Vánoce ve škole

Poslední den vyučování – 22. prosinec- byl ve škole jiný než obvykle. Vyučování ve třídách bylo netradiční, učitelé se snažili dětem navodit atmosféru Vánoc pomocívyzdobené třídy, promítáním filmů nebo pouštěním koled. Děti si navzájem předaly dárečky, hrály různé deskové  a kvízové hry, sledovaly pohádky a filmy s vánočními motivy. Některé třídy pekly perníčky a vyráběly ozdoby na stromek.