Výsledky voleb do Školské rady MZŠ Vracov

Přinášíme Vám výsledky voleb konané 10. 10. 2022 v MZŠ Vracov.

Pořadí:

  1. Stanislav Lunga – zvolený zástupce za zákonné zástupce
  2. Marek Sedlák
  3. Hana Bimková

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

  1. Stanislav Lunga – zvolený zástupce za zákonné zástupce žáků
  2. Mgr. Miroslava Peťková – zvolená zástupkyně za pedagogické pracovníky školy
  3. Mgr. Ivo Gaspar – jmenovaný zřizovatelem