Vánoční koncert v družině

V úterý 21. 12 si uspořádaly děti ze školní družiny vánoční koncert. Hrály koledy na klávesy, flétnu, zpívaly ve skupinkách a nebály se vystoupit se zpěvem a recitací i jednotlivě. Vánoční koncert se vydařil a za odměnu dostaly děti od Ježíška dárečky pod stromeček.