Provoz družiny

Školní rok 2017/2018

Z rozhodnutí ředitele školy nebylo možné přijmout v tomto školním roce všechny zájemce o školní družinu z důvodu nedostatečné kapacity (90 žáků). Postupovalo se podle kritérií pro přijetí žáků do   ŠD (viz dokumenty).
Po dobu hlavních a vedlejších prázdnin se činnost školní družiny přerušuje

Personální podmínky

1. oddělení – vychovatelka Helena Jakšová
2. oddělení – vychovatelka Jarmila Zálešáková
3. oddělení – vychovatelka Linda Repíková

Program školní družiny je tvořen ve školním roce 2017/2018 pro 90 dětí ve věku od 6 do 10-ti let, jsou to žáci přípravné třídy, 1. až 3. ročníku.

Žáky přihlašují rodiče prostřednictvím zápisního lístku, který obdrží na začátku školního roku.

Provoz školní družiny

Pondělí 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Úterý 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Středa 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Čtvrtek 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00
Pátek 6:30 – 7:50 11:40 – 16:00

Příchod dítěte do ranní družiny nejpozději do 7:30 hodin.
V období září – říjen bude školní družina otevřena ve zkušebním provozu do 17 hodin.

Denní skladba činnosti

 • Po ukončení vyučování – hygiena, oběd
 • Odpočinkové činnosti – klidové aktivity na odstranění únavy
 • Zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností
 • Rekreační činnosti – slouží k rekreaci
 • Příprava na vyučování – žáci procvičují učivo formou didaktických her

 Celoroční program – témata

 • Učím se být kamarád
 • Podzim vypráví
 • Místo, kde žijeme
 • Vánoční čas
 • Zima je tu
 • Máme rádi své mazlíčky
 • Rozmanitost přírody
 • Co mi říká semafor ?
 • Vizitka naší rodiny
 • Poznáváme své tělo

Akce během roku

 • Vítání prvňáčků ve školní družině
 • Vánoční projekt
 • Družinový karneval
 • Velikonoční projekt
 • Den Země
 • Diskočarořádění
 • Kuličkiáda
 • Den dětí
 • Pohádkové odpoledne s táborákem
 • Projekt zdraví

Akce v družině