Šerpování

Ve středu 29. 6. proběhla v kinosále našeho kulturního domu jedna premiéra. Jednalo se o slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku a slavnostní „šerpování“. Na plátně se promítaly fotky z raného dětství a současnosti, každý žák byl slavnostně představen i se střední školou, na které začne po prázdninách studovat. Pan ředitel a paní zástupkyně každému předali šerpu s nápisem: Absolvent 2022. Obě třída si připravily krátký program – písničku a video. Děti také slavnostně poděkovaly svým třídním učitelkám za péči a starostlivost, kterou jim v průběhu studia věnovaly a rozloučily se společným nástupem na jeviště s heslem: Na shledanou. Děkujeme.
Atmosféra v sále byla moc příjemná, určitě k tomu přispěl plný sál rodičů, sourozenců, babiček, tetiček, kamarádů…