOPAD

Divadelní představení kyjov

Listování

ŘÍJEN

Učíme se hrou

Ochutnávka ovoce o zelenimy

Na návštěvě v kniovně

ZÁŘÍ

Sportovní dopoledne

Tak si hrajeme