Projekty 2017 – 2018


Název programu:   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:  02_16_022

Název projektu: „ Učme se lépe.“

Anotace projektu:

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů.

Pomůže s možným personálním posílením – v naší škole je zřízena pozice sociálního pedagoga.

Důležitou oblastí je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a to formou doučování.

Výše dotace na naši školu činí 1 010 461,- Kč.

Projekt probíhá od 1. 2.2017, ukončení  31.1. 2019
V současné době probíhají ve škole tyto projekty:

– Výzva 47: Infrastruktura základních škol IROP (27 578 464,- Kč) – poslaná žádost