Výlet pro žáky 1. – 6. ročníku

Na 8. května 2019 připravil Spolek rodičů při MZŠ Vracov pro žáky 1. – 6. ročníku jednodenní výlet do Centra Veronica, které se nachází v Hostětíně. Pro děti byly připraveny dva výukové programy:
– řemesla našich předků
– živá zahrada.
Děvčata a chlapci se aktivně zapojili do výkladu lektorek, vlastnoručně vyrobili plstěné dárečky, vyplňovali pracovní list, který mapoval rostlinnou i živočišnou říši přírodní zahrady. Po splnění všech úkolů následovala procházka do okolí Hostětína, která byla spojena s hledáním pokladu.