Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně

Mgr. Miroslava Glacová, kontakt: 518 628 345

Konzultační hodiny

Úterý 7:00 – 7:30 hodin
14:00 – 15:30 hodin

Kabinet výchovného poradenství – nová budova, 1. patro

Oblasti činnosti:

  • řešení výchovných a výukových problémů žáků
  • koordinace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s vývojovými poruchami učení a chování, žáci se zdravotním postižením, mimořádně nadaní a talentovaní žáci, žáci ze znevýhodněného prostředí)
  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci žáků, informuje o studijních možnostech
  • vede dokumentaci spojenou s volbou povolání
  • zpracovává přehledy o přijetí žáků
  • spolupráce s metodičkou prevence v oblasti sociálně patologických jevů (zneužívání návykových látek, patologické hráčství, šikana, záškoláctví, vandalismus, kriminalita, rasismus,…)
  • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti kariérového poradenství, řešení výchovných problémů

Odkazy:

Přijímání na střední školy ve školním roce 2017-2018
Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?

MZŠ Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok xxx.docxStáhnout dokument
Plán pedagogické podpory - tiskopis.docxStáhnout dokument
Plán pedagogické podpory - vzor.docxStáhnout dokument
Přijímací zkoušky 2017 - info.docxStáhnout dokument
seznam přijatých žáků 2017-2018.docxStáhnout dokument
Web - Přehled podpůrných opatření.docxStáhnout dokument