Průmyslová revoluce

V měsíci březnu se žáci osmých ročníků pustili do projektu s názvem: Průmyslová revoluce. Do projektu se zapojily předměty český jazyk, zeměpis, dějepis a výtvarná výchova. Cílem bylo přiblížit žákům jak období vzniku průmyslové revoluce, tak její průběh staletími až do současné doby.