Přípravná třída

Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo do přípravné třídy celkem 14 dětí.

Dívky : Natálka a Alexandra

Chlapci: Daniel, Jarek, Jakub, Kryštof R., Kryštof Š., Lukáš, Marek, Matyáš K. Matyáš Š. Šimon H., Šimon R.,

Šimon W.

Činnosti v přípravné třídě se zaměřují na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání na základní škole. Cílem je vybavit žáky odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny jsou zejména oblasti jemné a hrubé motoriky, předčtenářské a předmatematické  představy atd.

BŘEZEN

Vítáme jaro

Plastelína je úžasná

 

Malí stavitelé

ÚNOR

Učíme se tvary

LEDEN

Kreslíme do krupice

Hurá sníh !!!!

PROSINEC

Mikuláš 

Lucie 

vánoční besídka

LISTOPAD

Divadelní představení kyjov

Listování

ŘÍJEN

Učíme se hrou

Ochutnávka ovoce o zelenimy

Na návštěvě v kniovně

ZÁŘÍ

Sportovní dopoledne

Tak si hrajeme