Spolek rodičů při Masarykově ZŠ Vracov

Stanovy – obsah

  • Úvodní ustanovení
  • Činnost spolku
  • Členství
  • Práva a povinnosti členů spolku
  • Orgány spolku
  • Zánik spolku
  • Majetek a hospodaření

Celé stanovy jsou k nahlédnutí.

Hospodaření k 31.8.2023.pdfStáhnout dokument
Hospodaření 2022.pdfStáhnout dokument
Plán akcí 2023-2024.pdfStáhnout dokument
Zápis 15.11.2023.pdfStáhnout dokument
Zpráva o činnosti Spolku rodičů při MZŠ Vracov za školní rok 2022.pdfStáhnout dokument

Starší dokumenty

hospodareni 1-8_2022.pdfStáhnout dokument
Hospodareni 1-9_2019.pdfStáhnout dokument
hospodareni 2021.pdfStáhnout dokument
hospodareni 2022.pdfStáhnout dokument
HOSPODAŘENÍ SPOLKU do 31.10.2021.pdfStáhnout dokument
HOSPODAŘENÍ SPOLKU 2020.pdfStáhnout dokument
Plán akcí a finanční příspěvky spolku 2021-2022.pdfStáhnout dokument
Plán akcí 2019-2020.pdfStáhnout dokument
Plán akcí 2022-2023.pdfStáhnout dokument
prezenční listina.pdfStáhnout dokument
Stanovy.pdfStáhnout dokument
Vykaz zisku a ztrat 2018.xlsxStáhnout dokument
Zápis z 20.11.2019.pdfStáhnout dokument
Zápis 20.9.2022.pdfStáhnout dokument
Zpráva o činnosti Spolku rodičů při MZŠ Vracov za školní rok 2018-2019.pdfStáhnout dokument
Zpráva o činnosti spolku za školní rok 2020-2021.pdfStáhnout dokument