Projekty 2019

VÝZVA Č. 02_18_063 OPVV  Šablony II. – Učme se lépe2
(běží od 1. února 2019, finanční dotace je 1 525 868 Kč)

Půdní vestavba