Přípravná třída

Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo do přípravné třídy celkem 15 dětí.

Dívky : Catlin

Chlapci: Adam, Josef, Milan, Martin, Dušan, Lukáš, Tomáš, Ondra, Sebastián, Jan, Kryštof, Dalibor, Šimon, Michal

Činnosti v přípravné třídě se zaměřují na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání na základní škole. Cílem je vybavit žáky odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny jsou zejména oblasti jemné a hrubé motoriky, předčtenářské a předmatematické  představy atd.

Červen

Pasování

Tablo

Duben a květen

Branný závod

Den země a SEIFEROS

Den s fotbalisty

 

Září a říjen