Videoarchív

2016/2017

Jan Dungel ve Vracově

Exkurze v pracovním vyučování

Lyžařský kurz

Zahraniční studentky ve škole

Ples školy

2015/2016

Školní akademie-1. část

Školní akademie-2. část

Školní akademie-3. část

Mc Donalds Cup

Školní ples – polonéza

Rekonstrukce školní družiny

Rozvoj technických dovedností – výzva č. 57

2014/2015

Absolventské práce

Školní jezírko

Projekt Školní zahrada

Projekt Školní zahrada

Ples školy – polonéza

Pololetní vysvědčení