Projekt EDISON

V rámci letošního ročníku projektu Edison k nám v týdnu od 23. do 27. září zavítalo šest vysokoškolských studentů převážně z mimoevropských zemí: Aman z Indie, Luis z Malajsie, Saba z Gruzie, Sofiaan z Jordánska, Oubaid z Tuniska a jako jediná dívka a Evropanka Iryna z Ukrajiny. Od pondělí do čtvrtku byl pro žáky 5. až 9. ročníku speciálně upraven rozvrh hodin. Každá třída měla příležitost seznámit se v rámci vyučování s jednotlivými studenty a zhlédnout prezentace o jejich zemích a kulturách. V pátek se naši stážisté přesunuli do školní jídelny, kde se s nimi mohli seznámit i žáci nejnižších ročníků. I o volný čas měli naši hosté postaráno. Například ve čtvrtek byl na programu nohejbal na školním hřišti. Bohužel pro chlapce z 8. ročníků se ukázalo, že naši hosté jsou v tomto československém sportu o něco lepší. Projekt Edison byl pro obě strany obohacující. Byla navázána nová přátelství, která díky vymoženosti sociálních sítí mohou přetrvat i nadále. Hlavním záměrem projektu je podpořit toleranci a omezit předsudky a stereotypy, a to se v případě projektu Edison začíná dařit.