Zahájení nového školního roku

V pondělí 4. září se všichni žáci a učitelé sešli na školním dvoře, aby zahájili nový školní rok. Nejmenší děti doprovodili jejich rodiče i prarodiče.

Do prvních tříd nastoupilo celkem 46 žáků, do třídy předškoláků 11 dětí. Všechny děti přivítal ředitel školy Zdeněk Hlavsa, hodně úspěchů všem popřál pan starosta Jaromír Repík a pan farář Jan Liška. Do tříd na prvním stupni nastoupilo celkem 220 žáků (a čtyři žáci žijí v zahraničí), do tříd na druhém stupni 158 žáků (a jeden žije v zahraničí). To znamená, že pro letošní školní rok je celkem zapsáno 383 žáků, což je o šest více než v minulém školním roce. Spolu s dětmi z přípravné třídy to činí 394 žáků.