Přípravná třída

Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do přípravné třídy celkem 11 dětí.

Dívky : Nelinka, Natálka Laurinka, Lucinka, Julinka, Elenka

Chlapci: Tomášek, Rafael, Martínek L., Martínek H., Kubík

Činnosti v přípravné třídě se zaměřují na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání na základní škole. Cílem je vybavit žáky odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny jsou zejména oblasti jemné a hrubé motoriky, předčtenářské a předmatematické  představy atd.

ŘÍJEN

ZÁŘÍ

V měsíci září jsme se seznámili s prostředím školy a denním režimem. Podívali jsme se do všech koutů naší školy a navštívili jsme i kamarády v jiných třídách. Na konci tohoto měsíce si pro nás fotbalisté připravili sportovní dopoledne na školním hřišti.