Přípravná třída

Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do přípravné třídy celkem 11 dětí.

Dívky : Nelinka, Natálka Laurinka, Lucinka, Julinka, Elenka

Chlapci: Tomášek, Rafael, Martínek L., Martínek H., Kubík

Činnosti v přípravné třídě se zaměřují na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání na základní škole. Cílem je vybavit žáky odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny jsou zejména oblasti jemné a hrubé motoriky, předčtenářské a předmatematické  představy atd.

KVĚTEN

den země – výlet do Bzence

DUBEN

Jaro už je tu a mi jsme vyrazili na průzkum přírody

Připravujeme se na psaní

BŘEZEN

Stavitelé

ÚNOR

Pololetí

Žijeme olympiádou

LEDEN

Když napadne sníh je to super.

Hrajeme si, učíme se

PROSINEC

Návštěva mikuláše ve třídě

Čertovský tělicvik – všichni žáci  uspěli v čertovských dovednotí: podlézání pod řetězem, běh s pytlem, hod pytlem do dálky atd.

LISTOPAD

Vesmir je velmi zajímavý a mi jsme ani nedutali, když nám paní učitelka o něm vykládala. Proletěli jsme se vesmírem a přistáli jsme na některých planetách naší sluneční soustavy. Dozvěděli se o první cestě do vesmíru, o pejskovi jménem Laika a jak se žije v raketoplánu. Nakonec jsme si vytvořili noční nebe – podle předlohy si poskládali souhvězdí ( orion, malí a velký vůz, pegas, váhy kasiope atd.)

Při dopravní výchově jsme se naučili základní dopravní značky, ale i značky aut a pravidla silničního provozu. Poznávali jsme dopravní značky na ulici při cestě do tělocvičny, vysvětlili jsme si, jak bezpečně přejít silnici a jak se spravně chovat na ulici.

U lovení rybiček jsme se pobavili a zopakovali si slabiky. Všechny rybky jsme ulovili.

ŘÍJEN

Některé úkoly nám dávají zabrat, ale mi jsme velmi šikovní a zvládáme je na jedničku.

Při návštěvě divadelního představení „Mach a Šebestová“ v brněnském divadle Radost jsme zavítali i do muzea loutek.

ZÁŘÍ

V měsíci září jsme se seznámili s prostředím školy a denním režimem. Podívali jsme se do všech koutů naší školy a navštívili jsme i kamarády v jiných třídách. Na konci tohoto měsíce si pro nás fotbalisté připravili sportovní dopoledne na školním hřišti.