Školní kolo recitační soutěže v MZŠ Vracov

Ve středu 31. ledna proběhlo v Masarykově základní škole školní kolo recitační soutěže. Všichni žáci se naučili báseň či prozaický úryvek, který si sami našli v knihách beletrie, nebo si ho s pomocí paní učitelky vybrali z čítanky. Ti nejlepší z každé třídy se zúčastnili školního kola, ve kterém se zápolilo v 5 kategoriích. Vítězové byli oceněni diplomem a pěknou knihou a všichni pak dostali malou sladkost.
Soutěže se zúčastnilo 61 žáků, výherci jednotlivých kategorií postupují do okresního kola v Hodoníně.
Vítězové jedmotlivých kategorií

1. třída 2. – 3. třída 4. – 5. třída 6. – 7. třída 8. – 9. třída
Christopher Martin Halili Nikola Letovská Tereza Nosková Klára Konečná Adéla IšováKarolína Semmlerová

Zvláštní cena za pěkný přednes byla udělena Adamu Presovi z 6. B.