Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zveřejňujeme seznam přijatých dětí k základnímu vzdělání na školní rok 2021/2022, a to pod přidělenými registračními čísly. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Seznam zde výsledky zápisu