Spolek rodičů při Masarykově ZŠ Vracov

Stanovy – obsah

  • Úvodní ustanovení
  • Činnost spolku
  • Členství
  • Práva a povinnosti členů spolku
  • Orgány spolku
  • Zánik spolku
  • Majetek a hospodaření

Celé stanovy jsou k nahlédnutí.

Plán akcí a rozpočet 2016-2017.docxStáhnout dokument
Stanovy.docStáhnout dokument
Usnesení spolku z 21.9.2016.docxStáhnout dokument
Výkaz zisku a ztrát 2017.xlsxStáhnout dokument
Zprava o činnosti za rok 2015-16.docxStáhnout dokument
Zpráva z členské schůze 21.9.2016.docxStáhnout dokument