Vysvědčení 26. 6.

Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení 26. 6. pro všechny žáky školy v jejich kmenových třídách podle časového harmonogramu, který rodiče obdrží od třídních učitelů. Z provozně – organizačních důvodů, se pro žáky v tento den nevaří.