Zahájení nového školního roku

Nový školní rok byl v naší škole zahájen v úterý 1. září. Protože počasí nebylo příznivé, sešly se všechny děti pouze se svými třídními učiteli ve svých třídách. O něco slavnostnější měli první den ve škole žáci prvních tříd, které přivítal pan ředitel spolu s panem starostou a panem farářem. V tomto školním roce bude školu navštěvovat celkem 382 žáků, z toho 226 na prvním stupni a 156 na druhém stupni. Dalších 13 žáků nastoupilo do přípravné třídy.